Számformátumkódok

Number format codes can consist of up to four sections separated by a semicolon (;).

  1. Egy két részből álló számformátumkódban az első rész pozitív értékekre vagy nullára, míg a második rész negatív értékekre vonatkozik.

  2. Egy három részből álló számformátumban az első rész pozitív értékekre, a második rész negatív értékekre, míg a harmadik rész nullára vonatkozik.

  3. Akár feltételeket is adhat a három részhez, hogy a formátumot csak a feltételek megléte esetén lehessen használni.

  4. Fourth section applies if the content is not a value, but some text. Content is represented by an at sign (@).

Tizedesjegyek és lényeges számjegyek

Use zero (0), the number sign (#) or the question mark (?) as placeholders in your number format code to represent numbers. The # only displays significant digits, while the 0 displays zeroes if there are fewer digits in the number than in the number format. The ? works as the # but adds a space character to keep decimal alignment if there is a hidden non-significant zero.

Use question marks (?), zeroes (0) or number signs (#) to represent the number of digits to include in the numerator and the denominator of a fraction. Fractions that do not fit the pattern that you define are displayed as floating point numbers.

Ha egy szám több jegyet tartalmaz a tizedeshatárolótól jobbra, mint ahány helykitöltő meg van adva a formátumban, akkor a szám megfelelőképpen kerekítve lesz. Ha szám több jegyet tartalmaz a tizedeshatárolótól balra, mint amennyi helykitöltő van a formátumban, akkor a teljes szám megjelenik. A következő listát használja segítségként a számformátumkódban levő helykitöltők formátumkód létrehozásakor való használatához:

Helykitöltők

Magyarázat

#

Nem jeleníti meg az extra nullákat.

?

Szóköz karaktereket jelenít meg extra nullák helyett.

0 (nulla)

Megjeleníti az extra nullákat, ha a számban kevesebb hely van, mint amennyi nulla van a formátumban.


Példák

Számformátum

Formátumkód

3456,78 mint 3456,8

####.#

9,9 mint 9,900

#.000

13 mint 13,0 és 1234,567 mint 1234,57

#.0#

5,75 mint 5 3/4 és 6,3 mint 6 3/10

# ???/???

,5 mint 0,5

0.##

,5 mint 0,5 (két extra szóközzel a végén)

0.???


Ezreselválasztó

Depending on your language setting, you can use a comma, a period or a blank as a thousands separator. You can also use the separator to reduce the size of the number that is displayed by a multiple of 1000 for each separator. The examples below use comma as thousands separator:

Számformátum

Formátumkód

15000 mint 15,000

#,###

16000 mint 16

#,


Szöveg használata számformátumkódokban

Szöveg és számok

To include text in a number format that is applied to a cell containing numbers, place a double quotation mark (") in front of and behind the text, or a backslash (\) before a single character. For example, enter #.# "meters" to display "3.5 meters" or #.# \m to display "3.5 m". If you use space as thousands separator, you need to insert spaces between quotes in the previous examples: #.#" meters" or #.#\ \m to get the correct result.

Szöveg és szöveg

Szöveg olyan számformátumba való elhelyezéséhez, amely egy olyan cellára van alkalmazva, amely szöveget tartalmazhat, zárja a szöveget idézőjelek (" ") közé, és adjon hozzá egy „kukac” (@) jelet. Adja meg például az "Összesen: "@ karaktereket az „Összesen: December” szöveg megjelenítéséhez.

Szóközök

To use a character to define the width of a space in a number format, type an underscore (_) followed by the character. The width of the space varies according to the width of the character that you choose. For example, _M creates a wider space than _i.

To fill free space with a given character, use an asterisk (*) followed by this character. For instance:

*\0

will display integer value (0) preceded by as many as needed backslash characters (\) to fill column width. For accounting representation, you may left align currency symbol with a format similar to:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Szín

Ha a számformátumkód egy részének a színét akarja beállítani, akkor a következő színneveket szúrja be szögletes zárójelek [ ] közé:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Feltételek

Feltételes zárójelek

Meghatározhat egy olyan számformátumot, amely csak akkor kerül alkalmazásra, ha egy megadott feltétel teljesül. A feltételeket szögletes zárójelek [ ] közé kell tenni.

