Trendvonalak

Minden két dimenziós diagramtípushoz hozzáadhatók trendvonalak, kivéve a torta- és az árfolyamdiagramokat.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Trendvonalak (Diagramok) menüparancsot


Jegyzet ikon

Ha egy kategóriákat használó diagramtípusba szúr be trendvonalat, például Vonal vagy Oszlop típusú diagramba, akkor az 1, 2, 3, ... számok lesznek x értékekként használva a trendvonal kiszámításához. Ilyen diagramokhoz megfelelőbb lehet az XY diagramtípus.


Jegyzet ikon

A trendvonal automatikusan megjelenik a jelmagyarázatban. A neve a trendvonal beállításaiban adható meg.


A trendvonal ugyanolyan színű, mint a hozzá tartozó adatsor. A vonal tulajdonságainak módosításához jelölje ki a trendvonalat, és válassza a Formátum - Kijelölés formázása - Vonal menüparancsot.

Trendvonal egyenlete és determinációs együttható

Ha a diagram szerkesztési módban van, a LibreOffice megadja a trendvonal egyenletét, és az R2 determinációs együtthatót, még ha nem is láthatók: kattintson a trendvonalra, hogy megjelenjen ez az információ az állapotsoron.

Ha meg kívánja jeleníteni a trendvonal egyenletét, a diagramon válassza ki a trendvonalat, a helyi menü megjelenítéséhez kattintson az egér jobb oldali gombjával, és válassza a Trendvonal egyenletének beszúrása parancsot.

Az értékek formátumának módosításához (kevesebb értékes jegy vagy tudományos jelölés használata) válassza ki az egyenletet a grafikonon, kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához, és válassza a Trendvonal egyenletének formázása - számok menüpontot.

Az alapértelmezett egyenlet az x-et használja a vízszintes tengely változójaként, az f(x)-et pedig a függőleges tengely változójaként. Ezen nevek megváltoztatásához válassza ki a trendvonalat, válassza a Formátum – Formátumválasztás – Típus menüpontot, és írja be a neveket az X változó neve és Y változó neve mezőkbe.

To show the coefficient of determination R2, select the equation in the chart, right-click to open the context menu, and choose Insert R2.

Jegyzet ikon

Ha a metszés kényszerített, akkor az R2 determinációs együtthatója nem ugyanúgy kerül kiszámításra, mint szabad metszés esetén. Az R2 értékek nem hasonlíthatók össze kényszerített vagy szabad metszés esetén.


Trendvonalak görbetípusai

The following regression types are available:

Kényszerfeltételek

A trendvonal számítása során csak a következő értékű adatpárok lesznek figyelembe véve:

Ennek megfelelően transzformálnia kell az adatait. A legjobb az eredeti adatokat lemásolni, és a másolatot transzformálni.

Paraméterek számítása a Calcban

Calc-függvények használatával a paramétereket is kiszámíthatja a következőképpen.

A lineáris regresszió egyenlete

A lineáris regresszió egyenlete y=m*x+b.

m = MEREDEKSÉG(Y_adatok;X_adatok)

b = METSZ(Y_adatok;X_adatok)

A meghatározási együttható kiszámítása

r² = RNÉGYZET(Y_adatok;X_adatok)

Az m, b és r² mellett a LIN.ILL tömbfüggvény további statisztikai adatokat is biztosít a regressziós analízishez.

A logaritmikus regresszió egyenlete

A logaritmikus regresszió egyenlete y=a*ln(x)+b.

a = MEREDEKSÉG(Y_adatok;LN(X_adatok))

b = METSZ(Y_adatok;LN(X_adatok))

r² = RNÉGYZET(Y_adatok;LN(X_adatok))

Az exponenciális regresszió egyenlete

Az exponenciális trendvonalak esetén transzformáció történik a lineáris modellre. Az optimális görbeillesztés a lineáris modellel van kapcsolatban, és az eredmények ennek megfelelően értelmezhetők.

The exponential regression follows the equation y=b*exp(a*x) or y=b*mx, which is transformed to ln(y)=ln(b)+a*x or ln(y)=ln(b)+ln(m)*x respectively.

a = MEREDEKSÉG(LN(Y_adatok);X_adatok)

A második változat változói a következők szerint lesznek kiszámítva:

m = KITEVŐ(MEREDEKSÉG(LN(Y_adatok);X_adatok))

b = KITEVŐ(METSZ(LN(Y_adatok);X_adatok))

A meghatározási együttható kiszámítása

r² = RNÉGYZET(LN(Y_adatok);X_adatok)

Besides m, b and r2 the array function LOGEST provides additional statistics for a regression analysis.

A hatványfüggvény szerinti regresszió egyenlete

For power regression curves a transformation to a linear model takes place. The power regression follows the equation y=b*xa, which is transformed to ln(y)=ln(b)+a*ln(x).

a = MEREDEKSÉG(LN(Y_adatok);LN(X_adatok))

b = KITEVŐ(METSZ(LN(Y_adatok);LN(X_adatok)))

r² = RNÉGYZET(LN(Y_adatok);LN(X_adatok))

A polinomiális regresszió egyenlete

A polinomiális regresszió görbéi a lineáris modell transzformációjával állnak elő.

Hozzon létre egy táblázatot az x, x², x³, … , xⁿ oszlopokkal a kívánt n fokszámig.

Használja a =LIN.ILL(Y_adatok,X_adatok) képletet a teljes x-től xⁿ-ig terjedő tartománnyal (fejléc nélkül) X_adatokként.

The first row of the LINEST output contains the coefficients of the regression polynomial, with the coefficient of xn at the leftmost position.

The first element of the third row of the LINEST output is the value of r2. See the LINEST function for details on proper use and an explanation of the other output parameters.

X/Y hibasávok

LIN.ILL függvény

LOG.ILL függvény

MEREDEKSÉG függvény

METSZ függvény

RNÉGYZET függvény

Please support us!