Szöveg átalakítása számokká

Defaults settings in Calc converts text inside cells to the respective numeric values if an unambiguous conversion is possible. If no conversion is possible, Calc returns a #VALUE! error.

Csak egész számok, beleértve a kitevőt, lesznek átalakítva, valamint az ISO 8601 szabvány szerinti dátumok és idők a kiterjesztett formátumokban elválasztókkal. Minden más, például tört számok tizedeselválasztóval vagy nem ISO 8601 szerinti dátumok, nem lesz átalakítva, mert a szöveg függhet a nyelvi és területi beállításoktól. A kezdő és záró üres karakterek nem lesznek figyelembe véve.

A következő ISO 8601 szerinti formátumok lesznek átalakítva:

Az évszázad CC kódját el lehet hagyni. A T dátum–idő elválasztó helyett egyetlen szóköz karakter is használható.

Ha dátum van megadva, annak érvényes, Gergely-naptár szerinti dátumnak kell lennie. Ebben az esetben az opcionális időnek a 00:00 – 23:59:59.99999 tartományban kell lennie.

Ha csak időkarakterlánc van megadva, akkor az órák értéke lehet 24-nél nagyobb, de a percek és másodpercek értéke legfeljebb 59 lehet.

note

The conversion is done for single scalar values only, not within ranges.


The conversion is done for single scalar values, as in =A1+A2, or ="1E2"+1. Cell range arguments are not affected, so SUM(A1:A2) differs from A1+A2 if at least one of the two cells contain a convertible string.

A képletekben szereplő karakterláncok szintén át lesznek alakítva, például ="1999-11-22"+42, amely az 1999. november 22. után 42 nappal következő dátumot adja vissza. Az olyan számítások esetén, amelyekben honosított dátumok szerepelnek karakterláncként, a képlet hibát ad vissza. Például a honosított „11/22/1999” vagy a „22.11.1999” dátumkarakterlánc nem használható az automatikus átalakításhoz.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Példa

In A1 enter the text '1e2 (which is converted to the number 100 internally).

In A2 enter =A1+1 (which correctly results in 101).

The formula =SUM(A1:A2), returns 101 instead of 201 because the conversion does not occur in a range, only for single scalar values. Here, '1e2 is treated as string which is ignored for the SUM function.

=SUM("1E2";1) returns #VALUE! because SUM() and some others that iterate over number sequences explicitly check the argument type.

Changing the default text to number conversion settings

The text to number conversion can be customized in the Detailed Calculation Settings option.

Támogasson minket!