Számformátumkódok

A számformátumkódok legfeljebb négy, pontosvesszővel elválasztott szakaszból állhatnak (;).

  1. Egy két részből álló számformátumkódban az első rész pozitív értékekre vagy nullára, míg a második rész negatív értékekre vonatkozik.

  2. Egy három részből álló számformátumban az első rész pozitív értékekre, a második rész negatív értékekre, míg a harmadik rész nullára vonatkozik.

  3. Akár feltételeket is adhat a három részhez, hogy a formátumot csak a feltételek megléte esetén lehessen használni.

  4. A negyedik szakasz akkor alkalmazandó, ha a tartalom nem érték, hanem valamilyen szöveg. A tartalmat egy kukac jel (@) jelöli.

Tizedesjegyek és lényeges számjegyek

Használja a nullát (0), a számjelet (#) vagy a kérdőjelet (?) helykitöltőként a számformátumkódban a számok ábrázolására. A # csak a jelentős számjegyeket jeleníti meg, míg a 0 nullákat jelenít meg, ha a számban kevesebb számjegy van, mint a számformátumban. A ? ugyanúgy működik, mint a #, de egy szóköz karaktert ad hozzá, hogy megmaradjon a decimális igazítás, ha van egy rejtett nem jelentős nulla.

Use question marks (?), zeroes (0) or number signs (#) to represent the number of digits to include in the numerator and the denominator of a fraction. Fractions that do not fit the pattern that you define are displayed as floating point numbers.

Ha egy szám több jegyet tartalmaz a tizedeshatárolótól jobbra, mint ahány helykitöltő meg van adva a formátumban, akkor a szám megfelelőképpen kerekítve lesz. Ha szám több jegyet tartalmaz a tizedeshatárolótól balra, mint amennyi helykitöltő van a formátumban, akkor a teljes szám megjelenik. A következő listát használja segítségként a számformátumkódban levő helykitöltők formátumkód létrehozásakor való használatához:

Helykitöltők

Magyarázat

#

Nem jeleníti meg az extra nullákat.

?

Szóköz karaktereket jelenít meg extra nullák helyett.

0 (nulla)

Megjeleníti az extra nullákat, ha a számban kevesebb hely van, mint amennyi nulla van a formátumban.


Példák

Számformátum

Formátumkód

3456,78 mint 3456,8

####.#

9,9 mint 9,900

#.000

13 mint 13,0 és 1234,567 mint 1234,57

#.0#

5,75 mint 5 3/4 és 6,3 mint 6 3/10

# ???/???

,5 mint 0,5

0.##

,5 mint 0,5 (két extra szóközzel a végén)

0.???


Ezreselválasztó

A nyelvi beállításoktól függően használhat vesszőt, pontot vagy üres helyet ezres elválasztóként. Az elválasztó használatával a megjelenített szám méretét minden egyes elválasztójel esetében 1000-szeresére csökkentheti. Az alábbi példákban vesszőt használunk ezres elválasztóként:

Számformátum

Formátumkód

15000 mint 15,000

#,###

16000 mint 16

#,


Szöveg használata számformátumkódokban

Szöveg és számok

Ha szöveget szeretne bevonni egy számformátumba, amelyet egy számokat tartalmazó cellára alkalmaz, tegyen egy dupla idézőjelet (") a szöveg elé és mögé, vagy egy backslash (\) karaktert az egyes karakterek elé. Például írja be a #,# "méter"-t a "3,5 méter" vagy a #.# \m-t a "3,5 m" megjelenítéséhez. Ha ezres elválasztóként szóközt használ, akkor az előző példákban az idézőjelek közé szóközöket kell beillesztenie: #.#" méter" vagy #.#\ \m a helyes eredményhez.

Szöveg és szöveg

Szöveg olyan számformátumba való elhelyezéséhez, amely egy olyan cellára van alkalmazva, amely szöveget tartalmazhat, zárja a szöveget idézőjelek (" ") közé, és adjon hozzá egy „kukac” (@) jelet. Adja meg például az "Összesen: "@ karaktereket az „Összesen: December” szöveg megjelenítéséhez.

Szóközök

Ha egy karaktert szeretne használni egy szóköz szélességének meghatározására egy számformátumban, írjon be egy aláhúzást (_), amelyet a karakter követ. A szóköz szélessége a választott karakter szélességének megfelelően változik. Például az _M szélesebb szóközt hoz létre, mint az _i.

