Reguláris kifejezések listája

Kifejezés

Reprezentáció/használat

Bármely karakter

Az adott karakter, kivéve, ha az egy reguláris kifejezés metakaraktere. A metakarakterek listája ebben a táblázatban következik.

.

Bármely karaktert jelöli a sortörés- és a „bekezdés vége” jel kivételével. Például a „f.l” megtalálja a „fül” és a „fal” szót is.

^

The beginning of a paragraph or cell. Special objects such as empty fields or character-anchored frames, at the beginning of a paragraph are ignored. Example: "^Peter" matches the word "Peter" only when it is the first word of a paragraph.

$

The end of a paragraph or cell. Special objects such as empty fields or character-anchored frames at the end of a paragraph are ignored. Example: "Peter$" matches only when the word "Peter" is the last word of a paragraph, note "Peter" cannot be followed by a period.

A $ önmagában a bekezdés végére illeszkedik. Így a bekezdéstörések megkereshetők és kicserélhetők.

*

Zero or more of the regular expression term immediately preceding it. For example, "Ab*c" matches "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", and so on.

+

One or more of the regular expression term immediately preceding it. For example, "AX.+4" finds "AXx4", but not "AX4".

The longest possible string that matches this regular expression in a paragraph is always matched. If the paragraph contains the string "AX 4 AX4", the entire passage is highlighted.

?

Zero or one of the regular expression term immediately preceding it. For example, "Texts?" matches "Text" and "Texts" and "x(ab|c)?y" finds "xy", "xaby", or "xcy".

\

The special character that follows it is interpreted as a normal character and not as a regular expression meta character (except for the combinations "\n", "\t", "\b", "\>" and "\<"). For example, "tree\." matches "tree.", not "treed" or "trees".

\n

When entered in the Find text box, finds a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination in Writer, or the Ctrl+Enter key combination in a Calc cell.

When entered in the Replace text box in Writer, inserts a paragraph break that can be inserted with the Enter or Return key. It has no special meaning in Calc, and is treated literally there.

To change line breaks into paragraph breaks in Writer, enter \n in both the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\t

Egy tabulátor karakter. A Csere mezőben is használható.

\b

Egy szó határa. Például a "\bkönyv" megfelel a "könyvjelző" és a "könyv" szónak, de nem a "tankönyv" szónak, míg a "könyv\b" megfelel a "tankönyv" és a "könyv" szónak, de nem a "könyvjelző" szónak.

Megjegyzés: ez a forma helyettesíti az elavult (bár egyelőre még működő) "\>" (a szó végére illeszkedik) és "\<" (a szó elejére illeszkedik) formákat.

^$

Egy üres bekezdést keres meg.

^.

Egy bekezdés első karakterét keresi meg.

& vagy $0

Cserekor a Keresés mezőben megadott keresési feltétel által talált karakterláncot hozzáadja a Csere mezőhöz.

Ha például az „ablak” szót írja a Keresés mezőbe és a „&keret” szót pedig a Csere mezőbe, akkor az ablak szó az „ablakkeret” kifejezésre cserélődik.

Egy „&” karakter Csere mezőbe való beírásával módosíthatók a keresési feltétel által talált karakterlánc Attribútum vagy Formátum értékei.

[...]

A zárójelek között lévő karakterek bármelyikének egyetlen előfordulása. Például: Az "[abc123]" az "a", "b", "c", "1", "2" és "3" karakterekre illik. "[a-e]" az a-tól e-ig terjedő karakterek egyetlen előfordulására illik (a tartományt úgy kell megadni, hogy a legkisebb Unicode kódszámú karakter legyen az első). Az "[a-eh-x]" az "a"-"e" és a "h"-"x" tartományokba tartozó karakterek bármelyik előfordulását tartalmazza.

[^...]

Any single occurrence of a character, including Tab, Space and Line Break characters, that is not in the list of characters specified inclusive ranges are permitted. For example "[^a-syz]" matches all characters not in the inclusive range ‘a’ through ‘s’ or the characters ‘y’ and ‘z’.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

A négyjegyű hexadecimális Unicode-kód (XXXX) által képviselt karakter.

A nyolcjegyű hexadecimális Unicode-kód (XXXXXXXX) által képviselt karakter.

note

Bizonyos szimbólum-betűtípusok esetében a képernyőn látható szimbólum más Unicode-kódhoz kapcsolódhat, mint amit a betűtípus ténylegesen használ. Az Unicode-kódokat a Beszúrás - Különleges karakter menüpont kiválasztásával, vagy az Unicode átalakítás gyorsbillentyű használatával tekintheti meg.


\N{UNICODE CHARACTER NAME}

Match the Unicode named character.

Some remarkable Unicode named characters are SPACE, NO-BREAK SPACE, SOFT HYPHEN, ACUTE ACCENT, CIRCUMFLEX ACCENT, GRAVE ACCENT.

note

The Unicode character names can be searched and viewed by choosing Insert - Special Character.


|

Az alternatívákat elválasztó infix operátor. A "|" előtti vagy a "|" utáni kifejezésre illeszkedik. Például a "ez|az" az "ez" és az "az" előfordulására is illeszkedik.

