Statisztikai függvények - ötödik rész

SKEWP

Egy eloszlás torzulását számítja ki egy véletlen változó sokaságának használatával.

tip

This function is available since LibreOffice 4.1.


Szintaxis

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Példák

A SKEWP(2;3;1;6;8;5) értéke 0,2828158928

A SKEWP(A1:A6) eredménye 0,2828158928, ha az A1:A6 tartomány tartalma: {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1; Number2) always returns zero, if Number1 and Number2 results in two numbers.

A SKEWP(szám1) a Hiba:502 (érvénytelen argumentum) üzenetet adja, ha a szám1 egy számot eredményez, mert a SKEWP nem számítható ki egy értékkel.

SORSZÁM

A szám egy mintában vett rangját számítja ki.

Syntax

RANK(Value; Data [; Type])

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Example

A =SORSZÁM(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

RANG.ÁTL

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor az eredmény az átlagos rang lesz.

note

A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.


tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

RANK.AVG(Value; Data [; Type])

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Example

A =RANG.AVG(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

RANG.EGY

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor ezek rangja azonos lesz.

note

A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.


tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

RANK.EQ(Value; Data [; Type])

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Example

A =RANG.EGY(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

VARP

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

Syntax

VARP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=VARP(A1:A50)

VAR.S

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

VAR.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=VAR.P(A1:A50)

NORMALIZÁLÁS

Egy véletlen számot normalizált értékűvé alakít.

Syntax

NORMALIZÁLÁS(szám; középérték; szórás)

A szám a standardizálni kívánt érték.

A középérték az eloszlás aritmetikai közepe.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

Example

A =NORMALIZÁLÁS(11;10;1) képlet eredménye 1. Egy normális eloszlás 11-es értéke, ha a középérték 10 és a szórás 1, annyival van a 10-es középérték felett, mint ahogy az 1 felette van a standard normális eloszlás középértékének.

ELŐREJELZÉS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Syntax

ELŐREJELZÉS(érték; y_adatok; x_adatok)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Example

Az =ELŐREJELZÉS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Syntax

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS(érték; y_adatok; x_adatok)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Example

Az =ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

T.PRÓBA

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

Syntax

T.PRÓBA(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Example

=T.PRÓBA(A1:A50;B1:B50;2;2)

T.PRÓB

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

T.PRÓB(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Example

=T.PRÓB(A1:A50;B1:B50;2;2)

WEIBULL

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL az eloszlásfüggvényt számítja ki.

Syntax

WEIBULL(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Example

A =WEIBULL(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

See also the Wiki page.

WEIBULL.DIST

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL.DIST a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL.DIST az eloszlásfüggvényt számítja ki.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

WEIBULL.DIST(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Example

A =WEIBULL.DIST(2;1;1;1) képlet eredménye 0,8646647168.

See also the Wiki page.

T.ELOSZLÁS.JOBB

Kiszámítja a jobb oldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

T.ELOSZLÁS.JOBB(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Example

A =T.ELOSZLÁS.JOBB(1; 10) képlet eredménye 0,1704465662.

T.INVERZ.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlás inverzét, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

T.INVERZ.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Example

A =T.INVERZ.2SZ(0,25; 10) képlet eredménye 1,221255395.

T.ELOSZLÁS.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

T.ELOSZLÁS.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Example

A =T.ELOSZLÁS.2SZ(1; 10) képlet eredménye 0,3408931323.

MEREDEKSÉG

Kiszámítja a lineáris regressziós egyenes meredekségét. A meredekség az x és y értékek által meghatározott adatpontokhoz van kiszámítva.

Syntax

MEREDEKSÉG(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Example

=MEREDEKSÉG(A1:A50;B1:B50)

SQ

Kiszámítja a mintaátlagtól való eltérések négyzetösszegét.

Syntax

DEVSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=SQ(A1:A50)

STHIBAYX

Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.

Syntax

STHIBAYX(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Example

=STHIBAYX(A1:A50;B1:B50)

INVERZ.STNORM

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

Syntax

INVERZ.STNORM(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Example

A =INVERZ.STNORM(0,908789) képlet eredménye 1,3333.