Ha egy adott karakterrel szeretné kitölteni a szabad helyet, használjon csillagot (*), amelyet ez a karakter követ. Például:

*\0

will display integer value (0) preceded by as many as needed backslash characters (\) to fill column width. For accounting representation, you may left align currency symbol with a format similar to:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Szín

Ha a számformátumkód egy részének a színét akarja beállítani, akkor a következő színneveket szúrja be szögletes zárójelek [ ] közé:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Feltételek

Feltételes zárójelek

Meghatározhat egy olyan számformátumot, amely csak akkor kerül alkalmazásra, ha egy megadott feltétel teljesül. A feltételeket szögletes zárójelek [ ] közé kell tenni.

Számok és a <, <=, >, >=, = és <> operátorok bármilyen kombinációja megadható.

Ha például különböző színeket akar alkalmazni különböző hőmérsékleti adatok megjelenítésére, akkor írja be a következőket:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Minden nulla fok alatti hőmérsékletérték kék, 0 és 30 fok közötti fekete, és 30 fok fölötti piros lesz.

Pozitív és negatív számok

Ha egy olyan számformátumot akar meghatározni, amely attól függően, hogy a szám pozitív, negatív vagy nulla, más-más szöveget ad hozzá a számhoz, a következő formátumot kell használni:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Százalékok, tudományos jelölés és törtábrázolás

Százalékok

To display numbers as percentages, add the percent sign (%) to the number format.

Tudományos jelölés

A tudományos jelölés lehetővé teszi, hogy nagyon nagy számokat vagy nagyon kis törteket kompakt formában írjon. Például a tudományos jelölés szerint a 650000 6,5 x 105, a 0,000065 pedig 6,5 x 10-5. A LibreOffice-ben ezeket a számokat 6,5E+5 és 6,5E-5 formában írjuk. Ha olyan számformátumot szeretne létrehozni, amely a számokat tudományos jelöléssel jeleníti meg, írjon be egy # vagy 0, majd az alábbi kódok valamelyikét: E-, E+, e- vagy e+. Ha az E vagy e után elhagyja az előjelet, akkor az nem jelenik meg az exponens pozitív értéke esetén. A mérnöki jelöléshez írjon be 3 számjegyet (0 vagy #) az egész szám részbe: ###.###E+00 például.

Törtábrázolás

Egy érték törtként való ábrázolásához a formátum két vagy három részből áll: elhagyható egész rész, számláló és nevező. Az egészt és a számlálót üres hely vagy idézőjelek közti szöveg választja el. A számlálót és a nevezőt osztás jel választja el. Minden rész #, ? és 0 helykitöltők kombinációjából állhat.

A nevezőt úgy számoljuk ki, hogy a tört legközelebbi értékét kapjuk a helyezettek számához képest. Például a PI értéket 3 16/113 formátumban ábrázoljuk:

# ?/???

A nevező értéke adott értékre kényszeríthető a helykitöltők helyettesítésével. Például a PI értékének 1/16 többszöröseként (azaz: 50/16) való kifejezéséhez használja a következő formátumot:

?/16

Pénznemformátum számformátumkódjai

A munkalap táblázatcelláinak alapértelmezett pénznemformátuma az operációs rendszer regionális beállításaitól függ. Ha szükséges, a cellákhoz egyéni pénznemszimbólum is használható. Például a #.##0,00 € eredménye 4,50 € (euró).

A pénznem helyi beállítását is megadhatja a szimbólum után az ország helyi kódjának megadásával. Például a [$€-407] a németországi eurót jelenti. Egy ország nyelvi kódjának megtekintéséhez válassza ki az országot a Nyelv listában a Számok lapon a Cellák formázása párbeszédablakban.

note

A pénznemek formátumkódja [$xxx-nnn], ahol xxx a pénznem szimbóluma, nnn pedig az országkód. A speciális banki szimbólumokhoz, mint például az EUR (mint euró), nincs szükség országkódra. A pénznemformátum nem függ a Nyelv mezőben kiválasztott nyelvtől.


Dátum- és időformátumok

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Dátumformátumok

Ha napokat, hónapokat és éveket akar megjeleníteni, akkor használja a következő számformátumkódokat.

warning

Nem minden formátumkód ad értelmes eredményt az összes nyelvre.


