Text Import

Beállítja a valamely határolóval tagolt adatok importálási lehetőségeit.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Importálás

Karakterkészlet

Megadja, hogy a program milyen karakterkészletet használjon az importált fájlhoz.

Nyelv

Meghatározza, hogy a számokat tartalmazó karakterláncok hogyan legyenek importálva.

Ha a Nyelv beállítása Alapértelmezett (a CSV-importáláshoz) vagy Automatikus (a HTML-importáláshoz), akkor a Calc a globálisan beállított nyelvet használja. Ha a Nyelv egy adott nyelvre van állítva, akkor az lesz használva a számok importálásakor.

HTML dokumentum importálásakor a kiválasztott nyelv ütközhet a „Angol (USA)” területi beállítás használata a számokhoz nevű globális HTML-beállítással. A globális HTML-beállítás csak akkor hatásos, ha a Nyelv beállítása Automatikus. Ha a HTML-importálás beállításai párbeszédablakban kiválasztott egy adott nyelvet, akkor a globális HTML-beállítás nem lesz figyelembe véve.

Sorból

Megadja azt a sor, amelytől az importálást kezdeni szeretné. A sorok láthatóak az előnézetablakban a párbeszédablak alján.

Elválasztók beállításai

Meghatározza, hogy az adataink elválasztó karaktereket vagy rögzített szélességeket használnak határolóként.

Rögzített szélesség

Oszlopokra bontja a rögzített szélességű (egyenlő számú karaktert tartalmazó) adatmezőket. A szélesség beállításához kattintson a vonalzóra az előnézetablakban.

Elválasztójel

Válassza ki az adatokban használatos elválasztót.

Tabulátor

Oszlopokra bontja a tabulátorral elválasztott adatokat.

Pontosvessző

Oszlopokra bontja a pontosvesszővel elválasztott adatokat.

Vessző

Oszlopokra bontja a vesszővel elválasztott adatokat.

Szóköz

Oszlopokra bontja a szóközzel elválasztott adatokat.

Egyéb

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Határolók egyesítése

Összefűzi az egymást követő határolókat, és eltávolítja az üres adatmezőket.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Egyéb beállítások

További importálási beállítások.

Format quoted field as text

Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor azok a mezők vagy cellák, amelyeknek a teljes tartalma idézőjelben van (azaz az első és az utolsó karakter megegyezik a szöveghatároló karakterrel), szövegként importálódnak.

Különleges számok észlelése

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

A kiválasztott nyelv befolyásolja a különleges számformátumok észlelését, mivel ezek nyelvenként, illetve régiónként eltérőek lehetnek.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Skip empty cells

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Mezők

Megmutatja, hogy fognak az adatok kinézni miután oszlopokba lettek rendezve.

Oszloptípus

Válasszon ki egy oszlopot az előnézet ablakból, és adja meg az oszlopban szereplő adatok típusát. A következő beállítások közül választhat:

Típus

Funkció

Standard

A LibreOffice megállapítja a típust.

Szöveg

Az importált adatot szövegként kezeli.

Dátum (NHÉ)

Egy dátumformátumot (Nap, Hónap, Év) alkalmaz az importált adatokra egy oszlopban.

Dátum (HNÉ)

Egy dátumformátumot (Hónap, Nap, Év) alkalmaz az importált adatokra egy oszlopban.

Dátum (ÉHN)

Egy dátumformátumot (Év, Hónap, Nap) alkalmaz az importált adatokra egy oszlopban.

Magyar

A magyar formázású számokat a rendszer a nyelvi rendszertől függetlenül megkeresi és beveszi a műveletbe. Számformátum nem kerül alkalmazásra. Ha nincsenek magyar bejegyzések, az Általános formátum kerül alkalmazásra.

Elrejtés

Az oszlopban levő adatok nem lesznek importálva.


Amikor a (NHÉ), (HNÉ) vagy (ÉHN) dátumformátumok közül kiválasztja az egyiket, és számokat ír be dátumhatárolók nélkül, a számok a következőképpen lesznek értelmezve:

Karakterek száma

Dátumformátum

6

Két-két karakter lesz a nap, hónap illetve év a kiválasztott sorrend szerint.

8

Négy karakter lesz az év, kettő-kettő a hónap és a nap a kiválasztott sorrend szerint.

5 vagy 7

A helyzet ugyanaz, mint 6 és 8 karakter esetében, de a sorozat első részében egy karakterrel kevesebb van. Ez a nap és a hónap első nulláját kihagyja.


tip

Ha szeretné, hogy az importált adatokban (például telefonszámokban) szerepeljenek a kezdő nullák, használja az oszlophoz a "Szöveg" formátumot.


Előnézet

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Ha rögzített szélességet akar használni az importált adat oszlopokba való elválasztásához, kattintson a vonalzóra a határok kijelöléséhez.

Támogasson minket!