ODBC

Megadja az ODBC-adatbázisok beállításait. Ez felhasználói hozzáférési adatokat, illesztőprogram-beállításokat és betűkészlet-definíciókat tartalmaz.

Felhasználói név

Írja be az adatbázis-eléréshez használandó felhasználói nevet.

Jelszó szükséges

Meggátolja, hogy jogosulatlan felhasználók elérjék az adatbázist. A jelszót munkamenetenként csak egyszer kell beírni.

Illesztőprogram beállításai

Ebben a szövegmezőben egyéb, nem kötelező paramétereket adhat meg az illesztőprogramnak, amennyiben ez szükséges.

Karakterkészlet

Válassza ki a kódkonverziót, amelyet az adatbázis tartalmának megtekintéséhez akar használni a LibreOffice programban. Ez nincs kihatással az adatbázisra. Az operációs rendszer alapértelmezett karakterkészletének használatához válassza ki a „Rendszer” lehetőséget. A szöveges és dBASE-adatbázisok fixméretű karakterhosszal rendelkező karakterkészletekre vannak korlátozva, amelyben minden karaktert ugyanannyi bájt kódol.

Általános

Létrehozott értékek visszaállítása

Lehetővé teszi a LibreOffice programban az aktuális ODBC- vagy JDBC-adatforrásban az automatikusan növekvő adatmezők használatát. Jelölje be ezt a négyzetet, ha az adatbázis nem támogatja az automatikus növelés funkciót az SDBCX-rétegben. Az automatikus növelés általában az elsődleges kulcsmezőhöz van kiválasztva.

Automatikusan növelő utasítás

Írja be azt az SQL-parancsmódosítót, amely az adatforrást a kijelölt egész típusú adatmező automatikus növelésére készteti. Például egy adatmező létrehozására szolgáló tipikus SQL-utasítás a következő:

CREATE TABLE "tábla1" ("azonosító" INTEGER)

A MySQL adatbázis „azonosító” adatmezőjének automatikus növeléséhez módosítsa az utasítást az alábbira:

CREATE TABLE "tábla1" ("azonosító" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Más szavakkal adja meg az AUTO_INCREMENT elemet az Automatikusan növelő utasítás mezőhöz.

Létrehozott értékek lekérdezése

Írjon be egy SQL-utasítást, ami az elsődlegeskulcs-adatmező legutolsó automatikusan növelt értékét adja vissza. Például:

SELECT LAST_INSERT_D();

SQL92 elnevezési megszorítások használata

Csak olyan neveket engedélyez, amelyek az SQL92 elnevezési megszorításoknak megfelelő karaktereket használnak az adatforrásban. Minden más karaktert visszautasít. A neveknek kis- vagy nagybetűvel vagy aláhúzással ( _ ) kell kezdődnie. A fennmaradó karakterek ASCII-karakterek, aláhúzások és számok lehetnek.

Katalógus használata a fájlalapú adatbázisokhoz

A Katalógus aktuális adatforrásának használata. Ez különösen hasznos, ha az ODBC-adatforrás egy adatbázis-kiszolgáló. Amennyiben az ODBC-adatforrás egy dBASE-illesztőprogram, akkor hagyja üresen a jelölőnégyzetet.

Támogasson minket!