Formátum

Formátumkód

Hónap „3.” formátumban

M

Hónap „03.” formátumban

MM

Hónap „Jan-Dec” formátumban

MMM

Hónap „Január-December” formátumban

MMMM

Hónap nevének első betűje

MMMMM

Nap „2” formátumban

D

Nap „02” formátumban

DD

Nap „Hét–Vas” formátumban

NN or DDD or AAA

Nap „Hétfő–Vasárnap” formátumban

NNN or DDDD or AAAA

Nap után vessző, például „Vasárnap,”

NNNN

Év „00–99” formátumban

YY

Év „1900-2078” formátumban

YYYY

Naptári hét

WW

Negyedév „N1–N4” formátumban

Q

Negyedévente az első negyedévtől a negyedik negyedévig

QQ

Korszak, rövidítés. A japán Gengou-naptárban egyetlen karakter (lehetséges értékek: M, T, S, H).

G

Korszak, rövidítés

GG

Korszak, teljes név

GGG

Az év száma egy korszakon belül, rövid formátumban

E

Az év száma egy korszakon belül, hosszú formátumban

EE vagy R

Korszak, teljes név és évszám

RR vagy GGGEE


The above listed formatting codes work with your language version of LibreOffice. However, when you need to switch the locale of LibreOffice to another locale, you need to know the formatting codes used in that other locale.

Ha például a szoftver magyar területi beállítást használ, és egy évszámot négy számjegyen kíván ábrázolni, formátumkódként az YYYY használható. Ha átvált német területi beállításra, a JJJJ kódot kell használnia. A következő táblázat csak a lokalizációból fakadó különbségeket sorolja fel.

Területi beállítás

Év

Hónap

Nap

Óra

Hét napja

Korszak

English - en

és minden fel nem sorolt területi beállítás

Y

M

D

H

A

G

Német - de

J

T

Holland - nl

J

U

Francia - fr

A

J

O

Olasz - it

A

G

O

X

Portugál - pt

A

O

Spanyol - es

A

O

Dán - da

T

Norvég - no, nb, nn

T

Svéd - sv

T

Finn - fi

V

K

P

T


Dátum bevitele

Egy dátum cellába való beírásához használja a Gergely-naptár formátumát. Például angol területi beállítások esetében a „1/2/2002” érték „Jan 2, 2002” eredményt fog adni.

All date formats are dependent on the locale that is set in - Languages and Locales - General. For example, if your locale is set to 'Japanese', then the Gengou calendar is used. The default date format in LibreOffice uses the Gregorian Calendar.

A területi beállításoktól független naptárformátum megadásához a dátumformátum elé írjon egy módosítójelet. Ha például a zsidó naptár szerint szeretne megjeleníteni egy dátumot egy nem héber területi beállítású rendszeren, írja be a következőt: [~jewish]DD/MM/YYYY.

The specified calendar is exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in the format string. It will be converted to a calendar modifier if it is supported. See Extended LCID section below.

Módosító

Naptár

[~buddhist]

Thai buddhista naptár

[~gengou]

Japán Gengou-naptár

[~gregorian]

Gergely-naptár

[~hanja] vagy [~hanja_yoil]

Koreai naptár

[~hijri]

Arab iszlám naptár

[~jewish]

Zsidó naptár

[~ROC]

Kínai Köztársaság naptára


.

Időformátumok

To display hours, minutes and seconds use the following number format codes:

Formátum

Formátumkód

Órák „0-23” formátumban

H

Órák „00-23” formátumban

HH

Órák mint 00 és 23-tól nagyobb értékekig

[HH]

Percek „0-59” formátumban

M

Percek „00-59” formátumban

MM

Percek mint 00 és 59-nél nagyobb értékekig

[MM]

Másodpercek „0-59” formátumban

S

Másodpercek „00-59” formátumban

SS

Másodpercek mint 00 és 59-nél nagyobb értékekig

[SS]


note

A másodpercek törtekként való megjelenítéséhez adjon egy tizedes-elválasztójelet a számformátumkódhoz. Például írja be a HH:MM:SS.00 karaktersorozatot a következő megjelenítéséhez: „01:02:03.45”.


Az M és MM perc időformátumok óra vagy másodperc időformátumokkal együtt használandók a hónap dátumformátummal való összekeverés elkerülése érdekében.

