Általános szójegyzék

Ebben a kifejezésgyűjteményben azokról a legfontosabb kifejezésekről talál magyarázatokat, amelyekkel a LibreOffice programban találkozhat.

Használja a kifejezésgyűjteményt a LibreOffice-alkalmazásokban felbukkanó, ismeretlen kifejezések kikeresésére.

Helyi menü

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

ASCII

Az American Standard Code for Information Interchange (Amerikai, információcseréhez használt szabványos kód) rövidítése. Az ASCII egy olyan karakterkészlet, amellyel betűket jeleníthet meg személyi számítógépeken. 128 karaktert tartalmaz beleértve betűket, számokat, írásjeleket és szimbólumokat. A kibővített ASCII karakterkészlet 256 karaktert számlál. Minden karakterhez hozzá van rendelve egy egyedi szám, amelyet ASCII-kódnak hívnak.

A HTML-oldalak csak a 7 bites ASCII-karakterkészlet elemeit tartalmazhatják. Az egyéb karakterek, mint például az ékezetes betűk, külön kódokkal vannak megkülönböztetve. Nyugodtan írhat ékezetes karaktereket, a LibreOffice exportszűrője automatikusan végrehajtja a megfelelő átalakítást.

Alávágás

Alávágáson az egyes betűk közti távolság növelése vagy csökkentése értendő, mellyel javíthatja az egész szöveg áttekinthetőségét.

Az alávágás-táblázat információkat tartalmaz arról, amelyik betűpárhoz kell nagyobb térközt rendelni. Ezek a táblázatok általában egy betűtípushoz tartoznak.

Bézier-objektum

A francia matematikus, Pierre Bézier által definiált Bézier-görbe egy matematikailag meghatározott görbe, amelyet kétdimenziós grafikus alkalmazásoknál használnak. A görbét négy pont határozza meg: a kezdeti és a végső helyzet, valamint két elkülönülő középső pont. A Bézier-objektumokat ezen pontok egérrel történő mozgatásával lehet változtatni.

Csatolás

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Amikor egy objektumot közvetlenül egy dokumentumba szúr be, akkor a dokumentum mérete (legalább) az objektum méretével megnő. A dokumentumot mentheti, és meg is nyithatja egy másik számítógépen, és a beszúrt objektum továbbra is a helyén lesz a dokumentumban.

Ha hivatkozásként szúrja be az objektumot, csak egy fájlnévre történő hivatkozás lesz beillesztve. A dokumentum mérete csak az útvonal- és a hivatkozásadat méretével növekszik. Azonban ha egy másik számítógépen nyitja meg a dokumentumot, a hivatkozott fájlnak pontosan azon a helyen kell lennie, ahová a hivatkozás mutat, különben az objektum nem tekinthető meg.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

DDE

A DDE a Dynamic Data Exchange (Dinamikus adatcsere) rövidítése, amely az OLE (Object Linking and Embedding) elődje. A DDE segítségével objektumokat kapcsolhat fájlokhoz hivatkozással, de nem beágyazva.

DDE-hivatkozást a következőképpen hozhat létre: Válasszon ki cellákat egy Calc-munkafüzetből, másolja azokat a vágólapra, majd váltson egy másik munkafüzetre, és válassza a Szerkesztés - Irányított beillesztés lehetőséget. A tartalom DDE-kapcsolatként való beszúrásához válassza a Hivatkozás lehetőséget. Egy hivatkozás aktiválásakor a beszúrt cella területe az eredeti fájlból kerül beolvasásra.

Dokkolás

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Dokkolás (Automatikus elrejtés)

Bármely olyan ablakélen, ahol már egy másik ablak dokkolva van, látni fog egy gombot, amellyel megjelenítheti és elrejtheti az ablakot.

Elsődleges kulcs

Az elsődleges kulcs az adatbázismezők egy egyedi azonosítója. Az adatbázismezők egyedi azonosítása a relációs adatbázisokban használhatók, más tábla adatainak eléréséhez. Ha egy elsődleges kulcsra egy másik táblából hivatkoznak, akkor idegen kulcsról van szó.

