ELŐREJELZÉS.ESIM.ADD függvény

Összeadó előrejelzéseket (jövőértékeket) számít történeti értékek alapján az ETS vagy EDS algoritmusokkal. Az EDS algoritmus kerül felhasználásra, ha az időszak_hossza 0, egyébként az ETS kerül felhasználásra.

Az exponenciális simítás egy idősorbeli valós értékek simítására szolgáló módszer valószínű jövőbeli értékek előrejelzéséhez.

Az exponenciális tripla simítás (ETS) algoritmusok halmaza, amelyekben a trendszerű és szezonális hatások egyaránt feldolgozásra kerülnek. Az exponenciális dupla simítás (EDS) az ETS-hez hasonló algoritmus, de a szezonális hatások nélkül. Az EDS jobb lineáris előrejelzéseket eredményez.

Tipp ikon

See the Wikipedia on Exponential smoothing algorithms for more information.


Az ELŐREJELZÉS.ESIM.ADD a következő modellel számol:

előrejelzés = alapérték + trend * ∆x + időszaki_eltérés.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 5.2 óta érhető el.


Syntax

ELŐREJELZÉS.ESIM.ADD(célok, értékek, idővonal, [időszak_hossza], [adatkiegészítés], [összesítés])

cél (kötelező): Egy dátum, idő vagy szám típusú önálló érték vagy tartomány. Az előrejelzést ehhez az adatponthoz vagy -tartományhoz kell kiszámítani.

értékek (kötelező): Számtömb vagy tartomány. Az értékek azok a történeti értékek, amelyekhez a következő pontokat előre szeretné jelezni.

idővonal (kötelező): Számtömb vagy tartomány. A történeti értékek idővonala (x értéke).

Jegyzet ikon

Az idővonalnak nem kell rendezettnek lennie, a függvények sorba rendezik a számításokhoz.
Az idővonal értékek között egyforma lépésköznek kell lennie.
Ha nem azonosítható a rendezett idővonalon állandó lépésköz, akkor a függvények #SZÁM! hibát adnak vissza.
Ha az idővonal és a történeti értékek tartományai nem azonosak, akkor a függvények #HIÁNYZIK hibát adnak.
Ha az idővonal 2-nél kevesebb időszak adatait tartalmazzák, akkor a függvények #ÉRTÉK! hibát adnak vissza.


időszak_hossza (elhagyható): Egy >= 0 számérték, alapértelmezésben 1. Pozitív egész szám az időszakbeli minták számát jelzi.

Jegyzet ikon

Az 1 érték jelzi, hogy a Calc határozza meg automatikusan a minták számát.
A 0 érték jelzi, hogy nincsenek időszaki hatások, az előrejelzés az EDS algoritmussal számítandó.
Minden más pozitív érték esetén az előrejelzések az ETS algoritmussal kerülnek kiszámításra.
A nem pozitív egész számok esetén a függvény a #SZÁM! hibát adja vissza.


adatkiegészítés (elhagyható): logikai érték (IGAZ vagy HAMIS), számérték (1 vagy 0), alapértelmezésben 1 (IGAZ). A 0 (HAMIS) érték hatására a hiányzó adatpontok 0 történelmi értéket kapnak. Az 1 (IGAZ) hatására a hiányzó adatpontok a szomszédos adatpontok alapján interpolálással kerülnek kiegészítésre.

Jegyzet ikon

Noha az idővonal adatpontjai között állandó lépésköznek kell lennie, a függvény legfeljebb 30% hiányzó adatpontot is támogat, és ezeket kiegészíti.


aggregation (optional): A numeric value from 1 to 7, with default 1. The aggregation parameter indicates which method will be used to aggregate identical time values:

Összesítés

Függvény

1

ÁTLAG

2

DARAB

3

DARAB2

4

MAX

5

MEDIÁN

6

MIN

7

SZUM


Jegyzet ikon

Noha az idővonal adatpontjai között állandó lépésköznek kell lennie, a függvények az azonos időbélyegű adatpontokat összesítik.


Example

Az alábbi táblázat egy idővonalat és a hozzá társított értékeket tartalmazza:

A

B

1

Idővonal

Értékek

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=ELŐREJELZÉS.ESIM.ADD(DÁTUM(2014;1;1);Értékek;Idővonal;1;TRUE();1)

Értéke 157,166666666667, 2014. január összegző előrejelzése a fenti Értékek és Idővonal nevesített tartományok alapján, időszakonként egy mintával, hiányzó adatok nélkül és az ÁTLAG összegzési móddal.

=ELŐREJELZÉS.ESIM.ADD(DÁTUM(2044;7;1);Értékek;Idővonal;4;TRUE();7)

Értéke 113,251442038722, 2014. január összegző előrejelzése a fenti Értékek és Idővonal nevesített tartományok alapján, 4-es időszakhosszal, hiányzó adatok nélkül és a SZUM összegzési móddal.

Támogasson minket!