Munkalap

Ez a menü a munkalap és elemei módosításához és kezeléséhez szükséges parancsokat tartalmazza.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Sheet.


Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

Sorok beszúrása

Sorokat szúr be az aktív cella fölé vagy alá. A beszúrt sorok száma megfelel a kijelölt sorok számának. Ha nincs kijelölve sor, akkor egy sor kerül beszúrásra. A meglévő sorok lefelé tolódnak.

Oszlopok beszúrása

Az aktív cellától balra vagy jobbra oszlopokat szúr be. A beszúrt oszlopok száma megegyezik a kijelölt oszlopok számával. Ha nincs kijelölve sor, akkor egy sor kerül beszúrásra. A már létező oszlopok jobbra tolódnak.

Oldaltörés beszúrása

A parancs kézi sor-, illetve oszloptöréseket szúr be annak biztosítására, hogy az adatok a megfelelő módon kerüljenek nyomtatásra. Vízszintes oldaltörést az aktív cella fölé, függőleges oldaltörést pedig az aktív cellától balra szúrhat be.

Delete Cells

Kijelölt cellák, oszlopok vagy sorok teljes törlése. A helyet a törölt cella alatt, illetve az attól jobbra elhelyezkedő cellák töltik ki. A program tárolja a kiválasztott törlési beállítást, és a párbeszédablak következő behívásánál újratölti.

Deletes the selected rows.

Deletes the selected columns.

Oldaltörés törlése

Válassza ki a törlendő oldaltöréstípust.

Munkalap beszúrása

Új munkalap beszúrásához használt beállításokat ad meg. Létrehozhat új munkalapot, illetve fájlból beszúrhat egy már létező munkalapot.

Insert Sheet at End

Adds a new sheet at end of the spreadsheet document.

Insert Sheet from file

Munkalap beillesztése egy másik munkafüzetből.

External Links

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Munkalap törlése

Törli az aktuális munkalapot vagy a kijelölt munkalapokat.

Clear Cells

Meghatározza az aktív cellából, illetve a kijelölt cellatartományból törölni kívánt tartalom típusát. Ha több munkalap van kijelölve, akkor a művelet az összes munkalapot érinti.

Cycle Cell Reference Types

Cycles between absolute and relative addressing of cell reference in the formula.

Fill Cells

Automatikusan tartalommal tölti ki a cellákat.

Nevesített tartományok és kifejezések

Lehetővé teszi a munkafüzet-dokumentum különböző részeinek elnevezését. Az egyes szakaszok elnevezésével könnyen navigálhat a munkafüzet-dokumentumban, illetve találhat meg bizonyos információkat.

Nevesített tartományok és kifejezések

Lehetővé teszi a munkafüzet-dokumentum különböző részeinek elnevezését. Az egyes szakaszok elnevezésével könnyen navigálhat a munkafüzet-dokumentumban, illetve találhat meg bizonyos információkat.

Sheet Comment Menu

Opens a submenu with comments commands.

Rename Sheet

Ez a parancs megnyit egy párbeszédablakot, ahol az aktuális munkalaphoz hozzárendelhet egy eltérő nevet.

Hide Sheet

Hides the sheet.

Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Navigate Menu

Opens a submenu to navigate between sheets.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Sheet Events

LibreOffice Calc specific sheet events. You can assign a macro to each sheet event.

Támogasson minket!