Adatmező

E párbeszédablak tartalma eltér az Adatok területen található adatmezők, illetve az Kimutatástábla párbeszédablak Sor és Oszlop területén található adatmezők esetében.

Részösszegek

Adja meg a kiszámítani kívánt részösszegeket.

Nincs

Nem számol részösszegeket.

Automatikus

Automatikusan kiszámítja a részösszegeket.

Egyéni

Válassza ezt a lehetőséget, majd jelölje ki a listán a kiszámítani kívánt részösszeg típusát.

Függvény

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Elemek megjelenítése adatok nélkül

Includes empty columns and rows in the results table.

Név:

Felsorolja a kijelölt adatmező nevét.

Részletek

Kibontja vagy összecsukja a párbeszédablakot. A Részletek gomb csak az adatmezőkhöz érhető el.

Beállítások

Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for filters and column or row fields only.

Ha a párbeszédablakot kibontja a Részletek gombbal, a következő elemek lesznek láthatók:

Megjelenített érték

Minden egyes adatmező esetén kiválaszthatja a megjelenítés típusát. Egyes típusoknál további információkat adhat meg a bázismezővel és a báziselemmel kapcsolatban.

Type

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

Type

Megjelenített érték

Normál

Az eredmények módosítás nélkül jelennek meg.

Különbség

Minden egyes eredményből kivonásra kerül annak referenciaértéke (lásd alább), és megjelenik a különbség. A bázismezőn kívüli összegek üres eredményként jelennek meg.

Elnevezett elemek

Ha egy báziselem neve meg van adva, akkor a mezőelemek kombinációjának referenciaértéke az az eredmény, ahol a bázismező eleme lecserélésre kerül a megadott báziselemre.

Előző elem vagy Következő elem

Ha az „előző elem” vagy a „következő elem” van megadva báziselemként, a referenciaérték a bázismező következő látható tagjának az eredménye, a bázismező sorrendjében.

%-a

Minden eredmény el lesz osztva saját referenciaértékével. A referenciaérték ugyanúgy kerül meghatározásra, mint a „Különbség”. A bázismezőn kívüli összegek üres eredményként jelennek meg.

% eltérés

Minden egyes eredményből kivonásra kerül annak referenciaértéke, és a különbség osztásra kerül a referenciaértékkel. A referenciaérték ugyanúgy kerül meghatározásra, mint a "Különbség". A bázismezőn kívüli összegek üres eredményként jelennek meg.

Göngyölített összeg

Minden egyes eredmény hozzáadásra kerül a bázismező előző elemeinek eredményösszegéhez a bázismező rendezési sorrendjében, és megjelenik a végösszeg.

Az eredmények mindig összegzésre kerülnek, még akkor is, ha egy másik összegzési függvényt használt az egyes eredményekhez.

%-a a soroknak

Minden eredmény osztásra kerül a kimutatástáblában elfoglalt sorának összegével. Ha több adatmező van, az eredmény adatmezőjének összege kerül felhasználásra. Ha kézzel kijelölt összegzőfüggvénnyel készült részösszegek vannak, az adatmező összegzésfüggvényének összege lesz továbbra is felhasználva.

%-a az oszlopoknak

Ugyanaz, mint a „%-a a soroknak”, de az eredmény oszlopának összege kerül felhasználásra.

%-a az összesnek

Ugyanaz, mint a „%-a a soroknak”, de az eredmény adatmezőjének végösszege kerül felhasználásra.

Index

A sor- és oszlopösszegek, valamint a végösszeg, a fenti szabályokat követve, a következő kifejezés számításához használatosak:

( eredeti eredmény * végösszeg) / (sorösszeg * oszlopösszeg)


Bázismező

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Báziselem

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Támogasson minket!