Oldal

Ez a menü oldalkezelési és -navigációs parancsokat biztosít.

Új oldal

Egy üres oldalt szúr be az aktuális oldal mögé.

Oldal megkettőzése

Az aktuális oldal után beszúrja az aktuális oldal másolatát.

Insert /Objects from File

Lehetővé teszi egy teljes fájl, vagy a fájl bizonyos elemeinek a beszúrását.

Lap átnevezése

Új név beállítása az oldalnak.

Oldal törlése

Az aktuális oldal törlése.

Háttérkép mentése

Elmenti az aktuális háttérképét.

Háttérkép beállítása

A háttérképének beállítása.

Tulajdonságok

Az oldal tájolását, margóit, hátterét és egyéb, a kinézettel kapcsolatos beállításait adja meg.

Master Page

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current page. Any objects in the page design are inserted behind objects in the current page.

Új sablon

Sablon törlése

Sablonháttér

Sablonobjektumok

Sablonelemek

Áthelyezés

Oldalnavigáció

Megnyit egy almenüt az oldalnavigációhoz.

Támogasson minket!