ÖSSZESÍT függvény

Ez a függvény a tartománybeli számítások összesített eredményét adja vissza. Az alább felsorolt függvényeket használhatja. Az ÖSSZESÍT függvény lehetővé teszi rejtett sorok, hibák, a RÉSZÖSSZEG és más ÖSSZESÍT függvényeredmények kihagyását a számításból.

note

Az ÖSSZESÍT függvény függőleges adattartományokra alkalmazható, bekapcsolt automatikus szűrő mellett. Ha az automatikus szűrő nincs bekapcsolva, a függvény eredményének automatikus újraszámolása nem működik újonnan elrejtett sorokra. Vízszintes tartományok esetén nem várható el a működése, noha bizonyos korlátozásokkal azokra is alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az ÖSSZESÍT függvény nem ismeri fel a rejtett sorokat, noha helyesen kihagyja a hibákat, és a sorban lévő RÉSZÖSSZEG és más ÖSSZESÍT függvények eredményeit.


Szintaxis

AGGREGATE(Function; Option; Number 1[; Number 2][; ... ;[Number 253]])

vagy

ÖSSZESÍT (függvény; beállítás; tömb[; k])

függvény - kötelező argumentum. Egy függvényindex vagy 1 és 19 közti értéket tartalmazó cellára való hivatkozás a következő táblázatnak megfelelően.

Függvényindex

Alkalmazott függvény

1

ÁTLAG

2

DARAB

3

DARAB2

4

MAX

5

MIN

6

SZORZAT

7

SZÓR.M

8

SZÓR.S

9

SZUM

10

VAR.M

11

VAR.S

12

MEDIÁN

13

MÓDUSZ.EGY

14

NAGY

15

KICSI

16

PERCENTILIS.TARTALMAZ

17

KVARTILIS.TARTALMAZ

18

PERCENTILIS.KIZÁR

19

KVARTILIS.KIZÁR


beállítás - kötelező argumentum. Beállításindex, vagy egy 0 és 7 közti értéket tartalmazó cellára hivatkozás, ami meghatározza. hogy a függvény mit hagyjon figyelmen kívül a tartományban.

Beállításindex

Alkalmazott beállítás

0

Csak a beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények figyelmen kívül hagyása

1

Csak a rejtett sorok és a beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények figyelmen kívül hagyása

2

Csak a hibák és a beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények figyelmen kívül hagyása

3

A rejtett sorok, hibák és a beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények figyelmen kívül hagyása

4

Semmit ne hagyjon figyelmen kívül

5

Csak a rejtett sorok figyelmen kívül hagyása

6

Csak a hibák figyelmen kívül hagyása

7

Csak a rejtett sorok és a hibák figyelmen kívül hagyása


Number1 – required argument. The first numeric argument (if the range is set by a list of values inside the function) or a reference to a cell that contains it.

Number2, 3, ... – optional. A numeric argument or a reference to a cell (up to 253 arguments), for which you need the aggregate value.

Array – required argument. The array can be specified by the boundaries of the range, the name of the named range or the column label.

note

Az oszlopcímkék használatához az „Oszlop- és sorcímkék automatikus megkeresése” funkciót engedélyezni kell.


k – required argument for the following functions: LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. It is a numeric argument, which must correspond to the second argument of these functions.

Példák

A

B

C

1

Első oszlop

Második oszlop

Harmadik oszlop

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#ZÉRÓOSZTÓ!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#ÉRTÉK!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGGREGATE(4;2;A2:A9)
Returns maximum value for the range A2:A9 = 34.

=ÖSSZESÍT(9;5;A5:C5)
Visszaadja az A5:C5 tartomány összegét (= 29), még ha az oszlopok egy része el is van rejtve.

=ÖSSZESÍT(9;5;B2:B9)
Visszaadja a B oszlop összegét (=115). Ha bármely sor el van rejtve, a függvény kihagyja annak értékét. Ha például a 7. sor el van rejtve, a függvény a 95 értéket adja vissza.

Ha a függvényt egy 3D tartományra kell alkalmaznia, ez a példa bemutatja a módját.

=ÖSSZESÍT(13;3;Munkalap1.B2:B9:Munkalap3.B2:B9)
A függvény visszaadja a második oszlopok értékeinek móduszát (=8) az 1-3. munkalapokon (amelyek azonos adatokat tartalmaznak).

Használhat cella- vagy tartományhivatkozást a képlet minden argumentumához. A következő példa bemutatja, ez hogyan működik. Emellett bemutatja, hogyan használhat oszlopcímkéket egy tömb megadására.

=ÖSSZESÍT(E3;E5;'Első oszlop')
Ha E5 = 13 és E5 = 5, akkor a függvény az első oszlop móduszát adja vissza (=10).

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.4 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.AGGREGATE

Támogasson minket!