SKEWP

Egy eloszlás torzulását számítja ki egy véletlen változó sokaságának használatával.

tip

This function is available since LibreOffice 4.1.


Szintaxis

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Példák

A SKEWP(2;3;1;6;8;5) értéke 0,2828158928

A SKEWP(A1:A6) eredménye 0,2828158928, ha az A1:A6 tartomány tartalma: {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1; Number2) always returns zero, if Number1 and Number2 results in two numbers.

A SKEWP(szám1) a Hiba:502 (érvénytelen argumentum) üzenetet adja, ha a szám1 egy számot eredményez, mert a SKEWP nem számítható ki egy értékkel.

Please support us!