Error Codes in LibreOffice Calc

The following table is an overview of the error messages for LibreOffice Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the Status Bar.

Hibakód

Üzenet

Magyarázat

###

nincs

A cella nem elég széles ahhoz, hogy megjelenítse a tartalmat.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

#N/A

Not Available

A result for the formula expression is not available.

501

Érvénytelen karakter

A képletben érvénytelen karakter van.

502

Érvénytelen argumentum

A függvény argumentuma érvénytelen. Például negatív szám a SQRT() függvényben, ami helyett az IMSQRT() függvényt kell használni.

503
#NUM!

Érvénytelen lebegőpontos művelet

A számítás túlcsordulást eredményez a megadott értéktartományban.

504

Paraméterlista-hiba

Function parameter is not valid, for example, text instead of a number.

507, 508

Hiba: Hiányzó pár

Hiányzó zárójel, például bezáró zárójelek nyitó zárójelek nélkül.

509

Hiányzó operátor

Hiányzó operátor, például „=2(3+4) * ”, ahol a „2” és a „(” közül hiányzik az operátor.

510

Hiányzó változó

Hiányzó változó, például akkor, amikor két operátor egymást követi: „=1+*2”.

511

Hiányzó változó

A függvényeknek a megadottnál több változóra van szükségük, például ÉS() és VAGY().

512

Képlettúlcsordulás

Fordító: a belső jelek száma (ilyenek az operátorok, a változók, a szögletes zárójelek) a képletben túllépi a 8192-t.

513

Szövegtúlcsordulás

Compiler: an identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: a result of a string operation would exceed 256M characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size.

514

Belső túlcsordulás

An internal calculation stack overflow occurred.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Belső szintaktikai hiba

A program mátrixot várt a számítási veremben, de az nem érhető el.

517

Belső szintaktikai hiba

Ismeretlen kód, például régebbi verzióban nyit meg egy újabb verzióval készített dokumentumot, amelyben bizonyos függvények nem érhetők el.

518

Belső szintaktikai hiba

A változó nem érhető el.

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

A képlet olyan eredményt szolgáltat, amely nincs összhangban a definícióval, vagy a képletben hivatkozott cella szöveget tartalmaz szám helyett.

520

Belső szintaktikai hiba

A fordító ismeretlen fordítókódot hoz létre.

521
#NULL!

No code or no intersection.

No code or no result.

522

Körkörös hivatkozás

A képlet közvetlenül vagy közvetetten önmagára hivatkozik, és - LibreOffice Calc - Számítás panel Iterációk beállítása nincs kijelölve.

523

A számítási eljárás nem konvergens

Egy függvénynek hiányzik a célértéke, vagy az iteratív hivatkozások nem érik el a megadott maximális számú lépés alatt a minimális változást.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Fordító: egy oszlop vagy sor leírásnevét nem lehet feloldani. Értelmező: hiányzik egy képletben a hivatkozott cellát tartalmazó oszlop, sor vagy munkalap.

525
#NAME?

Invalid names

An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found.

527

Belső túlcsordulás

Értelmező: A hivatkozások (ha például egy cella egy másik cellára hivatkozik) túlságosan egymásba vannak ágyazva.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Osztás nullával

Osztás operátor / és a nevező 0
Néhány függvény is ezt a hibát adja vissza, például:
a VARP, ha 1-nél kevesebb argumentuma van
a SZÓRÁSP, ha 1-nél kevesebb argumentuma van
a VAR, ha 2-nél kevesebb argumentuma van
a SZÓRÁS, ha 2-nél kevesebb argumentuma van
a NORMALIZÁLÁS, ha a szórás 0
a NORM.ELOSZL, ha a szórás 0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

The maximum limit for sorting has exceeded (the maximum is twice the maximum number of rows, so for 1048576 rows 2097152 entries). The same Err:538 is also used whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.


Támogasson minket!