Figyelmeztetés hibára

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Egy makrót is elindíthat a hibaüzenettel. Ezen oldal alján található egy példamakró.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza az Adatok - Érvényesség - Figyelmeztetés hibára lapot.


Hibaüzenet megjelenítése érvénytelen érték bevitele esetén.

Megjeleníti a Tartalom részbe beírt hibaüzenetet, ha érvénytelen adatot írnak be egy cellába. Ha engedélyezve van, az érvénytelen érték beírásának megelőzése céljából megjelenik az üzenet.

Mindkét esetben, ha a „Leállítás” lehetőséget választja, az érvénytelen érték törlődik, és helyette újra az előző érték jelenik meg a cellában. Ugyanez vonatkozik azon esetekre, amikor a „Figyelmeztetés”, illetve az „Információk” párbeszédablakokat a Mégse gomb segítségével bezárja. Ha a párbeszédablakokat az OK gomb megnyomásával zárja be, akkor az érvénytelen bejegyzés nem törlődik.

Tartalom

Művelet

Válassza ki a cellába érvénytelen adat kerülése esetén végrehajtani kívánt műveletet. A „Leállítás” művelet visszautasítja az érvénytelen bejegyzést, és megjelenít egy párbeszédablakot, amelyet az OK gombbal kell bezárni. A „Figyelmeztetés”, illetve az „Információk” műveletek olyan párbeszédablakot jelenítenek meg, amelyet az OK, illetve a Mégse gomb segítségével zárhat be. Az érvénytelen bejegyzés csak akkor kerül visszautasításra, ha a Mégse gombra kattint.

Tallózás

Megnyitja a Makró párbeszédablakot, ebben kiválaszthatja azt a makrót, amely érvénytelen értékek cellába kerülésekor indul el. A makró a hibaüzenet megjelenítése után kerül lefuttatásra.

Cím

Írja be a cellában az érvénytelen adat megadásakor megjeleníteni kívánt makró vagy hibaüzenet címét.

Hibaüzenet

Írja be a cellába érvénytelen adat kerülése esetén megjeleníteni kívánt üzenetet.

Mintamakró:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Támogasson minket!