Számok és a <, <=, >, >=, = és <> operátorok bármilyen kombinációja megadható.

Ha például különböző színeket akar alkalmazni különböző hőmérsékleti adatok megjelenítésére, akkor írja be a következőket:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Minden nulla fok alatti hőmérsékletérték kék, 0 és 30 fok közötti fekete, és 30 fok fölötti piros lesz.

Pozitív és negatív számok

Ha egy olyan számformátumot akar meghatározni, amely attól függően, hogy a szám pozitív, negatív vagy nulla, más-más szöveget ad hozzá a számhoz, a következő formátumot kell használni:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Százalékok, tudományos jelölés és törtábrázolás

Százalékok

To display numbers as percentages, add the percent sign (%) to the number format.

Tudományos jelölés

Scientific notation lets you write very large numbers or very small fractions in a compact form. For example, in scientific notation, 650000 is written as 6.5 x 105, and 0.000065 as 6.5 x 10-5. In LibreOffice, these numbers are written as 6.5E+5 and 6.5E-5, respectively. To create a number format that displays numbers using scientific notation, enter a # or 0, and then one of the following codes E-, E+, e- or e+. If sign is omitted after E or e, it won't appear for positive value of exponent. To get engineering notation, enter 3 digits (0 or #) in the integer part: ###.##E+00 for instance.

Törtábrázolás

Egy érték törtként való ábrázolásához a formátum két vagy három részből áll: elhagyható egész rész, számláló és nevező. Az egészt és a számlálót üres hely vagy idézőjelek közti szöveg választja el. A számlálót és a nevezőt osztás jel választja el. Minden rész #, ? és 0 helykitöltők kombinációjából állhat.

Denominator is calculated to get the nearest value of the fraction with respect to the number of placeholders. For example, PI value is represented as 3 16/113 with format:

# ?/???

A nevező értéke adott értékre kényszeríthető a helykitöltők helyettesítésével. Például a PI értékének 1/16 többszöröseként (azaz: 50/16) való kifejezéséhez használja a következő formátumot:

?/16

Pénznemformátum számformátumkódjai

A munkalap táblázatcelláinak alapértelmezett pénznemformátuma az operációs rendszer regionális beállításaitól függ. Ha szükséges, a cellákhoz egyéni pénznemszimbólum is használható. Például a #.##0,00 € eredménye 4,50 € (euró).

You can also specify the locale setting for the currency by entering the locale code for the country after the symbol. For example, [$€-407] represents Euros in Germany. To view the locale code for a country, select the country in the Language list on the Numbers tab of the Format Cells dialog.

note

A pénznemek formátumkódja [$xxx-nnn], ahol xxx a pénznem szimbóluma, nnn pedig az országkód. A speciális banki szimbólumokhoz, mint például az EUR (mint euró), nincs szükség országkódra. A pénznemformátum nem függ a Nyelv mezőben kiválasztott nyelvtől.


Dátum- és időformátumok

Dátumformátumok

Ha napokat, hónapokat és éveket akar megjeleníteni, akkor használja a következő számformátumkódokat.

Figyelmeztetés ikon

Nem minden formátumkód ad értelmes eredményt az összes nyelvre.


Formátum

Formátumkód

Hónap „3.” formátumban

M

Hónap „03.” formátumban

MM

Hónap „Jan-Dec” formátumban

MMM

Hónap „Január-December” formátumban

MMMM

Hónap nevének első betűje

MMMMM

Nap „2” formátumban

D

Nap „02” formátumban

DD

Nap „Hét–Vas” formátumban

NN or DDD or AAA

Nap „Hétfő–Vasárnap” formátumban

NNN or DDDD or AAAA

Nap után vessző, például „Vasárnap,”

NNNN

Év „00–99” formátumban

YY

Év „1900-2078” formátumban

YYYY

Naptári hét

WW

Negyedév „N1–N4” formátumban

Q

Negyedévente az első negyedévtől a negyedik negyedévig

QQ

Era, abbreviation. On the Japanese Gengou calendar, single character (possible values are: M, T, S, H)

G

Korszak, rövidítés

GG

Korszak, teljes név

GGG

Number of the year within an era, short format

E

Number of the year within an era, long format

EE vagy R

Korszak, teljes név és évszám

RR vagy GGGEE


The above listed formatting codes work with your language version of LibreOffice. However, when you need to switch the locale of LibreOffice to another locale, you need to know the formatting codes used in that other locale.

