Oldal

Ez a menü oldalkezelési és -navigációs parancsokat biztosít.

Új oldal

Egy üres oldalt szúr be az aktuális oldal mögé.

Oldal megkettőzése

Az aktuális oldal után beszúrja az aktuális oldal másolatát.

Insert /Objects from File

Lehetővé teszi egy teljes fájl, vagy a fájl bizonyos elemeinek a beszúrását.

Lap átnevezése

Új név beállítása az oldalnak.

Oldal törlése

Az aktuális oldal törlése.

Háttérkép mentése

Elmenti az aktuális háttérképét.

Háttérkép beállítása

A háttérképének beállítása.

Tulajdonságok

Az oldal tájolását, margóit, hátterét és egyéb, a kinézettel kapcsolatos beállításait adja meg.

Sablon oldal

Új sablon

Sablon törlése

Sablonháttér

Sablonobjektumok

Sablonelemek

Áthelyezés

Oldalnavigáció

Megnyit egy almenüt az oldalnavigációhoz.

Támogasson minket!