NETWORKDAYS

Returns the number of workdays between a start date and an end date. Holidays can be deducted.

note

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

NETWORKDAYS(StartDate; EndDate [; [ Holidays ] [; Workdays ] ])

A kezdő_dátum az a dátum, ahonnan a számítás kezdődik. Ha a kezdő dátum munkanap, akkor az adott nap is beleszámít a számításba.

A befejező_dátum az a dátum, ameddig a számítás tart. Ha a befejező dátum munkanap, akkor az adott nap is beleszámít a számításba.

A munkaszüneti_napok ünnepnapok szabadon választható listája. Ezek nem munkanapok. Adja meg azt a cellatartományt, amelyben a munkaszüneti napok egyesével fel vannak sorolva.

Workdays is an optional list of number values defining standard work week. This list starts by Sunday, workdays are indicated by zero and non-working days by non-zero value.

note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példák

Hány munkanap esik 2001. december 15. és 2002. január 15. közé? A kezdő dátumot a C3-as cella, a befejező dátumot pedig a D3-as cella tartalmazza. Az F3-J3 cellák a következő karácsonyi és újévi ünnepnapokat tartalmazzák: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

A =NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) 17 munkanapot ad vissza.

How many workdays fall between September 12nd and 25th in 2016 if only Mondays, Tuesdays and Wednesdays are considered as workdays?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) returns 6 workdays.

Támogasson minket!