HÉT.NAPJA

Returns the day of the week for the given date value. The day is returned as an integer between 1 (Sunday) and 7 (Saturday) if no type or type=1 is specified. For other types, see the table below.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

HÉT.NAPJA(szám [; típus])

A szám dátumértékként egy decimális szám, amelyre vonatkozóan a hét napjának sorszámát meg kívánja kapni.

Type is optional and determines the type of calculation.

Típus

Hétköznap száma visszaküldve

1 vagy kihagyva

1 (Sunday) through 7 (Saturday). For compatibility with Microsoft Excel.

2

1 (Monday) through 7 (Sunday).

3

0 (Monday) through 6 (Sunday)

11

1 (Monday) through 7 (Sunday).

12

1 (Tuesday) through 7 (Monday).

13

1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).

14

1 (Thursday) through 7 (Wednesday).

15

1 (Friday) through 7 (Thursday).

16

1 (Saturday) through 7 (Friday).

17

1 (Sunday) through 7 (Saturday).


note

These values apply only to the standard date format that you select under - LibreOffice Calc - Calculate.


note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Példák

=WEEKDAY("2000-06-14") returns 4 (the Type parameter is missing, therefore the standard count is used. The standard count starts with Sunday as day number 1. June 14, 2000 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) returns 3 (the Type parameter is 2, therefore Monday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) returns 4 (the Type parameter is 1, therefore Sunday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) returns 6 (the Type parameter is 14, therefore Thursday is day number 1. May 2, 2017 was a Tuesday and therefore day number 6)

=WEEKDAY(NOW()) returns the number of the current day.

tip

To obtain a function indicating whether a day in A1 is a business day, use the IF and WEEKDAY functions as follows:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Business day";"Weekend")


Támogasson minket!