WORKDAY

Az eredmény egy dátumként formázható dátumszám. Ekkor megjelenik azon napnak a dátuma, amely a kezdő_dátumhoz képest adott számú munkanapra található.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

WORKDAY(kezdő_dátum; napok [; ünnepnapok])

A kezdő_dátum az a dátum, ahonnan a számítás kezdődik. Ha a kezdő dátum munkanap, akkor az adott nap is beleszámít a számításba.

A napok a munkanapok száma. Pozitív érték jelöli a kezdő dátum utáni eredményeket, negatív érték pedig a kezdő dátum előttieket.

Az ünnepnapok ünnepnapok szabadon választható listája. Ezek nem munkanapok. Adja meg azt a cellatartományt, amelyben az ünnepnapok egyesével fel vannak sorolva.

note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példák

Mi a dátum 17 munkanappal 2001. december 1-je után? Adja meg a „2001-12-01” kezdő dátumot a C3-as cellában, illetve a munkanapok számát a D3-as cellában. Az F3-J3 cellák a következő karácsonyi és újévi ünnepnapokat tartalmazzák: „2001-12-24”, „2001-12-25”, „2001-12-26”, „2001-12-31”, „2002-01-01”.

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returns 2001-12-28. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Támogasson minket!