ADO-kapcsolat

Megadja egy ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) adatbázis hozzáadásának beállításait.

note

Az ADO interfész a Microsoft Windows szabadalmazott tárolója az adatbázisokhoz csatlakozáshoz.


tip

A LibreOffice számára szükséges a Microsoft Data Access Components (MDAC) az ADO interfész használatához. A Microsoft Windows 2000 és XP alapból tartalmazza ezeket a komponenseket.


Adatforrás URL

Adja meg az adatforrás URL-t.

Példa URL-ek

Egy Access 2000 típusú fájlhoz való kapcsolódáshoz használja az alábbi formátumot:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Egy névfordítóval rendelkező Microsoft SQL-kiszolgálón található katalógushoz névvel történő kapcsolódás esetén írja be:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Egy ODBC-illesztőprogramhoz szolgáltatóként történő belépés esetén:

DSN=SQLSERVER

Tallózás

Kattintson ide egy adatbázis-kiválasztó párbeszédablak megnyitásához.

note

A felhasználónév legfeljebb 18 karakteres lehet.


note

A jelszó hosszának 3 és 18 karakter közé kell esnie.


Adatbázistündér

Támogasson minket!