Relációk

Lehetővé teszi reláció meghatározását és szerkesztését két tábla között.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


note

A frissítési és törlési beállítások csak akkor érhetők el, ha a használt adatbázis támogatja ezeket.


Érintett táblák

Itt jelenik meg a két, relációban lévő tábla. Ha egy új relációt definiál, akkor a párbeszédablak felső részén található kombinált listák mindegyikéből választhat egy-egy táblát.

Ha egy meglévő relációhoz nyitotta meg a Relációk párbeszédablakot a Reláció ablak összekötő vonalaira duplán kattintva, akkor a táblákban lévő relációk nem módosíthatók.

Kulcsmezők

Meghatározza a reláció kulcsmezőit.

A hivatkozásnak kiválasztott táblanevek itt oszlopnévként jelennek meg. Ha a mezőre kattint, akkor a nyílgombok segítségével kiválaszthat egy mezőt a táblából. Minden reláció egy sorba íródik.

Beállítások frissítése

Itt olyan beállításokat választhat ki, amelyek akkor lépnek érvénybe, ha az elsődleges kulcsmezőben változás történik.

Nincs művelet

Megadja, hogy az elsődleges kulcson történő változtatás ne befolyásolja a többi, külső kulcsmezőt.

Kaszkád frissítése

Frissít minden külső kulcsmezőt, ha a neki megfelelő elsődleges kulcs értéke megváltozott (Kaszkád frissítése).

Null érték használata

Ha a megfelelő elsődleges kulcs megváltozott, használja ezt a beállítást az összes külső kulcsmező értékének „IS NULL”-ra való állításához. Az IS NULL azt jelenti, hogy a mező üres.

Alapérték használata

Ha a megfelelő elsődleges kulcs módosításra került, akkor használja ezt a beállítást a külső kulcsmezők alapértelmezett értékének beállításához. A megfelelő tábla készítése közben egy külső kulcsmező alapértelmezett értéke a mező tulajdonságainak megadásakor lesz definiálva.

Törlési beállítások

Itt adhatja meg azokat a beállításokat, amelyek az elsődleges kulcsmező törlésekor lépnek érvénybe.

Nincs művelet

Megadja, hogy az elsődleges kulcs törlése ne befolyásolja a többi, külső kulcsmezőt.

Kaszkád törlése

Megadja, hogy a megfelelő elsődleges kulcs törlésekor minden külső kulcsmező törlődjön.

warning

Ha a Kaszkád törlése beállítással törli az elsődleges kulcsot, akkor az összes olyan tábla rekordjai is törlésre kerülnek, amely tartalmazza ezt a kulcsot idegen kulcsként. Nagy körültekintéssel alkalmazza ezt a lehetőséget; az adatbázis nagy része törlődhet.


Null érték használata

Ha törli a megfelelő elsődleges kulcsot, akkor az "IS NULL" érték hozzárendelődik az összes külső kulcsmezőhöz.

Alapértelmezés megadása

Ha törli a megfelelő elsődleges kulcsot, akkor a külső kulcsmezőkhöz az alapértelmezett értéket fogja hozzárendelni.

Támogasson minket!