IDŐÉRTÉK

Az IDŐÉRTÉK függvény egy idézőjelek közti (és esetleg időbeviteli formátumban levő) szöveg ún. belső időszámát számítja ki.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


A decimálisként megjelenő belső szám a LibreOffice alatt a dátumbejegyzések kiszámítására használt dátumrendszer eredménye.

Ha egy szöveg év, hónap vagy nap értéket is tartalmaz, az IDŐÉRTÉK csak a tört részt adja vissza az átalakítás után.

Szintaxis

IDŐÉRTÉK("szöveg")

A szöveg egy érvényes időkifejezés, idézőjelek közé zárva.

Példák

Az =IDŐÉRTÉK("4DU") eredményül 0,67-et ad. Ha ezt ÓÓ:PP:MM időformátumra formázza, akkor eredményül 16:00:00 órát kap.

Az =IDŐÉRTÉK("24:00") eredményül 0-t ad. Ha ezt ÓÓ:PP:MM időformátumra formázza, akkor az érték 00:00:00.

Támogasson minket!