Operátorok a LibreOffice Calc programban

A következő operátorokat használhatja a LibreOffice Calc programban:

Aritmetikai operátorok

Ezek az operátorok számszerű eredményeket adnak.

Operátor

Név

Példa

+

Összeadás

1+1

-

Kivonás

2-1

-

Negáció

-5

*

Szorzás

2*2

/

Osztás

9/3

%

Százalék

15%

^

Hatványozás

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Összehasonlító operátorok

Ezek az operátorok igaz vagy hamis eredményt adnak vissza.

Operátor

Név

Példa

=

Egyenlő

A1=B1

>

Nagyobb mint

A1>B1

<

Kisebb mint

A1<B1

>=

Nagyobb vagy egyenlő

A1>=B1

<=

Kisebb vagy egyenlő

A1<=B1

<>

Egyenlőtlenség

A1<>B1


Szöveges operátorok

Az operátor különálló szövegeket egyesít egyetlen szöveggé.

Operátor

Név

Példa

&

text concatenation

"Hét" & "fő" eredménye "Hétfő"


Hivatkozásoperátorok

Ezeknek az operátoroknak az eredménye nulla, egy vagy több cellából álló tartomány.

A tartomány élvez elsőbbséget, utána a metszet, végül az unió.

Operátor

Név

Példa

:

Tartomány

A1:C108, A:D or 3:13

!

Metszet

SZUM(A1:B6!B5:C12)

A metszet összes cellájának összegét számolja ki, ebben a példában a B5-ös és B6-os cella összege a kapott eredmény.

~

Konkatenáció vagy unió

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Operator precedence

Associativity and precedence of operators, from highest to lowest precedence.

Asszociativitás

Operátor(ok)

Megjegyzések

bal

:

Tartomány.

bal

!

Reference intersection (A1:C4!B1:B5 is B1:B4).

bal

~

Reference union.

jobb

+,-

Prefix unary operators. For example, -5 or -A1. Note that these have a different precedence than add and subtract.

bal

%

Postfix unary operator % (divide by 100). Note that this is legal with expressions, for example, B1%.

bal

^

Power (2^3 is 8).

bal

*,/

Multiply, divide.

bal

+,-

Binary operations add, subtract. Note that unary (prefix) + and - have a different precedence.

bal

&

Binary operation string concatenation. Note that "&" shall be escaped when included in an XML document.

bal

=, <>, <, <=,
>, >=

Comparison operators equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to.


note

Prefix "-" has a higher precedence than "^", "^" is left-associative, and reference intersection has a higher precedence than reference union.


note

Prefix "+" and "-" are defined to be right-associative. However, note that typical applications which implement at most the operators defined in this specification (as specified) may implement them as left-associative, because the calculated results will be identical.


note

Precedence can be overridden by using parentheses, so "=2+3*4" computes to 14 but "=(2+3)*4" computes 20.


Támogasson minket!