Operátorok a LibreOffice Calc programban

A következő operátorokat használhatja a LibreOffice Calc programban:

Aritmetikai operátorok

Ezek az operátorok számszerű eredményeket adnak.

Operátor

Név

Példa

+ (plusz)

Összeadás

1+1

- (mínusz)

Kivonás

2-1

- (mínusz)

Negáció

-5

* (csillag)

Szorzás

2*2

/ (osztásjel)

Osztás

9/3

% (százalék)

Százalék

15%

^ (hatványjel)

Hatványozás

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Összehasonlító operátorok

Ezek az operátorok igaz vagy hamis eredményt adnak vissza.

Operátor

Név

Példa

= (egyenlőségjel)

Egyenlő

A1=B1

> (nagyobb mint)

Nagyobb mint

A1>B1

< (kisebb mint)

Kisebb mint

A1

>= (nagyobb vagy egyenlő)

Nagyobb vagy egyenlő

A1>=B1

<= (kisebb vagy egyenlő)

Kisebb vagy egyenlő

A1<=B1

<> (egyenlőtlenség)

Egyenlőtlenség

A1<>B1


Szöveges operátorok

Az operátor különálló szövegeket egyesít egyetlen szöveggé.

Operátor

Név

Példa

& (és)

Szövegösszefűző „ÉS”

"Hét" & "fő" eredménye "Hétfő"


Hivatkozásoperátorok

Ezeknek az operátoroknak az eredménye nulla, egy vagy több cellából álló tartomány.

A tartomány élvez elsőbbséget, utána a metszet, végül az unió.

Operátor

Név

Példa

: (kettőspont)

Tartomány

A1:C108

! (felkiáltójel)

Metszet

SZUM(A1:B6!B5:C12)

A metszet összes cellájának összegét számolja ki, ebben a példában a B5-ös és B6-os cella összege a kapott eredmény.

~ (hullám)

Konkatenáció vagy unió

Vesz két hivatkozást, és hivatkozáslistát készít, amely a bal oldali hivatkozást követő jobb oldali hivatkozás összefűzése. A dupla tételekre két hivatkozás mutat. Lásd a táblázat alatti megjegyzést.


note

A hullámjelet használó konkatenáció új operátor, amelyet csak nemrég valósítottak meg. Ha egy hullámmal rendelkező képlet van a dokumentumban, akkor az a szoftver régi verziójával megnyitva hibajelzést eredményez. Hivatkozáslista nincs engedélyezve tömbkifejezésben.


Támogasson minket!