Szöveg importálása

Beállítja a valamely határolóval tagolt adatok importálási lehetőségeit.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).


Importálás

Karakterkészlet

Megadja, hogy a program milyen karakterkészletet használjon az importált fájlhoz.

Nyelv

Meghatározza, hogy a számokat tartalmazó karakterláncok hogyan legyenek importálva.

Ha a Nyelv beállítása Alapértelmezett (a CSV-importáláshoz) vagy Automatikus (a HTML-importáláshoz), akkor a Calc a globálisan beállított nyelvet használja. Ha a Nyelv egy adott nyelvre van állítva, akkor az lesz használva a számok importálásakor.

HTML dokumentum importálásakor a kiválasztott nyelv ütközhet a „Angol (USA)” területi beállítás használata a számokhoz nevű globális HTML-beállítással. A globális HTML-beállítás csak akkor hatásos, ha a Nyelv beállítása Automatikus. Ha a HTML-importálás beállításai párbeszédablakban kiválasztott egy adott nyelvet, akkor a globális HTML-beállítás nem lesz figyelembe véve.

Sorból

Megadja azt a sor, amelytől az importálást kezdeni szeretné. A sorok láthatóak az előnézetablakban a párbeszédablak alján.

Elválasztók beállításai

Meghatározza, hogy az adataink elválasztó karaktereket vagy rögzített szélességeket használnak határolóként.

Rögzített szélesség

Oszlopokra bontja a rögzített szélességű (egyenlő számú karaktert tartalmazó) adatmezőket. A szélesség beállításához kattintson a vonalzóra az előnézetablakban.

Elválasztójel

Válassza ki az adatokban használatos elválasztót.

Tabulátor

Oszlopokra bontja a tabulátorral elválasztott adatokat.

Pontosvessző

Oszlopokra bontja a pontosvesszővel elválasztott adatokat.

Vessző

Oszlopokra bontja a vesszővel elválasztott adatokat.

Szóköz

Oszlopokra bontja a szóközzel elválasztott adatokat.

Egyéb

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Határolók egyesítése

Összefűzi az egymást követő határolókat, és eltávolítja az üres adatmezőket.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Egyéb beállítások

További importálási beállítások.

Format quoted field as text

Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor azok a mezők vagy cellák, amelyeknek a teljes tartalma idézőjelben van (azaz az első és az utolsó karakter megegyezik a szöveghatároló karakterrel), szövegként importálódnak.

Különleges számok észlelése

Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor a Calc automatikusan észleli az összes számformátumot, beleértve az olyan különleges számformátumokat is, mint a dátum, az idő vagy a tudományos jelölés.

A kiválasztott nyelv befolyásolja a különleges számformátumok észlelését, mivel ezek nyelvenként, illetve régiónként eltérőek lehetnek.

Ha ez a beállítás nem engedélyezett, akkor a Calc csak a normál, tízes számrendszerbeli számok észleli és alakítja át. A többi számformátum, beleértve a tudományos jelölést is, szövegként lesz importálva. A tízes számrendszerbeli számkarakterlánc a 0–9 számjegyeket, az ezreselválasztót és a tizedeselválasztót tartalmazhatja. Az ezreselválasztó és a tizedeselválasztó a nyelvtől, illetve régiótól függ.

Skip empty cells

When this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Mezők

Megmutatja, hogy fognak az adatok kinézni miután oszlopokba lettek rendezve.

Oszloptípus

Válasszon ki egy oszlopot az előnézet ablakból, és adja meg az oszlopban szereplő adatok típusát. A következő beállítások közül választhat:

Típus

Funkció

Standard

A LibreOffice megállapítja a típust.

Szöveg

Az importált adatot szövegként kezeli.

Dátum (NHÉ)

Egy dátumformátumot (Nap, Hónap, Év) alkalmaz az importált adatokra egy oszlopban.

Dátum (HNÉ)

Egy dátumformátumot (Hónap, Nap, Év) alkalmaz az importált adatokra egy oszlopban.

Dátum (ÉHN)

Egy dátumformátumot (Év, Hónap, Nap) alkalmaz az importált adatokra egy oszlopban.

Magyar

A magyar formázású számokat a rendszer a nyelvi rendszertől függetlenül megkeresi és beveszi a műveletbe. Számformátum nem kerül alkalmazásra. Ha nincsenek magyar bejegyzések, az Általános formátum kerül alkalmazásra.

Elrejtés

Az oszlopban levő adatok nem lesznek importálva.


Amikor a (NHÉ), (HNÉ) vagy (ÉHN) dátumformátumok közül kiválasztja az egyiket, és számokat ír be dátumhatárolók nélkül, a számok a következőképpen lesznek értelmezve:

Karakterek száma

Dátumformátum

6

Két-két karakter lesz a nap, hónap illetve év a kiválasztott sorrend szerint.

8

Négy karakter lesz az év, kettő-kettő a hónap és a nap a kiválasztott sorrend szerint.

5 vagy 7

A helyzet ugyanaz, mint 6 és 8 karakter esetében, de a sorozat első részében egy karakterrel kevesebb van. Ez a nap és a hónap első nulláját kihagyja.


Tipp ikon

Ha szeretné, hogy az importált adatokban (például telefonszámokban) szerepeljenek a kezdő nullák, használja az oszlophoz a "Szöveg" formátumot.


Előnézet

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Ha rögzített szélességet akar használni az importált adat oszlopokba való elválasztásához, kattintson a vonalzóra a határok kijelöléséhez.

Navigálás egér nélkül

További információkért lásd: Import- és exportszűrőkre vonatkozó információk

Támogasson minket!