Táblatervezés

A Táblatervezés ablakban megadhat új táblákat vagy szerkesztheti meglévő táblák struktúráját.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Adatforrás áttekintése

Táblatervezés

Az ablak saját menüsorral rendelkezik. Az alábbi új parancsot is tartalmazza: Indextervezés

Tábladefiníciós terület

Ezen a területen definiálhatja a táblastruktúrát.

Mezőnév

Megadja az adatmező nevét. Figyeljen az adatbázismotor korlátozásaira, például a táblanév hossza, különleges karakterek és szóközök használata a táblanévben.

Mezőtípus

Megadja a mezőtípust. Az elérhető mezőtípusokat a használt adatbázis-motor korlátozza.

Leírás

Opcionális leírást ad meg az egyes mezőkhöz.

A sorfejlécek a következő helyimenü-parancsokat tartalmazzák:

Kivágás

Kivágja a kijelölt sort a vágólapra.

Másolás

Átmásolja a kijelölt sort a vágólapra.

Beillesztés

Beilleszti a vágólap tartalmát.

Törlés

Törli a kijelölt sort.

Sorok beszúrása

Egy üres sort szúr be az aktuális sor fölé, ha a tábla még nincs mentve. Egy üres sort szúr be a tábla végére, ha a tábla már mentve van.

Elsődleges kulcs

Ha ez be van jelölve, akkor az adatbázismező elsődleges kulcs. A parancsra kattintva aktiválhatja/letilthatja a mező elsődleges kulcs állapotát. A parancs csak akkor látható, ha az adatforrás támogatja az elsődleges kulcsokat.

Mező tulajdonságai

Meghatározza az éppen kiválasztott mező beállításait.

Hossz

Megadja a megfelelő adatmező adatbevitelekor engedélyezett karaktereinek maximális számát, beleértve a szóközöket vagy speciális karaktereket.

Tizedesjegyek

Megadja egy számmező vagy egy decimális mező tizedesjegyeinek számát.

Alapértelmezett érték

Megadja az új adatrekordok alapértelmezett értékét.

Formátumminta

Megjeleníti a mező formátumkódjának mintáját az alapértelmezett értékre alkalmazva azt. A formátumkód a Mező formázása gombbal választható ki.

Mező formázása

Ez a gomb megnyitja a Mező formázása párbeszédablakot.

Súgó terület

Megjelenít egy az adatbázis-tervezőben megadott súgószöveget vagy tippet az adott mezőhöz.

Támogasson minket!