Ha például a szoftver magyar területi beállítást használ, és egy évszámot négy számjegyen kíván ábrázolni, formátumkódként az YYYY használható. Ha átvált német területi beállításra, a JJJJ kódot kell használnia. A következő táblázat csak a lokalizációból fakadó különbségeket sorolja fel.

Területi beállítás

Év

Hónap

Nap

Óra

Hét napja

Korszak

English - en

és minden fel nem sorolt területi beállítás

Y

M

D

H

A

G

Német - de

J

T

Holland - nl

J

U

Francia - fr

A

J

O

Olasz - it

A

G

O

X

Portugál - pt

A

O

Spanyol - es

A

O

Dán - da

T

Norvég - no, nb, nn

T

Svéd - sv

T

Finn - fi

V

K

P

T


Dátum bevitele

Egy dátum cellába való beírásához használja a Gergely-naptár formátumát. Például angol területi beállítások esetében a „1/2/2002” érték „Jan 2, 2002” eredményt fog adni.

All date formats are dependent on the locale that is set in - Language settings - Languages. For example, if your locale is set to 'Japanese', then the Gengou calendar is used. The default date format in LibreOffice uses the Gregorian Calendar.

A területi beállításoktól független naptárformátum megadásához a dátumformátum elé írjon egy módosítójelet. Ha például a zsidó naptár szerint szeretne megjeleníteni egy dátumot egy nem héber területi beállítású rendszeren, írja be a következőt: [~jewish]DD/MM/YYYY.

The specified calendar is exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in the format string. It will be converted to a calendar modifier if it is supported. See Extended LCID section below.

Módosító

Naptár

[~buddhist]

Thai buddhista naptár

[~gengou]

Japán Gengou-naptár

[~gregorian]

Gergely-naptár

[~hanja] vagy [~hanja_yoil]

Koreai naptár

[~hijri]

Arab iszlám naptár

[~jewish]

Zsidó naptár

[~ROC]

Kínai Köztársaság naptára


Időformátumok

To display hours, minutes and seconds use the following number format codes:

Formátum

Formátumkód

Órák „0-23” formátumban

H

Órák „00-23” formátumban

HH

Órák mint 00 és 23-tól nagyobb értékekig

[HH]

Percek „0-59” formátumban

M

Percek „00-59” formátumban

MM

Percek mint 00 és 59-nél nagyobb értékekig

[MM]

Másodpercek „0-59” formátumban

S

Másodpercek „00-59” formátumban

SS

Másodpercek mint 00 és 59-nél nagyobb értékekig

[SS]


Jegyzet ikon

A másodpercek törtekként való megjelenítéséhez adjon egy tizedes-elválasztójelet a számformátumkódhoz. Például írja be a HH:MM:SS.00 karaktersorozatot a következő megjelenítéséhez: „01:02:03.45”.


Az M és MM perc időformátumok óra vagy másodperc időformátumokkal együtt használandók a hónap dátumformátummal való összekeverés elkerülése érdekében.

Ha az idő 02:03.45 vagy 01:02:03.45 vagy 25:01:02 formában lett beírva, akkor a következő formátumok kerülnek hozzárendelésre, ha másik időformátum nem lett megadva: MM:SS.00 vagy [HH]:MM:SS.00 vagy [HH]:MM:SS

Számok megjelenítése natív karakterekkel

NatNum modifiers

To display numbers using native number characters, use a [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] modifier at the beginning of a number format codes.

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code. See NatNum12 section below.

