NAP360

Kiszámítja két dátum különbségét a kamatszámításokban használt 360 napos év alapján.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

NAP360(dátum_1; dátum_2[; típus])

Ha a dátum_2 dátum korábbi, mint a dátum_1, akkor a függvény negatív számot ad vissza.

Az opcionális típus argumentum határozza meg a különbségszámítás típusát. Ha a típus = 0, vagy ha nem ad meg argumentumot, akkor az amerikai módszer (NASD, National Association of Securities Dealers) kerül felhasználásra. Ha a típus <> 0, akkor az európai módszer kerül felhasználásra.

note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Példa

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) returns the number of interest days from January 1, 2000 until today.

Támogasson minket!