Több munkalap alkalmazása

Munkalap beszúrása

  1. Válassza a Beszúrás - Munkalap parancsot egy új munkalap vagy egy másik fájlban már létező munkalap beillesztéséhez.

Több munkalap kijelölése

Az aktuális munkalap címkéje mindig a többi munkalapcímke előtt, fehérrel jelenik meg. A többi munkalapcímke szürke, ha nincs kijelölve. Ha a lenyomva tartása mellett további munkalapcímkékre kattint, több munkalapot is kijelölhet.

A Shift++Page Up vagy Page Down billentyűkkel több munkalapot is kijelölhet.

Kijelölés visszavonása

Ha egy munkalap kijelölését vissza kívánja vonni, akkor a billentyű nyomva tartása mellett kattintson ismételten a munkalap címkéjére. A jelenleg látható munkalap nem távolítható el a kijelölésből.

Számítás munkalapokon keresztül

Munkalaptartományokra egy képletben úgy is hivatkozhat, hogy megadja a tartomány első és utolsó munkalapját, például a =SZUM(Munkalap1.A1:Munkalap3.A1) összeadja a Munkalap1-től a Munkalap3 munkalapig terjedő munkalapok A1-es celláinak értékét.

Támogasson minket!