Beállítások

További rendezési beállításokat ad meg.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza az Adatok - Rendezés - Beállítások lapot.


Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

Sorts first by uppercase letters and then by lowercase letters. For Asian languages, special handling applies.

note

For Asian languages: Check Case Sensitive to apply multi-level collation. With multi-level collation, entries are first compared in their primitive forms with their cases and diacritics ignored. If they evaluate as the same, their diacritics are taken into account for the second-level comparison. If they still evaluate as the same, their cases, character widths, and Japanese Kana difference are considered for the third-level comparison.


A tartomány sor/oszlopcímkéket tartalmaz

Kihagyja a rendezésből a kijelölés első sorát vagy oszlopát. A jelölőnégyzet nevét, illetve funkcióját a párbeszédablak alján található Irány beállítás szabja meg.

Formátummal együtt

Megőrzi az aktuális cellaformázást.

Természetes rendezési sorrend

A természetes rendezési sorrend egy rendezési algoritmus, amely a szöveges előtaggal rendelkező számokat rendezi a számok értéke szerint ahelyett, hogy a hagyományos karakterlánc szerinti rendezést alkalmazná. Például vegyük alapul a egy olyan sorozatot, mint az A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21 értékekből álló sorozat. Amikor ezeket az értékeket külön-külön elhelyezzük cellákban és sorba rendezzük a hagyományos módon, a sorrend a következő lesz: A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Noha az így előállított sorozat érthető azok számára, akik értik a háttérben meghúzódó rendezési algoritmus működési elvét, a nagy többség az ilyen működést teljesen furcsának vagy egyenesen helytelennek véli. A természetes rendezési sorrend bekapcsolásával az értékek, mint a fenti példában vázolt helyzetben is, „helyes” sorrendbe lesznek rendezve, ez általában kényelmesebbé teszi a rendezési műveleteket.

Include boundary column(s)/row(s) containing only comments

Range boundary columns (for sorting rows) or boundary rows (for sorting columns) of a sorting range are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing comments are also to be sorted.

Include boundary column(s)/row(s) containing only images

Border columns (for sorting rows) or border rows (for sorting columns) of a sorting area are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing images are also to be sorted.

A rendezés eredményét ide másolja:

A rendezett listát a megadott cellatartományba másolja.

Sort results (named ranges list)

Select a named cell range where you want to display the sorted list.

Rendezés eredménye (beviteli mező)

Enter the cell range where you want to display the sorted list.

Egyéni rendezési sorrend

Kattintson ide, és válassza ki a kívánt egyéni rendezési módot.

Egyéni rendezési sorrend lista

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Nyelv

Nyelv

Válassza ki a rendezési szabály nyelvét.

Beállítások

Válasszon egy rendezési lehetőséget a megadott nyelvhez. Például válassza a "telefonkönyv" beállítást, hogy a német nyelv esetében az umlautos karakterek is részt vegyenek a rendezésben.

Irány

Felülről lefelé (sorok rendezése)

A sorokat a kijelölt terület aktív oszlopaiban szereplő értékek szerint rendezi.

Balról jobbra (oszlopok rendezése)

Az oszlopokat a kijelölt terület aktív soraiban szereplő értékek szerint rendezi.

Támogasson minket!