EDATE

Az eredmény egy dátum, amely a kezdő_dátum értéktől hónapok számú hónapra van. A számítás során a függvény a napokat nem, csupán a hónapokat veszi figyelembe.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

EDATE(kezdő_dátum; hónapok)

A kezdő_dátum egy dátum.

A hónapok a kezdő dátum előtti (negatív), illetve utáni (pozitív) hónapok száma.

note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Példák

Mi volt a dátum egy hónappal 2001. március 31. előtt?

Az =EDATE("2001-03-31";-1) a 36950 sorszámot adja vissza. Dátumként formázva ez 2001-02-28.

Támogasson minket!