Munkalap

Meghatározza, hogy az aktuális oldalstílussal rendelkező összes munkalap nyomtatásban melyik elemeket tartalmazza. Ezenkívül beállíthatja a nyomtatási sorrendet, az első oldalszámot, illetve az oldal méretezését.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


Nyomtatás

Megadja, hogy a táblázat mely elemei legyenek kinyomtatva.

Oszlop- és sorfejlécek

Megadja, hogy a sor- és oszlopfejlécek kinyomtatásra kerüljenek-e.

Rács

Az egyes cellák szegélyét rácsként nyomtatja. A képernyőn megjelenő nézethez válassza ki a megfelelő beállításokat - LibreOffice Calc - Nézet - Rácsvonalak pontban.

Megjegyzések

Kinyomtatja a munkafüzetben definiált megjegyzéseket. Külön oldalakon lesznek kinyomtatva a megfelelő cellahivatkozással.

Objektumok/képek

Minden objektumot (ha nyomtatható) és képet megjelenít a nyomtatott dokumentumon.

Diagramok

A munkafüzetbe beszúrt diagramokat nyomtatja.

Rajzobjektumok

Minden rajzobjektumot belevesz a kinyomtatott dokumentumba.

Képletek

A cellákban lévő képleteket nyomtatja, nem pedig azok eredményeit.

Nulla értékek

Megadja, hogy a zérus értékű cellák nyomtatásra kerüljenek-e.

Oldalsorrend

Meghatározza, hogy az adatok milyen sorrendben kerüljenek nyomtatásra és számozásra, ha nem férnek rá egy kinyomtatott oldalra.

Fentről lefelé, majd jobbra

Függőlegesen nyomtat a bal oszloptól a munkalap aljáig.

Balról jobbra, majd le

Vízszintesen nyomtat a munkalap felső sorától a jobb oszlopig.

Oldalszámozás kezdete

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

Méretezés

Meghatározza a nyomtatott táblázat oldalarányait.

Méretezési mód

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Nyomtatási kép nagyítása/kicsinyítése

Meghatároz egy aránytényezőt a nyomtatott oldalak átméretezéséhez.

Méretarány

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Shrink print range(s) to width/height

Megadja az oldalak maximális vízszintes számát (szélesség) és függőleges számát (magasság), amelyre minden, az aktuális oldalformátummal rendelkező lap nyomtatásra kerüljön.

Szélesség oldalakban

Adja meg a vízszintesen nyomtatható oldalak legnagyobb megengedett számát.

Magasság oldalakban

Adja meg a függőlegesen nyomtatható oldalak legnagyobb megengedett számát.

Shrink print range(s) to number of pages

Megadja azt a maximális oldalszámot, amelyre minden, az aktuális oldalformátummal rendelkező lap nyomtatásra kerüljön. A dokumentum méretaránya szükség szerint csökkentésre kerül, hogy ráférjen a megadott oldalszámra.

Oldalak száma

Adja meg a nyomtatható oldalak legnagyobb megengedett számát.

Támogasson minket!