Ha az idő 02:03.45 vagy 01:02:03.45 vagy 25:01:02 formában lett beírva, akkor a következő formátumok kerülnek hozzárendelésre, ha másik időformátum nem lett megadva: MM:SS.00 vagy [HH]:MM:SS.00 vagy [HH]:MM:SS

Számok megjelenítése natív karakterekkel

NatNum modifiers

To display numbers using native number characters, use a [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] modifier at the beginning of a number format codes.

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code. See NatNum12 section below.

A [NatNum1] módosító mindig „egy az egyhez” karakterleképzést használ a számok karakterlánccá alakításához, amely a hozzá tartozó területi beállításoknak megfelelő natív számformátumkódhoz illeszkedik. A többi módosító más-más eredményt produkál, ha más területi beállításokkal használja azokat. Egy területi beállítás lehet egy nyelv és terület, amihez a formátumkódok vannak definiálva vagy egy olyan módosító, mint például a [$-yyy], amely a natívszám-módosítót követi. Ebben az esetben az yyy a hexadecimális MS-LCID, amely a pénznem-formátumkódoknál is használatos. Például egy japán rövid kandzsikat használó szám megjelenítéséhez angol (egyesült államokbeli) területi beállítások mellett használja a következő számformátumkódot:

[NatNum1][$-411]0

A következő listában a LibreOffice-[NatNum]-módosítójeleknek megfelelő Microsoft Excel-[DBNumX]-módosítójelek láthatók. Ha akarja a [DBNumX]-módosítójel is használható a területi beállítás [NatNum]-módosítójele helyett. Amikor csak lehetséges, a LibreOffice belsőleg leképezi a [DBNumX]-módosítójeleket [NatNumN]-módosítójelekké.

A dátumok [NatNum]-módosítókkal való használata különböző eredménnyel járhat más számformátumokhoz képest. Ilyen hatásokat jelöl a 'CAL: '. Például a 'CAL: 1/4/4' azt jelzi, hogy az év a [NatNum1]-módosítóval jelenik meg, míg a nap és a hónap a [NatNum4]-módosítót használja. Ha a 'CAL' nincs megadva, az adott módosító nem támogatja a dátumformátumokat.

[NatNum0]

Kísérlet natív szám karakterláncok átalakítására ASCII arab számjegyekre. Ha már ASCII, változatlan marad.

[NatNum1]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

Kínai kisbetűs karakterek

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japán

rövid Kanji karakterek

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Koreai

Koreai kisbetűs karakterek

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Héber

Héber karakterek

Arab

Arab-ind karakterek

Thai

Thai karakterek

Hindi

Ind-devanagari karakterek

Odia

Odia (orija) karakterek

Maráthi

Ind-devanagari karakterek

Bengáli

Bengáli karakterek

Pandzsábi

Pandzsábi (Gurmukhi) karakterek

Gudzsarati

Gudzsarati karakterek

Tamil

Tamil karakterek

Telugu

Telugu karakterek

Kannada

Kannada karakterek

Malajálam

Malajálam karakterek

Lao

Lao karakterek

Tibeti

Tibeti karakterek

Burmai

Burmai (Myanmar) karakterek

Khmer

Khmer (kambodzsai) karakterek

Mongol

Mongol karakterek

Nepáli

Ind-devanagari karakterek

Dzongkha

Tibeti karakterek

Perzsa

Keleti arab-ind karakterek

Egyházi szláv

Cirill karakterek


[NatNum2]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

Kínai nagybetűs karakterek

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japán

Tradicionális kandzsi karakterek

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Koreai

Koreai nagybetűs karakterek

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Héber

Héber számozás


[NatNum3]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

teljes szélességű arab számjegyek

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japán

teljes szélességű arab számjegyek

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Koreai

teljes szélességű arab számjegyek

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

kisbetűs szöveg

[DBNum1]

Japán

modern hosszú kandzsi szöveg

[DBNum2]

Koreai

formális kisbetűs szöveg


[NatNum5]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

Kínai nagybetűs szöveg

[DBNum2]

Japán

tradicionális hosszú kandzsi szöveg

[DBNum3]

Koreai

formális nagybetűs szöveg


[NatNum6]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

teljes szélességű szöveg

[DBNum3]

Japán

teljes szélességű szöveg

Koreai

teljes szélességű szöveg


[NatNum7]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

rövid kisbetűs szöveg

Japán

modern rövid kandzsi szöveg

Koreai

nem hivatalos kisbetűs szöveg


[NatNum8]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Kínai

rövid nagybetűs szöveg

Japán

tradicionális rövid kandzsi szöveg

[DBNum4]

Koreai

nem hivatalos nagybetűs szöveg


[NatNum9]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Koreai

Hangul karakterek


[NatNum10]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Koreai

formális hangul szöveg

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Átírások

Natív számkarakterek

DBNumX

Dátumformátum

Koreai

nem hivatalos hangul szöveg


Extended LCID

If compatible, native numbering and calendar are exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in string format instead of NatNum modifier.

