Beállítások

Az adott diagramtípusokhoz rendelkezésre álló beállítások meghatározásához használja ezt a párbeszédablakot. A Beállítások párbeszédablak tartalma a diagram típusától függően változik.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Formátum - Kijelölés formázása - Adatsor - Beállítások fület (Diagramok).


Adatsor igazítása:

Ezen a területen az Y tengely két méretezési módja közül választhat. Az egyes tengelyekhez csak külön lehet a beállításokat és a méretezést megadni.

Elsődleges Y tengely

Ez a beállítás az aktív alapértelmezésben. Minden adatsor az elsődleges Y tengelyhez van igazítva.

Másodlagos Y tengely

Módosítja az Y tengely méretezését. Ez a tengely csak akkor látható, ha legalább egy adatsorozat hozzá van rendelve, és a tengelynézet aktív.

Beállítások

Ezen a területen az oszlopdiagramok beállításait adhatja meg. A változtatások az összes adatsorra érvényesek lesznek, nem csak a kijelölt adatokra.

Térköz

Az oszlopok közötti térközt határozza meg százalékosan. A maximális térköz 600%.

Átfedés

Átfedő adatsorokhoz szükséges beállításokat adja meg. A -100 és +100% közötti tartományból választhat.

Összekötő vonalak

"Halmozott" és "százalékos" típusú oszlopdiagramoknál e jelölőnégyzet bekapcsolása az összetartozó oszloprétegeket vonalakkal köti össze.

Sávok megjelenítése egymás mellett

Ha az oszlopdiagramon két tengely látható, és bizonyos adatsorozatok az első tengelyhez, míg más adatsorozatok a második tengelyhez kapcsolódnak, akkor a két adatsorozat-csoport függetlenül, egymást átfedve jelenik meg.

Ennek eredményképpen az első y tengelyhez kapcsolódó sávokat részben vagy teljesen elfedik a második y tengelyhez kapcsoló sávok. Ennek elkerülése érdekében, engedélyezze a beállítást, amely lehetővé teszi a sávok egymás mellett történő megjelenítését. A különböző adatsorozatokhoz tartozó sávok úgy jelennek meg, mintha egy tengelyhez kapcsolódnának.

Az óramutató járásával megegyező irány

Torta- és fánkdiagramok esetén áll rendelkezésre. Az alapértelmezett irány az óramutató járásával ellentétes irány. Ha a diagramdarabokat az ellentétes irányba kívánja felrajzolni, engedélyezze Az óramutató járásával megegyező irány lehetőséget.

Kezdő szög

A torta- vagy fánkdiagram kezdő szögének beállításához kattintson a körön lévő pontra és húzza el, vagy a körön kattintson bármely pontra. A kezdő szög a matematikai szögállás, ahonnan kezdve a diagramdarabok felrajzolódnak. A 90 fokos szögértékkel az első darab a 12 óra pozíciónál kezdődik. A 0 fokos érték a 3 óra pozíciót jelenti.

Jegyzet ikon

Azon térbeli torta- és fánkdiagramok esetén, amelyek a szoftver korábbi verziójával készültek, a kezdő szög 90 fok helyett 0 fok. A régi és az új síkbeli diagramok esetén az alapértelmezett kezdő szög 90 fok.


Jegyzet ikon

Amikor megváltoztatja a kezdő szöget vagy az irányt, a szoftvernek csak az aktuális verziója mutatja a módosított értékeket. A szoftver régebbi verziója a dokumentumot az alapértelmezett értékekkel jeleníti meg: Mindig az óra mutató járásával ellentétes irányban és 90 fokos (sík tortadiagramok) vagy 0 fokos (térbeli tortadiagramok) kezdő szöggel.


fok

Adja meg a kezdő szöget 0 és 359 fok között. A megjelenített értéket úgy is módosíthatja, hogy a nyilakra kattint.

Hiányzó értékek kirajzolása

Időnként előfordul, hogy egy diagramban ábrázolt adatsorból hiányoznak értékek. Többféle lehetőség közül választhat a hiányzó adat kirajzolását illetően. Ezek a lehetőségek nem minden diagramtípusnál vannak meg.

Hézag hagyása

A hiányzó értéknél nem jelenik meg adat. Ez az alapértelmezett az oszlop-, sáv-, vonal- és hálódiagramoknál.

Legyen nulla

A hiányzó értéknél az y érték nulla lesz. Ez az alapértelmezett a területdiagramoknál.

Folytonos vonal

A hiányzó értéknél a szomszédos értékekből interpolált érték jelenik meg. Ez az alapértelmezett az XY-diagramoknál.

Rejtett cellák értékeinek kirajzolása

Jelölje be a forrás-cellatartomány jelenleg rejtett celláiból származó értékek megjelenítéséhez.

Jelmagyarázat-bejegyzés elrejtése

Ne jelenjen meg jelmagyarázat-bejegyzés a kijelölt adatsorhoz vagy adatponthoz.

Támogasson minket!