További beállítások

Megadja az adatforrás további beállításait.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Egy adatbázisablakban válassza a Szerkesztés - Adatbázis - Tulajdonságok lehetőséget, majd kattintson a További beállítások lapra


A következő vezérlők elérhetősége függ az adatbázis típusától:

Gépnév

Adja meg az adatbázist tartalmazó kiszolgáló gépnevét, például ldap.server.com.

Port száma

Adja meg az adatbázist tartalmazó kiszolgáló portszámát.

MySQL JDBC-illesztőprogram osztálya

Írja be a MySQL adatbázis JDBC-illesztőprogramjának nevét.

Karakterkészlet

Válassza ki a karakterkészletet, amelyet az adatbázis tartalmának megtekintéséhez akar használni a LibreOffice programban. Ez a beállítás nincs hatással az adatbázisra. Az operációs rendszer alapértelmezett karakterkészletének használatához válassza ki a „Rendszer” lehetőséget.

note

A szöveges és dBASE-adatbázisok fixméretű karakterhosszal rendelkező karakterkészletekre vannak korlátozva, amelyben minden karaktert ugyanannyi bájt kódol.


Oracle JDBC-illesztőprogram osztálya

Írja be az Oracle adatbázis JDBC-illesztőprogramjának nevét.

Illesztőprogram beállításai

További illesztőprogram-beállításokat ad meg.

Katalógus használata a fájlalapú adatbázisokhoz

Használja a Katalógus aktuális adatforrását. Ez akkor hasznos, ha az ODBC-adatforrás egy adatbázis-kiszolgáló. Ne válassza ezt a lehetőséget, ha az ODBC-adatforrás egy dBASE-illesztőprogram.

Alap DN

Írja be az LDAP-adatbázisban való keresés kezdőpontját, például dc=hu.

Rekordok maximális száma

Adja meg az LDAP-kiszolgálóhoz csatlakozáskor maximálisan betölthető rekordok számát.

Törölt rekordok is megjelennek

Megjelenít minden fájlbeli rekordot, azokat is, amelyek törlésre vannak kijelölve. Ha kiválasztja ezt a jelölőnégyzetet, akkor nem tud majd rekordokat törölni.

note

A dBASE formátumban a törölt rekordok benne maradnak a fájlban.


tip

Az adatbázisban végrehajtott változtatások megtekintéséhez zárja le az adatbázissal való kapcsolatot, majd kapcsolódjon újra az adatbázishoz.


Jegyzékek

Megnyitja az Indexek párbeszédablakot, ahol kezelheti az aktuális dBASE-adatbázis táblaindexeit.

A szöveg fejléceket tartalmaz

Jelölje be ezt a négyzetet, ha a szövegfájl első sora mezőneveket tartalmaz.

Mezőelválasztó

Adja meg vagy válassza ki a szövegfájlokban lévő adatmezőket elválasztó karaktert.

Szövegelválasztó

Írja be vagy válasza ki a szövegmezőt a szövegfájlban azonosító karaktert. Nem használhat mezőelválasztóként kijelölt karaktert.

Tizedesjel

Adja meg vagy válassza ki a szövegfájlban tizedesjelként használt karaktert, például pontot (0.5) vagy vesszőt (0,5).

Ezreselválasztó

Adja meg vagy válassza ki a szöveges fájlban ezreselválasztóként használt karaktert, például vesszőt (1,000) vagy pontot (1.000).

Fájlkiterjesztés

Válassza ki a szövegfájl formátumát. A kiválasztott kiterjesztés hatással van a párbeszédablak néhány alapértelmezett beállítására.

Támogasson minket!