Beszúrás

A Beszúrás menü az új elemek beszúrására használatos parancsokat tartalmazza, mint például a képek, szövegdobozok, objektumok, multimédia, cellanevek és sok más beszúrása az aktuális munkalapba.

Képek beszúrása

Beszúr egy képet az aktuális dokumentumba .

Diagram

Beszúr egy diagramot.

Pivot Table - Select Source

A megnyíló párbeszédablakban a kimutatástábla által használt táblázat forrását választhatja ki, majd létrehozhatja a táblázatot.

Média

Az almenü különböző forrásokat jelenít meg, ahonnan kép, hang vagy videó szúrható be.

Objektum

Beágyazott objektumot – beleértve a képleteket, 3D modelleket, diagramokat és OLE objektumokat – szúr be a dokumentumba.

Alakzat

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható gyakori alakzatokat tartalmaz, például vonalat, kört, háromszöget és négyzetet, vagy szimbólumot, mint a mosolygó arc, szív és virág.

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Nevesített tartományok és kifejezések

Lehetővé teszi a munkafüzet-dokumentum különböző részeinek elnevezését. Az egyes szakaszok elnevezésével könnyen navigálhat a munkafüzet-dokumentumban, illetve találhat meg bizonyos információkat.

Szövegdoboz

Vízszintes szövegirányú szövegmezőt rajzol az aktuális dokumentumban a kattintás vagy a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén. Tetszőleges méretűre és a dokumentum tetszőleges helyére húzhatja a szövegmezőt, majd gépelje vagy a vágólapról illessze be a szöveget. Forgassa el a szövegmezőt, ha elforgatott szöveget szeretne.

Megjegyzés

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Úszó keret

Úszó keretet szúr be az aktuális dokumentumba. Az úszó keretek HTML-dokumentumokban használhatók egy másik fájl tartalmának megjelenítésére.

Betűbűvész

Megnyitja a Betűbűvész ablakot, amelynek segítségével a normál módszerekkel elő nem állítható formázott szöveget tud a dokumentumba illeszteni.

Hiperhivatkozás

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen hiperhivatkozásokat lehet készíteni és szerkeszteni.

Különleges karakter

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formázási jel

Egy almenüt nyit meg, amellyel különleges formázási jeleket lehet beszúrni, például nem törő szóközt, lágy kötőjelet és opcionális törést.

Dátum

Az aktuális dátumot szúrja be.

Idő

Az aktuális időt szúrja be.

Mező

Megnyit egy almenüt a dátum, munkalapnév vagy dokumentumnév beszúrásához a cellába.

Élőfej és élőláb

Lehetővé teszi az élőfejek és élőlábak meghatározását és formázását.

Űrlap-vezérlőelem

Ez az almenü a dokumentumba beszúrható űrlap-vezérlőelemeket tartalmaz, például szövegdobozt, jelölőnégyzetet, választógombot és listamezőt.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Támogasson minket!