Oszlop és vonal diagramtípus

A Diagramtündér első oldalán kiválaszthatja a diagramtípust.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás – Diagram… lehetőséget

Icon

Diagram beszúrása


Oszlop és vonal

Az oszlop és vonal diagram az oszlopdiagram és a vonaldiagram kombinációja.

Válasszon egyet a lehetőségek közül

Egy másodlagos y tengelyt a Beszúrás - Tengelyek menüparancs segítségével szúrhat be, miután végzett a tündérrel.

Egy adattartomány megadásához

A kijelölt adattartomány bal szélső oszlopai (vagy a felső sorai) adják azokat az adatokat, amelyek oszlopobjektumokként jelennek meg. Az adattartomány többi oszlopa vagy sora a vonalobjektumok adatait szolgáltatják. Ezt a hozzárendelést az Adatsorok párbeszédablakban módosíthatja.

  1. Jelölje ki az adattartományt.

  2. Kattintson a lehetőségek egyikére az oszlopokban vagy sorokban levő adatsorokhoz.

  3. Jelölje be, hogy az adattartományoknak vannak-e címkéi az első sorban, az első oszlopban vagy mindkettőben.

Adatsorok szervezése

Az Adatsorok listában látható az aktuális diagramhoz tartozó valamennyi adatsor.

Az oszlopok adatsorai a lista tetején, a vonalak adatsorai a lista alján helyezkednek el.

Adatsorok szerkesztése

  1. Kattintson a lista egyik bejegyzésére a bejegyzés tulajdonságainak szerkesztéséhez.

    Az adattartományok listában látható az adatsorok komponenseihez tartozó szerepek neve és cellatartományok.

  2. Kattintson egy bejegyzésre, és szerkessze a tartalmaz az alatta levő szövegmezőben.

    A szövegmező melletti felirat az aktuálisan kijelölt szerepet mutatja.

  3. Adja meg a tartományt, vagy kattintson az Adattartomány kijelölése gombra a párbeszédablak minimalizálásához és a tartomány egérrel való kijelöléséhez.

Egy adatszerepű tartomány, például y értékek, nem tartalmazhat feliratcellát.

Kategóriák és adatfeliratok szerkesztése

A Kategóriák tartományban levő értékek feliratként fognak megjelenni az x tengelyen.

Diagramelemek beszúrása

A Diagramtündér Diagramelemek lapján beillesztheti a következő elemek bármelyikét:

A további elemekhez használja a diagram Beszúrás menüjét a szerkesztési módban. Itt a következő elemeket adhatja meg:

Ha minden egyes adatsorra különböző adatfeliratokat szeretne, használja az adatsor tulajdonságok párbeszédablakát.

Támogasson minket!