Adatok

Az aktuális munkalap adatainak szerkesztéséhez használja az Adatok menü parancsait. Meghatározhat tartományokat, az adatokat rendezheti és szűrheti, újraszámíthatja az eredményeket, az adatokhoz vázlatot készíthet, illetve kimutatástáblát hozhat létre.

Rendezés

A kijelölt sorokat a felhasználó által megadott feltételek szerint rendezi. A LibreOffice automatikusan felismeri és kijelöli az adatbázis-tartományokat.

Növekvő sorrend

A szövegmezők betűrendben, a számmezők szám szerint vannak rendezve.

Csökkenő sorrend

A szövegmezők betűrendben, a számmezők szám szerint vannak rendezve.

Automatikus szűrő

Automatikusan szűri a kijelölt cellatartományt, és olyan egysoros listát hoz létre, amelyből ki lehet választani a megjelenítendő elemet.

Több szűrő

Megjeleníti az adatok szűrésére használható parancsokat.

Define Range

Adatbázis-tartományt hoz létre a munkalapon kiválasztott cellatartomány alapján.

Select Range

Kijelöl egy adatbázis-tartományt, amelyet az Adatok - Tartomány definiálása pontban adott meg.

Tartomány frissítése

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

Kimutatástábla

Egy kimutatástábla nagy mennyiségű adat összesítéséhez használható. Ezután újrarendezheti a kimutatástáblát az adatok különböző összesítésének megtekintéséhez.

Számítás

Commands to calculate formula cells.

Érvényesség

A kijelölt cella vagy cellatartomány érvényes értékeit adja meg.

Részösszegek

A kijelölt oszlop részösszegeit számítja ki. A LibreOffice a címkével ellátott tartományok rész-, illetve végösszegeinek automatikus kiszámításához a SZUM függvényt alkalmazza. A számítás elvégzéséhez más függvényeket is használhat. A LibreOffice automatikusan felismer egy meghatározott adatbázis-tartományt, ha a kurzort ráhelyezi.

Űrlap

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Adatfolyamok

Create live data streams for spreadsheets.

XML forrás

Import XML data in a spreadsheet.

Multiple Operations

Ugyanazt a képletet alkalmazza különböző cellákra, eltérő paraméterértékekkel.

Szöveget oszlopokba

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Összesítés

Összefésüli az adatokat egy vagy több különálló cellatartományban, és kiszámítja a megadott függvénnyel az új tartományt.

Csoportosítás és vázlat

Létrehozhat egy kivonatot az adatokról, és csoportosíthatja a sorokat és az oszlopokat, hogy egyetlen kattintással összecsukhassa és kibonthassa a csoportokat.

Statisztika

Az adatokon végzett statisztikai műveletek segítségével összetett adatelemzési feladatokat oldhat meg a Calcban.

Támogasson minket!