NAPOK

Kiszámítja két dátumérték különbségét. Az eredmény a két nap közötti napok számát adja vissza.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

NAPOK(dátum_2; dátum_1)

A dátum_1 a kezdő dátum, a dátum_2 a befejező dátum. Ha a dátum_2 korábbi, mint a dátum_1, az eredmény negatív szám lesz.

note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Példák

=DAYS(NOW();"2010-01-01")) returns the number of days from January 1, 2010 until today.

=NAPOK("1990-10-10";"1980-10-10") eredménye 3652 nap.

Támogasson minket!