Cellák egyesítése

Egy cellába egyesíti a kiválasztott cellák tartalmát.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Formátum - Cellák egyesítése - Cellák egyesítése menüparancsot


Az egyesített cella az eredeti cellatartomány első cellájának nevét kapja meg. A már egyesített cellákat nem lehet más cellákkal másodszor is újraegyesíteni. A tartománynak egy négyszöget kell alkotnia, a többszörös kijelölés nem támogatott.

Jegyzet ikon

Ha az egyesítendő celláknak van tartalmuk, egy biztonsági párbeszédablak jelenik meg.


Three options are available:

Figyelmeztetés ikon

A táblázat celláinak egyesítése képletek esetén számítási hibákhoz vezethet.


Támogasson minket!