Speciális beállítások

Megadja az adatokkal való munka módját egy adatbázisban.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Egy adatbázisablakban válassza a Szerkesztés - Adatbázis - Speciális tulajdonságok lehetőséget


A következő vezérlők elérhetősége függ az adatbázis típusától:

SQL92 elnevezési megszorítások használata

Az adatforrás neveiben csak olyan karaktereket engedélyez, amelyek megfelelne az SQL92-es elnevezési konvencióknak. Az összes többi karaktert visszautasítja. Minden névnek kisbetűvel, nagybetűvel vagy aláhúzás ( _ ) karakterrel kell kezdődnie. A fennmaradó karakterek ASCII-karakterek, aláhúzások és számok lehetnek.

Tábla-álnév hozzáfűzése a SELECT utasításokhoz

Hozzáfűzi a tábla-álnevet a SELECT utasításokhoz.

Az AS kulcsszó használata táblaálnevek előtt

Egyes adatbázisok az „AS” kulcsszót használják a név és annak álneve között, míg más adatbázisok egy szóközt használnak erre. Engedélyezze ezt a beállítást az AS beszúrásához.

Külső összekapcsoláshoz „{OJ }” szintaktika használata

Használja az escape-szekvenciát a külső összekapcsoláshoz (outer join-hoz). Az escape-szekvencia szintaxisa: {oj outer-join}

Példa:

select Cikk.* from {oj cikk LEFT OUTER JOIN rendelések ON cikk.szám=rendelések.cikkszám}

Az adatbázis-illesztőprogramból származó jogosultságok figyelmen kívül hagyása

Figyelmen kívül hagyja az adatbázis-illesztőprogramból származó jogosultságokat.

Névvel rendelkező paraméterek helyettesítése „?” jellel

Az adatforrás névvel rendelkező paramétereit kérdőjellel (?) helyettesíti.

Verzióoszlopok megjelenítése (ha lehetséges)

Bizonyos adatbázisok verziószámokat rendelnek a mezőkhöz, hogy nyomon követhető legyen a rekordok változása. A mező verziószáma eggyel növekszik minden alkalommal, amikor a mező módosul. A rekord belső verziószámát mutatja az adatbázistáblában.

Katalógusnév használata a SELECT utasításokban

Használja a Katalógus aktuális adatforrását. Ez akkor hasznos, ha az ODBC-adatforrás egy adatbázis-kiszolgáló. Ne válassza ezt a lehetőséget, ha az ODBC-adatforrás egy dBASE-illesztőprogram.

Sémanév használata a SELECT utasításokban

Lehetővé teszi a sémanév használatát a SELECT utasításokban.

Index létrehozása ASC vagy DESC utasítással

Létrehoz egy indexet ASC vagy DESC utasítással.

Szöveges sorok lezárása CR+LF karakterekkel

Válassza a CR+LF kódpárt a szövegsorok végéhez (DOS és Windows operációs rendszerek alatt ez a preferált).

Pénznemmező-információ figyelmen kívül hagyása

Csak Oracle JDBC kapcsolatokhoz. Ha engedélyezi, megadja hogy egyik oszlop sem pénznemmező. Az adatbázis-illesztő által visszaadott fájltípus nem kerül felhasználásra.

Űrlap-adatbeviteli ellenőrzések a kötelező mezők számára

Amikor új rekordot ad meg, vagy frissít egy rekordot egy űrlapon, és üresen hagy egy olyan mezőt, amely egy bevitelt igénylő adatbázisoszlophoz van kötve, akkor egy hibaüzenet fogja figyelmeztetni az üres mezőre.

Ha ez a vezérlőmező nincs engedélyezve, akkor a program nem ellenőrzi az aktuális adatbázis űrlapjainak kötelező mezőit.

A vezérlőmező minden olyan adatforrástípushoz rendelkezésre áll, amely írási hozzáférést engedélyez az adataihoz. A vezérlőmező nem érhető el munkafüzetek, szöveg CSV-adatok és a különböző csak olvasható címjegyzékek esetén.

ODBC-nek megfelelő dátum-/időkifejezések használata

Az ODBC szabványnak megfelelő dátum-/időkifejezések használata.

Támogatja az elsődleges kulcsokat

Kapcsolja be, ha felül akarja bírálni a Base heurisztikáját, amellyel észleli, hogy az adatbázis támogatja-e az elsődleges kulcsokat.

Ha a kapcsolódó adatbázis generikus API-t használ, például ODBC-t, JDBC-t vagy ADO-t, a Base jelenleg heurisztikusan próbálja meghatározni, hogy az adatbázis támogatja-e az elsődleges kulcsokat. Ezek az API-k nem támogatják ennek az információnak a közvetlen lekérdezését.

A heurisztikus módszer nem mindig eredményes. Ennek a háromállapotú jelölőnégyzetnek az alapértéke nem meghatározott, azaz a heurisztikus módszer kell alkalmazni. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az elsődleges kulcs támogatva van. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az elsődleges kulcs támogatása nincs feltételezve.

Ez a beállítás csak a heurisztikus módszert bírálja felül. Ha bekapcsolja egy olyan adatbázishoz, amely valójában nem támogatja az elsődleges kulcsokat, akkor hibát fog kapni.

Az adatbázis-illesztőprogramtól visszakapott eredményhalmaz típusának figyelembe vétele

Use the database driver different scroll capabilities of a result set. Refer to ResultSetType Constant Group

Logikai értékek összehasonlítása

Válassza ki a használni kívánt logikai összehasonlítás típusát.

Oszloptípusok sorainak száma

Válassza ki a sorok számát, hogy az adatbázis-illesztőprogram felismerhesse az adattípust.

Támogasson minket!