DÁTUMTÓLIG

Ez a függvény visszaadja a teljes napok, hónapok vagy évek számát a kezdő dátum és a végdátum között.

tip

This function is available since LibreOffice 3.6.


note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

DÁTUMTÓLIG(kezdő dátum;végdátum;időköz)

A kezdő dátum az a dátum, amelytől a számolást kezdeni kell.

A végdátum az a dátum, ameddig a számolás végrehajtásra kerül. A végdátumnak későbbinek kell lennie a kezdő dátumnál.

Az időköz egy karakterlánc, az elfogadott értékek: "d", "m", "y", "ym", "md" vagy "yd".

note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Az „időköz” értéke

Visszatérési érték

"d"

Teljes napok száma a kezdő dátum és a végdátum között.

"m"

Teljes hónapok száma a kezdő dátum és a végdátum között.

"y"

Teljes évek száma a kezdő dátum és a végdátum között.

"ym"

Teljes hónapok száma a kezdő dátum és a végdátum különbségéből az éveket kivonva.

"md"

Teljes napok száma a kezdő dátum és a végdátum különbségéből az éveket és hónapokat kivonva.

"yd"

Teljes napok száma a kezdő dátum és a végdátum különbségéből az éveket kivonva.


Example

Születésnap számítása. Egy férfi 1974. 04. 17-én született. Ma 2012. 06. 13. van.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") yields 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") yields 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") yields 27.

So he is 38 years, 1 month and 27 days old.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") yields 457, he has been living for 457 months.

=DÁTUMTÓLIG("1974-04-17";"2012-06-13";"d") eredménye 13937, így ő 13937 napos.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") yields 57, his birthday was 57 days ago.

Támogasson minket!