Adatok automatikus kitöltése a szomszédos cellák alapján

Az Automatikus kitöltés vagy a Sorozatok lehetőséggel automatikusan feltöltheti adatokkal a cellákat.

Automatikus kitöltés használata

Az Automatikus kitöltés adatsorozatot generál a megadott minta alapján.

 1. Egy munkalapon kattintson egy cellába, és írjon be egy számot.

 2. Kattintson egy másik cellába, majd kattintson vissza abba a cellába, ahová a számot írta.

 3. Húzza a cella jobb alsó sarkában lévő kitöltésfogantyút a kitöltendő cellákon át, majd engedje fel az egérgombot.

  A célcellák növekvő számokkal lesznek feltöltve.

Tipp ikon

Egymást követő napok listájának gyors létrehozásához írja be a hétfő szót egy cellába, majd húzza le a kitöltésfogantyút.


Tartsa lenyomva a billentyűt, ha nem akarja különböző értékekkel feltölteni a cellákat.

Jegyzet ikon

Ha kettő vagy több, különböző számokat tartalmazó szomszédos cellát jelöl ki, és ezeket elhúzza, a maradék cellák a számokban felismert aritmetikus minta alapján kerülnek kitöltésre. Az Automatikus kitöltés - LibreOffice Calc - Rendezett listák pontban megadott listákat is felismeri.


Tipp ikon

Az aktuális adattartomány üres mezőinek automatikus kitöltéséhez kattintson duplán a kitöltésfogantyúra. Például előbb írja be a „január” szót az A1-es cellába, majd húzza le a kitöltésfogantyút az A12-es celláig, így az első oszlopban lesznek a hónapnevek. Most írjon be értékeket a B1 és C1 cellákba. Jelölje ki azt a két cellát, majd kattintson duplán a kitöltésfogantyúra. Ezzel automatikusan kitölti a B1:C12 adattartományt.


Megadott sorozatok használata

 1. Először válassza ki a munkalap kitölteni kívánt tartományát.

 2. Válassza a Munkalap - Cellák kitöltése - Sorozatok menüparancsot.

 3. Válassza ki a sorozat paramétereit.

  Ha egy számtani sorozatot választ, a megadott növekmény hozzáadásra kerül minden következő számhoz a sorozatban, így hozva létre a következő értéket.

  Ha egy mértani sorozatot választ, a megadott növekmény összeszorzásra kerül minden következő számmal a sorozatban, így hozva létre a következő értéket.

  Ha egy dátumsorozatot választ, a megadott növekmény a megadott időegységhez kerül hozzáadásra.

Támogasson minket!