Beállítások

További rendezési beállításokat ad meg.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Data - Sort - Options tab.


Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

A rendezésben előre kerülnek a nagybetűk, és utánuk következnek a kisbetűk. Ázsiai nyelvek esetén ez egy másik eljárás alapján kerül végrehajtásra.

Jegyzet ikon

Megjegyzés Ázsiai nyelvekhez: Válassza a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése lehetőséget a többszintű szétválogatás alkalmazásához. A többszintű leválogatás során a program először a bejegyzések legegyszerűbb formáit hasonlítja össze, figyelmen kívül hagyva az eseteket és a mellékjeleket. Ha azonosak, akkor a mellékjelek figyelembe lesznek véve a második szintű összehasonlításnál. Ha továbbra is azonosak, az esetek, a karakterszélességek és a japán kanában lévő eltérések kerülnek összehasonlításra a harmadik szinten.


A tartományok oszlop-/sorcímkéket tartalmaznak

Kihagyja a rendezésből a kijelölés első sorát vagy oszlopát. A jelölőnégyzet nevét, illetve funkcióját a párbeszédablak alján található Irány beállítás szabja meg.

Formátummal együtt

Megőrzi az aktuális cellaformázást.

Természetes rendezési sorrend

A természetes rendezési sorrend egy rendezési algoritmus, amely a szöveges előtaggal rendelkező számokat rendezi a számok értéke szerint ahelyett, hogy a hagyományos karakterlánc szerinti rendezést alkalmazná. Például vegyük alapul a egy olyan sorozatot, mint az A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21 értékekből álló sorozat. Amikor ezeket az értékeket külön-külön elhelyezzük cellákban és sorba rendezzük a hagyományos módon, a sorrend a következő lesz: A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Noha az így előállított sorozat érthető azok számára, akik értik a háttérben meghúzódó rendezési algoritmus működési elvét, a nagy többség az ilyen működést teljesen furcsának vagy egyenesen helytelennek véli. A természetes rendezési sorrend bekapcsolásával az értékek, mint a fenti példában vázolt helyzetben is, „helyes” sorrendbe lesznek rendezve, ez általában kényelmesebbé teszi a rendezési műveleteket.

A rendezés eredményét ide másolja:

A rendezett listát a megadott cellatartományba másolja.

Rendezés eredménye

Jelöljön ki egy olyan, névvel ellátott cellatartományt, amelyben meg kívánja jeleníteni a rendezett listát, vagy írjon be egy cellatartományt a beviteli mezőbe.

Rendezés eredménye

Írja be a cellatartományt, ahol a rendezett listát meg szeretné jeleníteni, vagy válasszon a listából névvel ellátott tartományt.

Egyéni rendezési sorrend

Kattintson ide, és válassza ki a kívánt egyéni rendezési módot.

Egyéni rendezési sorrend

Jelölje ki az alkalmazni kívánt egyéni rendezési sorrendet. Egyéni rendezési sorrend megadásához válassza az - LibreOffice Calc - Rendezett listák lehetőséget.

Nyelv

Nyelv

Válassza ki a rendezési szabály nyelvét.

Beállítások

Válasszon egy rendezési lehetőséget a megadott nyelvhez. Például válassza a "telefonkönyv" beállítást, hogy a német nyelv esetében az umlautos karakterek is részt vegyenek a rendezésben.

Irány

Felülről lefelé (sorok rendezése)

A sorokat a kijelölt terület aktív oszlopaiban szereplő értékek szerint rendezi.

Balról jobbra (oszlopok rendezése)

Az oszlopokat a kijelölt terület aktív soraiban szereplő értékek szerint rendezi.

Adatterület

Megjeleníti a rendezni kívánt cellatartományt.

Please support us!