{N}

The post-fix repetition operator that specifies an exact number of occurrences ("N") of the regular expression term immediately preceding it must be present for a match to occur. For example, "tre{2}" matches "tree".

{N,M}

The post-fix repetition operator that specifies a range (minimum of "N" to a maximum of "M") of occurrences of the regular expression term immediately preceding it that can be present for a match to occur. For example, "tre{1,2}" matches "tre" and "tree".

{N,}

Az utólagos ismétlés operátor, amely megadja a közvetlenül előtte lévő reguláris kifejezés előfordulási tartományát (legalább "N" és legfeljebb egy meg nem határozott érték között), amely az egyezéshez szükséges lehet. (Az előfordulások maximális számát csak a dokumentum mérete korlátozza). Például a "blok{2,}" a "blokk", "blokkk" és "blokkkkk" kifejezésekkel is megegyezik.

(...)

A csoportosítási konstrukció, amely három célt szolgál.

  1. To enclose a set of ‘|’ alternatives. For example, the regular expression "b(oo|ac)k" matches both "book" and "back".

  2. To group terms in a complex expression to be operated on by the post-fix operators: "*", "+" and "?" along with the post-fix repetition operators. For example, the regular expression "a(bc)?d" matches both "ad" and "abcd" in a search.; the regular expression "M(iss){2}ippi" matches "Mississippi".

  3. Az illeszkedő részlánc rögzítése a zárójelek között hivatkozásként későbbi használatra a Keresés mezőben a "\n" konstrukcióval vagy a Csere mezőben a "$n" konstrukcióval. Az első találatra való hivatkozást a Keresés mezőben a "\1", a Csere mezőben pedig az "$1" jelöli. A második illeszkedő részláncra való hivatkozást a "\2" és a "$2", és így tovább.

Például a "(890)7\1\1\1" reguláris kifejezés megfelel a "8907890890" kifejezésnek.

With the regular expression "\b(fruit|truth)\b" in the Find box and the regular expression "$1ful" in the Replace box occurrences of the words "fruit" and "truth" can be replaced with the words "fruitful" and "truthful" respectively without affecting the words "fruitfully" and "truthfully"

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:] to find one of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:] to find one of them.

[:alnum:]

Egy alfanumerikus karaktert jelöl ([:alpha:] és [:digit:]).

[:space:]

Szóköz karaktert jelöl (de nem a többi üres karaktert).

[:print:]

Egy nyomtatható karaktert jelöl.

[:cntrl:]

Nem nyomtatható karaktert jelöl.

[:lower:]

Kisbetűs karaktereket jelöl, ha a Beállítások részben ki van választva a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőség.

[:upper:]

Nagybetűs karaktereket jelöl, ha a Beállítások részben ki van választva a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőség.


note

A támogatott metakarakterek és szintaxis teljes listáját lásd az ICU Regular Expressions dokumentációban.


A reguláris kifejezéseket összetett és kifinomult reguláris kifejezésekké lehet kombinálni a keresésekhez, amint azt a következő példák mutatják.

Példák

Kifejezés

Jelentés

^$

Egy üres bekezdés.

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

$ megadja, hogy az illesztett karakterláncot egy bekezdésjelnek vagy egy cella végének kell követnie.

^.

Egy bekezdés első karaktere.

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

. bármely egyetlen karaktert meghatároz.

e([:digit:])?

Matches "e" by itself or an "e" followed by one digit.

e az "e" karaktert adja meg,

[:digit:] bármely tizedesjegyet megad,

? specifies zero or one occurrences of [:digit:].

^([:digit:])$

Pontosan egy számjegyet tartalmazó bekezdést vagy cellákat talál.

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

[:digit:] bármely tizedesjegyet megad,

$ megadja, hogy az illesztett karakterláncot egy bekezdésjelnek vagy egy cella végének kell követnie.

^[:digit:]{3}$

Csak három számjegyű számokat tartalmazó bekezdést vagy cellát keres

^ specifies that the match must be at the start of a paragraph,

[:digit:] bármely tizedesjegyet megad,

{3} specifies that [:digit:] must occur three times,

$ megadja, hogy az illesztett karakterláncot egy bekezdésjelnek vagy egy cella végének kell követnie.

\bconst(itu|ruc)tion\b

Matches the words "constitution" and "construction" but not the word "constitutional."

\b megadja, hogy az egyezésnek szóhatáron kell kezdődnie,

const a "const" karaktereket határozza meg,

( elindítja a csoportot,

itu az "itu" karaktereket határozza meg,

| meghatározza az alternatívát,

ruc a "ruc" karaktereket határozza meg,

) befejezi a csoportot,

tion a "tion" karaktereket határozza meg,

\b megadja, hogy az egyezésnek szóhatáron kell végződnie.


Támogasson minket!