Extended LCID consists of 8 hexadecimal digits: [$-NNCCLLLL], with 2 first digits NN for native numerals, CC for calendar and LLLL for LCID code. For instance, [$-0D0741E] will be converted to [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Thai numerals (0D) with Buddhist calendar (07) in Thai locale (041E).

Native Numerals

Two first digits NN represents native numerals:

NN

Szám

Reprezentáció

Compatible LCID

01

Arab

1234567890

minden

02

Keleti arab

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Perzsa

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengáli

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Pandzsábi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gudzsarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Orija

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamil

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malayalam

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Thai

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Lao

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibeti

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Burmai

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrinya

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmer

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongol

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japán

一二三四五六七八九〇

411

1C

(pénzügyi)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(teljes szélességű arab)

1234567890

1E

Kínai - egyszerűsített

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(pénzügyi)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(teljes szélességű arab)

1234567890

21

Kínai - hagyományos

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(pénzügyi)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(teljes szélességű arab)

1234567890

24

Koreai

一二三四五六七八九0

812

25

(pénzügyi)

壹貳參四伍六七八九零

26

(teljes szélességű arab)

1234567890

27

Koreai - hangul

일이삼사오육칠팔구영


Naptár

Two next digits CC are for calendar code. Each calendar is only valid for some LCID.

CC

Naptár

Példa (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Supported LCID

00

Gregorián

2016-08-31

Minden

03

Gengou

28-08-31

411 (japán)

05

Ismeretlen

4349-08-31

Nem támogatott

06 vagy 17

Muszlim

1437-11-28

401 (arab - Szaúd-Arábia), 1401 (arab - Algéria), 3c01 (arab - Bahrein), 0c01 (arab - Egyiptom), 801 (arab - Irak), 2c01 (arab - Jordánia), 3401 (arab - Kuvait), 3001 (arab - Libanon), 1001 (arab - Líbia), 1801 (arab - Marokkó), 2001 (arab - Omán), 4001 (arab - Katar), 2801 (arab - Szíria), 1c01 (arab - Tunézia), 3801 (arab - E.A.E.), 2401 (arab - Jemen) és 429 (perzsa).

07

Buddhista

2559-08-31

454 (lao), 41E (thai)

08

Zsidó

5776-05-27

40D (héber)

10

Indiai

1938-06-09

Nem támogatott

0E, 0F, 11, 12 vagy 13

Ismeretlen

2016-07-29

Nem támogatott

Nem támogatott

Handzsa

412 (koreai)

Nem támogatott

ROC

0105-08-31

404 (kínai - tajvani)


NatNum12 modifier

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code.

Common NatNum12 formatting examples

Formázási kód

Magyarázat

[NatNum12]

Spell out as cardinal number: 1 → one

[NatNum12 ordinal]

Spell out as ordinal number: 1 → first

[NatNum12 ordinal-number]

Spell out as ordinal indicator: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Spell out with capitalization, as cardinal number: 1 → One

[NatNum12 upper ordinal]

Spell out in upper case, as ordinal number: 1 → FIRST

[NatNum12 title]

Spell out in title case, as cardinal number: 101 → Hundred One

[NatNum12 USD]

Egy adott pénznem 3-betűs ISO-kóddal meghatározott pénzösszegként való leírása: 1 → egy amerikai dollár

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Betűzze ki dátumként "május 1." formátumban.

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Spell out as a date in format "First of May, Nineteen Ninety-nine"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Nagybetűs rövidített hónapnév megjelenítése "JAN-01" formátumban

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Kisbetűs hónapnév megjelenítése "január" formátumban


Other possible arguments: "money" before 3-letter currency codes, for example [NatNum12 capitalize money USD]0.00 will format number "1.99" as "One and 99/100 U.S. Dollars".

Hibakódok

Ha az érték a kiválasztott formátum határértékén kívül esik, a következő hibakód jelenik meg:

#FMT

Támogasson minket!