A [NatNum1] módosító mindig „egy az egyhez” karakterleképzést használ a számok karakterlánccá alakításához, amely a hozzá tartozó területi beállításoknak megfelelő natív számformátumkódhoz illeszkedik. A többi módosító más-más eredményt produkál, ha más területi beállításokkal használja azokat. Egy területi beállítás lehet egy nyelv és terület, amihez a formátumkódok vannak definiálva vagy egy olyan módosító, mint például a [$-yyy], amely a natívszám-módosítót követi. Ebben az esetben az yyy a hexadecimális MS-LCID, amely a pénznem-formátumkódoknál is használatos. Például egy japán rövid kandzsikat használó szám megjelenítéséhez angol (egyesült államokbeli) területi beállítások mellett használja a következő számformátumkódot:

[NatNum1][$-411]0

A következő listában a LibreOffice-[NatNum]-módosítójeleknek megfelelő Microsoft Excel-[DBNumX]-módosítójelek láthatók. Ha akarja a [DBNumX]-módosítójel is használható a területi beállítás [NatNum]-módosítójele helyett. Amikor csak lehetséges, a LibreOffice belsőleg leképezi a [DBNumX]-módosítójeleket [NatNumN]-módosítójelekké.

A dátumok [NatNum]-módosítókkal való használata különböző eredménnyel járhat más számformátumokhoz képest. Ilyen hatásokat jelöl a 'CAL: '. Például a 'CAL: 1/4/4' azt jelzi, hogy az év a [NatNum1]-módosítóval jelenik meg, míg a nap és a hónap a [NatNum4]-módosítót használja. Ha a 'CAL' nincs megadva, az adott módosító nem támogatja a dátumformátumokat.

[NatNum0]

Kísérlet natív szám karakterláncok átalakítására ASCII arab számjegyekre. Ha már ASCII, változatlan marad.

[NatNum1]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

Kínai kisbetűs karakterek

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japán

rövid Kanji karakterek

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Koreai

Koreai kisbetűs karakterek

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Héber

Héber karakterek

Arab

Arab-ind karakterek

Thai

Thai karakterek

Hindi

Ind-devanagari karakterek

Odia

Odia (orija) karakterek

Maráthi

Ind-devanagari karakterek

Bengáli

Bengáli karakterek

Pandzsábi

Pandzsábi (Gurmukhi) karakterek

Gudzsarati

Gudzsarati karakterek

Tamil

Tamil karakterek

Telugu

Telugu karakterek

Kannada

Kannada karakterek

Malajálam

Malajálam karakterek

Lao

Lao karakterek

Tibeti

Tibeti karakterek

Burmai

Burmai (Myanmar) karakterek

Khmer

Khmer (kambodzsai) karakterek

Mongol

Mongol karakterek

Nepáli

Ind-devanagari karakterek

Dzongkha

Tibeti karakterek

Perzsa

Keleti arab-ind karakterek

Egyházi szláv

Cirill karakterek


[NatNum2]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

Kínai nagybetűs karakterek

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japán

Tradicionális kandzsi karakterek

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Koreai

Koreai nagybetűs karakterek

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Héber

Héber számozás


[NatNum3]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

teljes szélességű arab számjegyek

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japán

teljes szélességű arab számjegyek

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Koreai

teljes szélességű arab számjegyek

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

kisbetűs szöveg

[DBNum1]

Japán

modern hosszú kandzsi szöveg

[DBNum2]

Koreai

formális kisbetűs szöveg


[NatNum5]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

Kínai nagybetűs szöveg

[DBNum2]

Japán

tradicionális hosszú kandzsi szöveg

[DBNum3]

Koreai

formális nagybetűs szöveg


[NatNum6]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

teljes szélességű szöveg

[DBNum3]

Japán

teljes szélességű szöveg

Koreai

teljes szélességű szöveg


[NatNum7]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

rövid kisbetűs szöveg

Japán

modern rövid kandzsi szöveg

Koreai

nem hivatalos kisbetűs szöveg


[NatNum8]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

rövid nagybetűs szöveg

Japán

tradicionális rövid kandzsi szöveg

[DBNum4]

Koreai

nem hivatalos nagybetűs szöveg


[NatNum9]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Koreai

Hangul karakterek


[NatNum10]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Koreai

formális hangul szöveg

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Koreai

nem hivatalos hangul szöveg


Extended LCID

If compatible, native numbering and calendar are exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in string format instead of NatNum modifier.

