Beszúrás

A Beszúrás menü az új elemek beszúrására használatos parancsokat tartalmazza, mint például a képek, szövegdobozok, objektumok, multimédia, cellanevek és sok más beszúrása az aktuális munkalapba.

Kép

Megnyit egy fájlválasztó párbeszédablakot egy kép beszúrásához az aktuális dokumentumba.

Diagram

Beszúr egy diagramot.

Értékgörbék

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivot Table - Select Source

A megnyíló párbeszédablakban a kimutatástábla által használt táblázat forrását választhatja ki, majd létrehozhatja a táblázatot.

Média

Az almenü különböző forrásokat jelenít meg, ahonnan kép, hang vagy videó szúrható be.

OLE-objektum

Beágyazott vagy linkelt objektumot - beleértve a képleteket, QR-kódokat és OLE-objektumokat - szúr be a dokumentumba.

Alakzat

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható gyakori alakzatokat tartalmaz, például vonalat, kört, háromszöget és négyzetet, vagy szimbólumot, mint a mosolygó arc, szív és virág.

Függvény

Megnyitja a Függvénytündért, amely segít interaktív módon képleteket létrehozni.

Nevesített tartományok és kifejezések

Lehetővé teszi a munkafüzet-dokumentum különböző részeinek elnevezését. Az egyes szakaszok elnevezésével könnyen navigálhat a munkafüzet-dokumentumban, illetve találhat meg bizonyos információkat.

Szövegdoboz

Vízszintes szövegirányú szövegmezőt rajzol az aktuális dokumentumban a kattintás vagy a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén. Tetszőleges méretűre és a dokumentum tetszőleges helyére húzhatja a szövegmezőt, majd gépelje vagy a vágólapról illessze be a szöveget. Forgassa el a szövegmezőt, ha elforgatott szöveget szeretne.

Comment

Megjegyzés beillesztése a kiválasztott szöveg, prezentációs dia, rajzlap vagy a táblázatkezelő aktuális kurzorpozíciója köré.

Úszó keret

Úszó keretet szúr be az aktuális dokumentumba. Az úszó keretek HTML-dokumentumokban használhatók egy másik fájl tartalmának megjelenítésére.

Betűbűvész

Megnyitja a Betűbűvész ablakot, amelynek segítségével a normál módszerekkel elő nem állítható formázott szöveget tud a dokumentumba illeszteni.

Hiperhivatkozás

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Különleges karakter

Lehetővé teszi karakterek beszúrását a telepített betűkészletekben található szimbólumok halmazából.

Formázási jel

Egy almenüt nyit meg, amellyel különleges formázási jeleket lehet beszúrni, például nem törő szóközt, lágy kötőjelet és opcionális törést.

Dátum

Az aktuális dátumot szúrja be.

Idő

Az aktuális időt szúrja be.

Mező

Megnyit egy almenüt a dátum, munkalapnév vagy dokumentumnév beszúrásához a cellába.

Élőfej és élőláb

Lehetővé teszi az élőfejek és élőlábak meghatározását és formázását.

Űrlap-vezérlőelem

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható űrlap-vezérlőelemeket tartalmaz, például szövegdobozt, jelölőnégyzetet, választógombot és listamezőt.

Aláírási sor

A dokumentum aláírási sorát ábrázoló grafikus mező beszúrása.

Támogasson minket!