SZUMHATÖBB

Visszaadja egy tartomány azon celláinak összegét, amelyek megfelelnek több tartományban megadott több feltételnek.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.0 óta érhető el.


Szintaxis

SZUMHA(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Func_Range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the sum.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Példa

Figyelje meg a következő táblázatot

A

B

C

1

Termék neve

Eladások

Bevétel

2

tollbetét

20

65

3

toll

35

85

4

jegyzőkönyv

20

190

5

könyv

17

180

6

tolltartó

nem

nem


warning

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Egyszerű használat

=SZUMHATÖBB(B2:B6;B2:B6;">=20")

Kiszámítja a B2:B6 tartomány azon értékeinek összegét, amelyek nagyobbak, vagy egyenlőek 20-szal. A visszaadott érték 75, mert az 5. sor nem vesz részt a számításban.

=SZUMHATÖBB(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Kiszámítja a C2:C6 tartomány 70-nél nagyobb értékeinek összegét, amelyek megfelelnek a B2:B6 tartomány 20-nál nagyobb vagy egyenlő értéket tartalmazó celláinak. Visszatérési értéke 275, mert a második és ötödik sorok nem teljesítenek legalább egy feltételt.

Reguláris kifejezések és beágyazott függvények használata

=SZUMHATÖBB(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Kiszámítja a C2:C6 tartomány azon értékeinek összegét, amelyek megfelelnek a B2:B6 tartomány értékeinek, a minimális és maximális értékek kivételével. A visszatérési értéke 255, mert a harmadik és ötödik sorok nem teljesítenek legalább egy feltételt.

=SZUMHATÖBB(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Kiszámítja a C2:C6 tartomány értékeinek összegét, amelyek megfelelnek az A2:A6 tartomány "toll" kezdetű celláinak, és a B2:B6 tartomány összes cellájának a maximum kivételével. A visszatérési értéke 65, mert csak a második sor teljesíti az összes feltételt.

Hivatkozás cellára feltételként

Ha egyszerűen szeretne feltételt módosítani, akkor érdemes egy külön cellában megadni, és erre a cellára mutató hivatkozást használni a SZUMHATÖBB függvény feltételében. A fenti függvény például átírható a következőképpen:

=SZUMHATÖBB(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ha E2 = toll, akkor a függvény a 65 értéket adja vissza, mert a cellahivatkozás az értékével lesz helyettesítve.

Open file with example:

Támogasson minket!