Megoldó

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza az Eszközök - Megoldó lehetőséget.


Megoldó beállításai

Célcella

Enter or click the cell reference of the target cell. This field takes the address of the cell whose value is to be optimized.

Eredmények optimalizálása

Cellák módosításával

Enter the cell range that can be changed. These are the variables of the equations.

Korlátozó feltételek

Add the set of constraints for the mathematical problem. Each constraint is represented by a cell reference (a variable), an operator, and a value.

note

You can set multiple conditions for a variable. For example, a variable in cell A1 that must be an integer less than 10. In that case, set two limiting conditions for A1.


Beállítások

Opens the Solver Options dialog.

The Solver Options dialog let you select the different solver algorithms for either linear and non-linear problems and set their solving parameters.

Megoldás

Click to solve the problem with the current settings. The dialog settings are retained until you close the current document.

Az egyenlet megoldása a megoldóval

A megoldás folyamatának a célja az egyenlet azon változó értékeinek megkeresése, amelyek a célcellában optimális eredményt adnak. Kiválasztható, hogy a célcellában az érték maximális, minimális vagy egy adott értéket megközelítő legyen.

A program a kezdő változóértékeket beilleszti abba a téglalap alakú cellatartományba, amelyek a Cellák módosításával mezőben vannak megadva.

Meghatározhat egy sor korlátozó feltételt is, amelyek korlátozásokat állítanak be egyes cellákra. Például beállíthat olyan korlátozást, amely szerint valamelyik változónak vagy cellának nagyobbnak kell lennie egy másiknál, vagy nagyobbnak egy adott értéknél. Olyan korlátozást is beállíthat, amely szerint egy vagy több változónak egész számnak (tizedesek nélküli érték) vagy bináris értéknek kell lennie (ahol csak 0 és 1 engedélyezett).

Nemlineáris megoldó használatával

Regardless whether you use DEPS or SCO, you start by going to Tools - Solver and set the Cell to be optimized, the direction to go (minimization, maximization) and the cells to be modified to reach the goal. Then you go to the Options and specify the solver to be used and if necessary adjust the according parameters.

A rendelkezésre álló megszorítások listájával korlátozhatja a megoldások lehetséges tartományát, vagy bizonyos állapotokat büntethet. Azonban a DEPS és SCO evolúciós megoldók esetén ezek a megszorítások a probléma változóinak határainak megadására is szolgálnak. Az algoritmusok véletlenszerű természete miatt erősen javasolt így tenni, és megadni felső (és a „Nem negatív változók feltételezése” kikapcsolása esetén alsó) határt minden változónak. Ezeknek nem kell a tényleges (és valószínűleg ismeretlen) megoldás közelében lenniük, de durván jelezniük kell a várt méretet (0 ≤ változó ≤ 1 vagy -1000000 ≤ változó ≤ 1000000).

Bounds are specified by selecting one or more variables (as range) on the left side and entering a numerical value (not a cell or a formula) on the right side. That way you can also choose one or more variables to be Integer or Binary only.

Támogasson minket!