Extended LCID consists of 8 hexadecimal digits: [$-NNCCLLLL], with 2 first digits NN for native numerals, CC for calendar and LLLL for LCID code. For instance, [$-0D0741E] will be converted to [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Thai numerals (0D) with Buddhist calendar (07) in Thai locale (041E).

Native Numerals

Two first digits NN represents native numerals:

NN

Numeral

Representation

Compatible LCID

01

Arabic

1234567890

all

02

Eastern Arabic

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Persian

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengali

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Punjabi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gujarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Oriya

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamil

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malayalam

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Thai

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Lao

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetan

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Burmese

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrina

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmer

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolian

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japanese

一二三四五六七八九〇

411

1C

(financial)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(fullwidth Arabic)

1234567890

1E

Chinese - simplified

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(financial)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(fullwidth Arabic)

1234567890

21

Chinese - traditional

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(financial)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(fullwidth Arabic)

1234567890

24

Korean

一二三四五六七八九0

812

25

(financial)

壹貳參四伍六七八九零

26

(fullwidth Arabic)

1234567890

27

Korean - Hangul

일이삼사오육칠팔구영


Calendar

Two next digits CC are for calendar code. Each calendar is only valid for some LCID.

CC

Calendar

Example (YYYY-MM-DD)

Supported LCID

00

Gregorian

2016-08-31

All

03

Gengou

28-08-31

411 (Japanese)

05

Unknown

4349-08-31

Unsupported

06 or 17

Hijri

1437-11-28

401 (Arabic - Saudi Arabia), 1401 (Arabic - Algeria), 3c01 (Arabic - Bahrain), 0c01 (Arabic - Egypt), 801 (Arabic - Iraq), 2c01 (Arabic - Jordan), 3401 (Arabic - Kuwait), 3001 (Arabic - Lebanon), 1001 (Arabic - Libya), 1801 (Arabic - Morocco), 2001 (Arabic - Oman), 4001 (Arabic - Qatar), 2801 (Arabic - Syria), 1c01 (Arabic - Tunisia), 3801 (Arabic - U.A.E.), 2401 (Arabic - Yemen) and 429 (Farsi)

07

Buddhist

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Thai)

08

Jewish

5776-05-27

40D (Hebrew)

10

Indian

1938-06-09

Unsupported

0E, 0F, 11, 12 or 13

Unknown

2016-07-29

Unsupported

Unsupported

Hanja

412 (Korean)

Unsupported

ROC

0105-08-31

404 (Chinese - Taiwan)


NatNum12 modifier

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code.

Common NatNum12 formatting examples

Formatting code

Explanation

[NatNum12]

Spell out as cardinal number: 1 → one

[NatNum12 ordinal]

Spell out as ordinal number: 1 → first

[NatNum12 ordinal-number]

Spell out as ordinal indicator: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Spell out with capitalization, as cardinal number: 1 → One

[NatNum12 upper ordinal]

Spell out in upper case, as ordinal number: 1 → FIRST

[NatNum12 title]

Spell out in title case, as cardinal number: 101 → Hundred One

[NatNum12 USD]

Spell out as a money amount of a given currency specified by 3-letter ISO code: 1 → one U.S. dollar

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Spell out as a date in format "1st of May"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Spell out as a date in format "First of May, Nineteen Ninety-nine"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Display upper case abbreviated month name in format "JAN-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Display lower case month name in format "january"


Other possible arguments: "money" before 3-letter currency codes, for example [NatNum12 capitalize money USD]0.00 will format number "1.99" as "One and 99/100 U.S. Dollars".

Error Codes

If the value is outside the limits for the selected format the following error code is shown:

#FMT

Támogasson minket!