A LibreOffice alkalmazásban az elsődleges kulcsot a táblázat tervezőnézetében adhatja meg, ha kiválasztja a megfelelő parancsot a kijelölt mező sorfejlécének helyi menüjéből.

Fattyú- és árvasorok

Az özvegysor és a fattyúsor sok-sok éve használt történelmi tipográfiai elnevezések. Az özvegysor a bekezdés végén egy olyan rövid sor, amely nyomtatásban egymagában átkerül a következő oldal (hasáb) tetejére. A fattyúsor ennek ellentéte, egy bekezdés első sora, amely egymagában áll egy oldal (hasáb) alján. A LibreOffice-szövegesdokumentumokban a kívánt bekezdésstílusban automatikusan letiltható ezek előfordulása. Ha így tesz, megadhatja, minimálisan hány sort kell együtt tartani egy oldalon.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formázás

A formázás a szöveg vizuális elrendezésére utal szövegszerkesztő vagy DTP-programmal. Ide tartozik a papír formátumának, keretének, a betűtípusoknak és betűeffektusoknak a meghatározása, mint ahogy a behúzások és térközök beállítása. A szövegek közvetlenül vagy stílusokkal formázhatók, amely utóbbiak a LibreOffice programban érhetők el.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

Az IME az Input Method Editor (bevitelieljárás-szerkesztő) angol rövidítése. A program lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy nem nyugati karakterkészletekből vett összetett karaktereket szabvány billentyűzettel adhassanak meg.

JDBC

A Java Database Connectivity (JDBC) API segítségével csatlakozhat egy LibreOffice-adatbázishoz. A JDBC-illesztőprogramokat Java nyelven írják és platformfüggetlenek.

Komplex szöveg megjelenítése (CTL)

A komplex szövegmegjelenítésű nyelvek az alábbiak közül néhány vagy az összes tulajdonsággal rendelkeznek:

A LibreOffice jelenleg a hindi, a thai, a héber és az arab nyelvet támogatja CTL- (komplex szövegelrendezésű) nyelvként.

Enable CTL support using - Languages and Locales - General.

Közvetlen vagy stílussal történő formázás

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Léptetőgomb

  1. Űrlap-vezérlőelemekben a léptetőgomb egy numerikus mező, pénznemmező, dátummező vagy időmező tulajdonsága. Ha a „Léptetőgomb” tulajdonság engedélyezve van, akkor a mező megjelenít két, vízszintes vagy függőleges ellentétes irányú nyilat.

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Mentés relatív és abszolút útvonallal

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Ha a relatívat választja, a beágyazott képek vagy más objektumok dokumentumon belüli hivatkozásai a fájlrendszeren belüli helyhez képest lesznek mentve. Ilyenkor nem érdekes, hol található a hivatkozott könyvtárszerkezet. A fájlok a helyzetüktől függetlenül megkerülnek addig, amíg a hivatkozás ugyanazon a meghajtón vagy köteten belül marad. Ez akkor fontos, ha azt szeretné, hogy a dokumentum elérhető legyen más számítógépek számára is, amelyek teljesen más könyvtárszerkezetet, illetve meghajtó- vagy kötetneveket használhatnak. Ajánlatos akkor is a relatív mentés, ha egy internetkiszolgálón szeretne könyvtárszerkezetet létrehozni.

Amennyiben az abszolút mentést választja, a más fájlokhoz tartozó hivatkozások is abszolútként, a megfelelő meghajtó, kötet illetve gyökérkönyvtár alapján jelennek meg. Ennek előnye, hogy meg ha a hivatkozásokat tartalmazó dokumentumot más könyvtárakba vagy mappákba mozgathatja, a hivatkozások érvényesek maradnak.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

Az ODBC (Open Database Connectivity) egy olyan protokollszabvány, amely segítségével különböző alkalmazások adatbázis-rendszerekhez férhetnek hozzá. A lekérdezés nyelve az SQL. A LibreOffice programban meghatározhatja minden egyes adatbázishoz, hogy használjon-e SQL-parancsokat a lekérdezések futtatásához. Alternatív megoldásként az interaktív súgó segítségével, az egérgombbal történő kattintással is meghatározhatja lekérdezését, amely automatikusan lefordítódik SQL nyelvre a LibreOffice programban.

