Merge and Unmerge Cells

You can select a range of cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a previously merged cell and divide it back into individual cells.

note

Ha egy egyesített cellákat tartalmazó céltartományba másol cellákat, akkor a céltartományt először fel kell osztani, ezután lehet beilleszteni a másolt cellákat. Ha a másolt cellák egyesített cellák, akkor az egyesített állapotuk megmarad.


Cellák egyesítése

warning

A táblázat celláinak egyesítése képletek esetén számítási hibákhoz vezethet.


Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Click and drag to select the cells to be merged then do one of the following:

In the Formatting toolbar click:

Icon Merge Cells

Cellák egyesítése

Or, right click the selection to open the context menu and choose Merge Cells.
If Unmerge Cells is present instead then the cell selection contains merged cells and cannot be merged further.

Or, in the Properties sidebar mark the Merge Cells checkbox.

Or, choose Format - Merge and Unmerge Cells - Merge Cells

Or, choose Format - Merge and Unmerge Cells - Merge and Center Cells

The cells will be merged and the content will be centered in the merged cell.


Cells cannot be merged again without first unmerging them.

note

Merging a cell selection that partially includes merged cells is generally possible with Unmerge Cells followed by Merge Cells, without altering the initial selection. The result will be largely depend on previous choices when merging cells made with the Merge Cells Dialog options described below.


Multiple selection is not supported, that is, the selection must be rectangular.

The merged cell receives the name and content of the first cell of the selection.

If more than one cell to be merged has content the Merge Cells dialog opens.

Cellák egyesítése párbeszédablak-beállítások

Három lehetőség elérhető:

Cellák szétbontása

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Select the cell to be unmerged, or a selection that includes the cells to be unmerged then do one of the following:

In the Formatting toolbar, click:

Icon Unmerge Cells

Or, right click the selection to open the context menu and choose Unmerge Cells.
If Merge Cells is present instead then the selection does not contain any merged cells.

Or, in the Properties sidebar clear the Merge Cells checkbox.

Or, choose Format - Merge and Unmerge Cells - Unmerge Cells.

Or, toggle Format - Merge and Unmerge Cells - Merge and Center Cells


D'oh! You found a bug (text/shared/01/05100200.xhp#unmergecells not found).

Támogasson minket!