Feltételes formázás

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions. If a style was already assigned to a cell, it remains unchanged. The style entered here is then evaluated. There are several types of conditional formatting that can be used.

Több feltételt is megadhat, amelyek cellaértékek vagy képletek értékeit kérdezik le. A feltételek az elsőtől az utolsóig sorrendben kerülnek kiértékelésre. Ha az 1. feltétel teljesül, akkor az ehhez tartozó stílus kerül felhasználásra. Ha nem, akkor a 2. feltétel kerül kiértékelésre, és az ahhoz tartozó stílus kerül felhasználásra. Ha ez sem teljesül, akkor a következő feltétel is kiértékelésre kerül, és így tovább.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Format - Conditional.


Figyelmeztetés ikon

A feltételes formázás alkalmazásához engedélyezni kell az Automatikus számítás funkciót. Válassza az Adatok - Számítás - Automatikus számítás menüparancsot (a menüparancs mellett egy pipa jelenik meg, ha engedélyezve van az Automatikus számítás).


Feltétel

Tetszőleges számú feltételt adhat meg.

A feltételes formázás a legördülő mező alábbi bejegyzéseitől függhet:

Színskála

Ez ugyanaz a párbeszédablak, mintha a Minden cella lehetőséget választaná a Feltétel első almenüjében. A színskála tartományra alkalmazása egy két- vagy háromszínű átmenet megjelenítését eredményezi az egyes cellák értékétől függően. Tipikus példa lehet hőmérsékletek tömbje, ahol az alacsonyabb értékek kék színűek, a magasabbak vörösek, a köztes értékeket pedig színátmenet jelzi.

A két szélső színt kell kiválasztania, és jelezni kell a számítás módját. A szín kiszámításának módjai a következők lehetnek: Minimum, Maximum, Százalékosztály, Érték, Százalék, Képlet.

A Minimum és Maximum önmagában is elegendő, mert ezek megtalálhatók a tartományban. A többi lehetőséghez egy értéket (Százalékosztály, Érték, Százalék) vagy cellahivatkozást vagy képletet (Képlet) kell megadni.

For a detailed explanation and examples, please visit How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Data Bar

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.

The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.

The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).

More Options... opens a dialog to:

Ikonkészlet

Hasznos lehet egy érték elhelyezkedését egy küszöbértékhez képest kirajzolni. Az ikonkészletek segítenek jelezni a küszöbértékeket és kiválasztani a megfelelő ikonokat. Az elérhető ikonkészletek:

Az egyes ikonok megjelenítésének feltételei megadhatók egy értékhez képest (Érték), a tartományban lévő értékek számának százalékában (Százalék), a tartomány értékeinek százalékában (Százalékosztály) vagy képletként (Képlet).

For a detailed explanation and examples, please visit How to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Dátum

Ez a lehetőség a megadott stílust a legördülő mezőben kiválasztott dátumtól függően alkalmazza.

Feltételes formázás kezelése

This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Format - Conditional Formatting - Manage.


The Manage Conditional Formatting dialog box opens. Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings.

The Conditional Formats list displays the active conditional formatting rules set in the current spreadsheet. Only the first rule for each cell range is listed, even if there are multiple rules defined for a given range.

Ha megadott egy feltételes formázást egy cellatartományra, és később új feltételes formázást próbál megadni a tartomány egy részére, akkor megjelenik egy figyelmeztető üzenet, amely felajánlja, hogy a meglévő feltételes formázást szerkessze (a teljes tartományon), vagy egy azt átfedő új feltételes formázást hozzon létre (a kijelölt tartományon)

Támogasson minket!