OLE

Az OLE (Object Linking and Embedding) -objektumok céldokumentumokhoz kapcsolhatók hozzá, vagy beágyazhatók azokba. A beágyazás azt jelenti, hogy az objektum egy másolata és a forrásprogram részletei bekerülnek a céldokumentumba. Ha szerkeszteni akarja az objektumot, egyszerűen az objektumra történő dupla kattintással aktiválja a forrásprogramot.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Objektum

Az objektum egy adatokat tartalmazó képernyőelem. Alkalmazásadatokra hivatkozhat, például szövegre vagy képre.

Az objektumok egymástól függetlenek, egymást nem befolyásolják. Bármely adatokat tartalmazó objektumhoz hozzárendelhet bizonyos parancsokat. Például egy képobjektumnak képszerkesztő parancsai, egy munkafüzetnek pedig számítási parancsai vannak.

OpenGL

Az OpenGL egy 3D-grafikusnyelv, amelyet eredetileg az SGI (Silicon Graphics Inc) fejlesztett. E nyelvnek két elterjedt változata van: a Microsoft OpenGL, amelyet Windows NT-re fejlesztettek, és a Cosmo OpenGL, amely az SGI fejlesztése. Az utóbbi egy független grafikus nyelvet jelöl, amely minden számítógépen és platformon használható, még olyan gépeken is, amelyek nem rendelkeznek speciális 3D-hardverrel.

PNG

A Portable Network Graphics (PNG) egy grafikus fájlformátum. A fájlok választható tömörítési faktorral tömörítettek, és a JPG formátummal ellentétben a PNG-fájlok tömörítése mindig veszteségmentes.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

RTF

Az RTF egy olyan fájlformátum, amely szöveges fájlok cseréjére szolgál. Különlegessége abban rejlik, hogy a formázást átalakítja közvetlenül olvasható szöveges formátumba. Sajnos, más fájl formátumokkal összehasonlítva, meglehetősen sok helyet foglal.

Relációs adatbázis

A relációs adatbázis adatok előírás szerinti táblázatba rendezett gyűjteménye, amelyből sokféle módon elérhetők vagy újraszervezhetők az adatok anélkül, hogy az adatbázistáblákat átszervezné.

A relációsadatbáziskezelő-rendszer (RDBMS) egy olyan program, amely lehetővé teszi relációs adatbázisok létrehozását, frissítését és adminisztrálását. Az RDBMS rendszerek felhasználó által beírt vagy egy alkalmazásban szereplő SQL-utasításokat fogad, és az adatbázist létrehozza, frissíti, valamint biztosítja vele kapcsolatot.

Egy relációs adatbázis jó példája egy Ügyfél, Vásárlás és Számlák táblákat tartalmazó adatbázis. A Számla táblázatban nincs tényleges ügyfél vagy beszerzési adat, a táblázat mégis tartalmaz utalást egy relációs hivatkozáson vagy egy reláción keresztül az Ügyfél és Vásárlás táblák megfelelő mezőire vonatkozóan (például az ügyféltábla ügyfélazonosító-mezőjére).

SQL

Az SQL (Structured Query Language) adatbázis-lekérdezéshez használatos nyelv. A LibreOffice programban lekérdezéseket SQL-ben vagy az egér segítségével, interaktívan készíthet.

SQL-adatbázis / SQL-kiszolgáló

Egy SQL adatbázis egy olyan adatbázisrendszer, amely SQL-felületet biztosít. Az SQL-adatbázisokat gyakran használják kliens/kiszolgáló-hálózatokban, ahol különböző kliensek kapcsolódnak egy központi kiszolgálóhoz (például egy SQL-kiszolgálóhoz), ezért SQL-kiszolgálóadatbázisnak vagy röviden SQL-kiszolgálóknak nevezik őket.

A LibreOffice programba integrálhat külső SQL-adatbázisokat. Ezek a helyi merevlemezen vagy hálózaton is lehetnek. A hozzáférést egy ODBC-, JDBC- vagy egy, a LibreOffice programba integrált natív illesztőprogramon keresztül lehet biztosítani.

Támogasson minket!