Igazítás

Módosítja a tengelyek vagy a címfeliratok igazítását.

A felsoroltak közül néhány lehetőség nem áll rendelkezésre bizonyos címketípusok esetében. Például különböző lehetőségek érhetők el a síkbeli és térhatású objektumok címkéinél.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Formátum - Tengely menüparancsot.


Címkék megjelenítése

Megadja, hogy a tengelycímkék láthatók vagy rejtettek.

A Formázás eszköztár Tengelyfelirat be/ki ikonja be-, illetve kikapcsolja a tengelyek címkéinek megjelenítését.

Ikon

Tengelyek leírásának előhívása vagy elrejtése

Szöveg elforgatása

Meghatározza a cellatartalmak szövegirányát. Kattintson az ABCD gombok egyikére a szükséges irány megadásához.

ABCD tárcsa

A szöveg dőlésszögének beállításához kattintson a tárcsán tetszőleges helyre. A gombon található "ABCD" betűk az új beállításnak felelnek meg.

ABCD gomb

Függőleges szövegtájolást rendel a cella tartalmához.

Jegyzet ikon

Ha függőleges x tengelycímkét határozott meg, akkor a szöveg végét levághatja az x tengely vonala.


fok

Lehetővé teszi a tájolási szög kézi megadását.

Szövegbeosztás

Meghatározza az adatfelirat szövegbeosztását.

Átfedés

Itt adhatja meg, hogy a cella szövege átlóghat-e más cellákba. Ez különösen helyszűke esetén lehet hasznos. Ez a lehetőség nem áll rendelkezésre különböző irányú címkék esetében.

Törés

Bekapcsolja a szöveg tördelését.

Az alábbi beállítások nem érhető el az összes diagramtípus számára:

Rendezés

Ez a lehetőség csak a síkbeli diagramoknál érhető el, a Formátum - Tengely - Y tengely vagy X tengely paranccsal. Ezen a területen megadhatja az X vagy Y tengely számozott címkéinek igazítását.

Mozaik

A tengelyen egymás mellett helyezi el a számokat.

Páros címke eltolása

A páros és a páratlan számokat egymáshoz képest eltolva jeleníti meg a tengelyen. A páros számok lejjebb jelennek meg, mint a páratlan számok.

Páratlan címke eltolása

A páros és a páratlan számokat egymáshoz képest eltolva jeleníti meg a tengelyen. A páratlan számok lejjebb jelennek meg, mint a páros számok.

Automatikus

A tengelyen automatikusan elrendezi a számokat.

Jegyzet ikon

Ha a diagram túl kicsi, akkor a címkék megjelenítése során problémák léphetnek fel. Ezt elkerülheti, ha megnöveli a diagramot vagy csökkenti a betűméretet.


Szövegirány

Adja meg a szöveg irányát a komplex megjelenítésű (CTL) szövegbekezdésekhez. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a komplex szöveg megjelenítésének támogatása engedélyezve van.

Támogasson minket!