ÁTLAGHA függvény

Visszaadja egy tartomány adott feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHA függvény összeadja a logikai tesztnek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.0 óta érhető el.


Szintaxis

ÁTLAGHA(tartomány; feltételek [; átlag_tartomány ])

tartomány - kötelező argumentum. Egy tömb, nevesített tartomány neve, átlagolandó számokat tartalmazó sor vagy oszlop fejléce, vagy számok vagy a feltétel szövege.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


átlag_tartomány - elhagyható. Értékek tartománya az átlag kiszámításához.

note

If the Average_Range is not specified, Range is used for both, the calculation of the mean and the search according to the condition. If Average_Range is specified, the Range is used only for the condition test, while Average_Range is used for the average calculation.


note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


warning

Ha az átlag kiszámítására használt értékek tartományában egy cella üres vagy szöveget tartalmaz, akkor az ÁTLAGHA függvény figyelmen kívül hagyja.
Ha a teljes tartomány üres, csak szöveget tartalmaz, vagy egyik érték sem felel meg a feltételnek (vagy ezek tetszőleges kombinációja), akkor a függvény #ZÉRÓOSZTÓ! hibát ad vissza.


Példa

Figyelje meg a következő táblázatot

A

B

C

1

Termék neve

Eladások

Bevétel

2

tollbetét

20

65

3

toll

35

85

4

jegyzőkönyv

20

190

5

könyv

17

180

6

tolltartó

nem

nem


warning

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Egyszerű használat

=ÁTLAGHA(B2:B6;"<35")

Kiszámítja a B2:B6 tartomány azon értékeinek átlagát, amelyek 35-nél kisebbek. A visszaadott érték 19, mert a 2. sor nem vesz részt a számításban.

=ÁTLAGHA(B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Kiszámítja ugyanezen tartomány azon értékeinek átlagát, amelyek a tartomány legnagyobb értékénél kisebbek. A visszaadott érték 19, mert a legnagyobb érték (a 2. sorban) nem vesz részt a számításban.

=ÁTLAGHA(B2:B6;">"&KICSI(B2:B6;1))

Kiszámítja ugyanezen tartomány azon értékeinek átlagát, amelyek a tartomány legkisebb értékénél nagyobbak. A visszaadott érték 25, mert az első legkisebb érték (a 4. sorban) nem vesz részt a számításban.

Az átlag_tartomány használata

=ÁTLAGHA(B2:B6;"<35";C2:C6)

A függvény megkeresi a 35-nél kisebb értékeket a B2:B6 tartományban, és kiszámítja a megfelelő értékek átlagát a C2:C6 tartományból. Visszatérési értéke 145, mert a második sor nem vesz részt a számolásban.

=ÁTLAGHA(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);C2:C6)

A függvény megkeresi a B2:B6 tartomány legkisebb értékétől nagyobb értékeket a B2:B6 tartományban, és kiszámítja a megfelelő értékek átlagát a C2:C6 tartományból. A visszaadott érték 113,3, mert a negyedik sor (ahol a B2:B6 tartomány legkisebb értéke van) nem vesz részt a számításban.

=ÁTLAGHA(B2:B6;"<"&NAGY(B2:B6;2);C2:C6)

A függvény megkeresi a B2:B6 tartomány második legnagyobb értékétől kisebb értékeket a B2:B6 tartományban, és kiszámítja a megfelelő értékek átlagát a C2:C6 tartományból. A visszaadott érték 180, mert csak a negyedik sor vesz részt a számításban.

Reguláris kifejezések használata

=ÁTLAGHA(A2:A6;"toll";B2:B6)

A függvény megkeresi az A2:A6 tartományban a pontosan a „toll” szót tartalmazó cellákat, és kiszámítja a B2:B6 tartományban megfelelő értékek átlagát. A 35-öt adja vissza, mert csak a második sor vesz részt a számításban. A keresés az A2:A6 tartományban történik, de az értékek a B2:B6 tartományból kerülnek visszaadásra.

=ÁTLAGHA(A2:A6;"toll.*";B2:B6)

A függvény megkeresi az A2:A6 tartományban „toll” szóval kezdődő és tetszőleges karakterekre végződő értékű cellákat, és kiszámítja a megfelelő értékek átlagát a B2:B6 tartományban. A visszaadott érték 27,5, mert a „tolltartó” is megfelel a feltételnek, így az első két sor vesz részt a számításban.

=ÁTLAGHA(A2:A6;".*könyv.*";B2:B6)

A függvény megkeresi az A2:A6 tartományban „könyv” szót tartalmazó, és tetszőleges más karakterekkel kezdődő és végződő értékű cellákat, és kiszámítja a megfelelő értékek átlagát a B2:B6 tartományban. A visszaadott érték 18,5, mert csak a harmadik és negyedik sor vesz részt a számításban.

Hivatkozás cellára feltételként

Ha egyszerűen szeretne feltételt módosítani, akkor érdemes egy külön cellában megadni, és erre a cellára mutató hivatkozást használni az ÁTLAGHA függvény feltételében.

=ÁTLAGHA(A2:A6;".*"&E2&".*";B2:B6)

A függvény megkeresi az A2:A6 tartományban az E2 cellában megadott karaktereket tartalmazó, és tetszőleges más karakterekkel kezdődő és végződő értékű cellákat, és kiszámítja a megfelelő értékek átlagát a B2:B6 tartományban. Ha az E2 = könyv, a visszaadott érték 18,5.

=ÁTLAGHA(B2:B6;"<"&E2;C2:C6)

A függvény megkeresi a B2:B6 tartományban az E2 cellában megadottól kisebb értékű cellákat, és kiszámítja a megfelelő értékek átlagát a C2:C6 tartományban. Ha az E2 = 35, a visszaadott érték 145.

Támogasson minket!