ELŐREJELZÉS.ESIM.PI.MULT függvény

Calculates the prediction interval(s) for multiplicative forecast based on the historical data using ETS or EDS algorithms.. EDS is used when argument period_length is 0, otherwise ETS is used.

Az exponenciális simítás egy idősorbeli valós értékek simítására szolgáló módszer valószínű jövőbeli értékek előrejelzéséhez.

Az exponenciális tripla simítás (ETS) algoritmusok halmaza, amelyekben a trendszerű és szezonális hatások egyaránt feldolgozásra kerülnek. Az exponenciális dupla simítás (EDS) az ETS-hez hasonló algoritmus, de a szezonális hatások nélkül. Az EDS jobb lineáris előrejelzéseket eredményez.

Tipp ikon

See the Wikipedia on Exponential smoothing algorithms for more information.


Az ELŐREJELZÉS.ESIM.PI.MULT a következő modellel számol:

előrejelzés = ( alapérték + trend * ∆x ) * időszaki_eltérés.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS.ESIM.PI.MULT(cél, értékek, idővonal, [konfidenciaszint], [időszak_hossza], [adatkiegészítés], [összesítés])

cél (kötelező): Egy dátum, idő vagy szám típusú önálló érték vagy tartomány. Az előrejelzést ehhez az adatponthoz vagy -tartományhoz kell kiszámítani.

értékek (kötelező): Számtömb vagy tartomány. Az értékek azok a történeti értékek, amelyekhez a következő pontokat előre szeretné jelezni.

timeline (mandatory): A numeric array or range. The timeline (x-value) range for the historical values.

Jegyzet ikon

Az idővonalnak nem kell rendezettnek lennie, a függvények sorba rendezik a számításokhoz.
Az idővonal értékek között egyforma lépésköznek kell lennie.
Ha nem azonosítható a rendezett idővonalon állandó lépésköz, akkor a függvények #SZÁM! hibát adnak vissza.
Ha az idővonal és a történeti értékek tartományai nem azonosak, akkor a függvények #HIÁNYZIK hibát adnak.
Ha az idővonal 2-nél kevesebb időszak adatait tartalmazzák, akkor a függvények #ÉRTÉK! hibát adnak vissza.


konfidenciaszint (kötelező): Számérték 0 és 1 között (ezeket kizárva), az alapértelmezés 0,95. Az érték a számított előrejelzési időszak konfidenciaszintjét jelzi.

Jegyzet ikon

A <= 0 vagy >= 1 értékek esetén a függvények #SZÁM! hibát adnak vissza.


időszak_hossza (elhagyható): Egy >= 0 számérték, alapértelmezésben 1. Pozitív egész szám az időszakbeli minták számát jelzi.

Jegyzet ikon

Az 1 érték jelzi, hogy a Calc határozza meg automatikusan a minták számát.
A 0 érték jelzi, hogy nincsenek időszaki hatások, az előrejelzés az EDS algoritmussal számítandó.
Minden más pozitív érték esetén az előrejelzések az ETS algoritmussal kerülnek kiszámításra.
A nem pozitív egész számok esetén a függvény a #SZÁM! hibát adja vissza.


adatkiegészítés (elhagyható): logikai érték (IGAZ vagy HAMIS), számérték (1 vagy 0), alapértelmezésben 1 (IGAZ). A 0 (HAMIS) érték hatására a hiányzó adatpontok 0 történelmi értéket kapnak. Az 1 (IGAZ) hatására a hiányzó adatpontok a szomszédos adatpontok alapján interpolálással kerülnek kiegészítésre.

Jegyzet ikon

Noha az idővonal adatpontjai között állandó lépésköznek kell lennie, a függvény legfeljebb 30% hiányzó adatpontot is támogat, és ezeket kiegészíti.


aggregation (optional): A numeric value from 1 to 7, with default 1. The aggregation parameter indicates which method will be used to aggregate identical time values:

Összesítés

Függvény

1

ÁTLAG

2

DARAB

3

DARAB2

4

MAX

5

MEDIÁN

6

MIN

7

SZUM


Jegyzet ikon

Noha az idővonal adatpontjai között állandó lépésköznek kell lennie, a függvények az azonos időbélyegű adatpontokat összesítik.


Például 90%-os konfidenciaszinttel egy 90%-os előrejelzési intervallum kerül kiszámításra (a jövőbeli pontok 90%-a az előrejelzéstől ezen a sugáron belülre esik).

note

Megjegyzés az előrejelzési intervallumokról: nincs pontos matematikai mód az előrejelzésekhez való kiszámításukhoz, különféle becslések vannak. Az előrejelzési intervallumok hajlamosak „túl optimistává” válni az előrejelzés távolodásával a megfigyelt adathalmaztól.


Az ETS-hez a Calc egy 1000 számításon alapuló becslést használ, véletlen variációkkal a megfigyelt adathalmaz (a történelmi értékek) szórásán belül.

Példa

Az alábbi táblázat egy idővonalat és a hozzá társított értékeket tartalmazza:

A

B

1

Idővonal

Értékek

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=ELŐREJELZÉS.ESIM.PI.MULT(DÁTUM(2004;1;1);Értékek;Idővonal;0,9;1;TRUE();1)

Returns 20.1040952101013, the prediction interval for multiplicative forecast for January 2014 based on Values and Timeline named ranges above, confidence level of 90% (=0.9) with one sample per period, no missing data, and AVERAGE as aggregation.

=ELŐREJELZÉS.ESIM.PI.MULT(DÁTUM(2004;1;1);Értékek;Idővonal;0,8;4;TRUE();7)

Returns 27.5285874381574, the prediction interval for multiplicative forecast for January 2014 based on Values and Timeline named ranges above, with confidence level of 0.8, period length of 4, no missing data, and SUM as aggregation.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 5.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.PI.MULT

Támogasson minket!