NORM.S.INVERZ

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

NORM.S.INVERZ(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Example

A =NORM.S.INVERZ(0,908789) képlet eredménye 1,333334673.

STNORMELOSZL

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

Ez GAUSS(x)=STNORMELOSZL(x)-0,5

Syntax

STNORMELOSZL(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

Example

A =STNORMELOSZL(1) eredményül 0,84-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

NORM.S.ELOSZLÁS

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

NORM.S.ELOSZLÁS(szám; kumulatív)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

A kumulatív 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

Example

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;0) képlet eredménye 0,419707245.

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;1) eredményül 0,8413447461-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

SZÓR.M

Kiszámítja a szórást a sokaságból vett minta alapján.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

STDEV.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

A =SZÓR.M(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓRÁSA

Kiszámítja a szórást, minta alapján történő becsléssel.

Syntax

STDEVA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values. Text has the value 0.

Example

A =SZÓRÁSA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

T.INVERZ

Kiszámítja a t-eloszlás egyoldalas inverzét.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

T.INVERZ(szám; szabadsági_fok)

A szám az egyoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Example

A =T.INVERZ(0,1;6) képlet eredménye -1,4397557473.

INVERZ.T

Kiszámítja a t-eloszlás inverzét.

Syntax

INVERZ.T(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Example

Az =INVERZ.T(0,1;6) képlet eredménye 1,94.

T.ELOSZLÁS

Kiszámítja a t-eloszlást.

Syntax

T.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok; mód)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

Example

=T.ELOSZLÁS(12; 5; 1)

T.ELOSZL

Kiszámítja a t-eloszlást.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

T.ELOSZL(szám; szabadsági_fok; kumulatív)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A kumulatív = 0 vagy HAMIS a valószínűségsűrűség-függvényt adja vissza, az 1 vagy IGAZ a kumulatív eloszlásfüggvényt adja vissza.

Example

A =T.ELOSZL(1; 10; IGAZ) képet eredménye 0,8295534338.

VARPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórásnégyzetet. Szöveges mezők 0 értékkel számítanak.

Syntax

VARPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=VARPA(A1:A50)

SZÓRÁSP

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Syntax

STDEVP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

A =SZÓRÁSP(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓR.S

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

STDEV.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

A =SZÓR.S(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓRÁSPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Syntax

STDEVPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Text has the value 0.

Example

A =SZÓRÁSPA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

VARIÁCIÓK

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétlés nélküli permutációk számát.

Syntax

VARIÁCIÓK(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Example

A =VARIÁCIÓK(6;3) képlet eredménye 120. 120 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend is számít.

VARIÁCIÓK.ISM

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétléses permutációk számát.

Syntax

VARIÁCIÓK.ISM(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Example

Hányféleképpen tud kiválasztani 2 objektumot 11 közül?

Az =VARIÁCIÓK.ISM(11;2) eredményül 121-et ad.

Az =VARIÁCIÓK.ISM(6;3) képlet eredménye 216. 216 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend számít, és ha a húzás után a kihúzott kártyát visszatesszük a pakliba.

FERDESÉG

Kiszámítja egy eloszlás torzulását.

Syntax

SKEW(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

Example

A =FERDESÉG(A1:A50) képlet a hivatkozott adatokra vonatkozó ferdeségértékét számítja ki.

VALÓSZÍNŰSÉG

Kiszámítja egy értéktartomány értékeinek két korlát közé esésének valószínűségét. Ha nem ad meg végértéket, akkor a függvény a valószínűséget úgy számítja ki, hogy a kezdőértékkel megegyező adatok valószínűségeit összeadja.

Syntax

PROB(Data; Probability; Start [; End])

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A valószínűség a vonatkozó valószínűségeket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A kezdőérték azon tartomány kezdőértéke, amely valószínűségeit összegezni kívánja.

End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.

Example

A =VALÓSZÍNŰSÉG(A1:A50;B1:B50;50;60) megadja azt a valószínűséget, hogy az A1:A50 cellatartomány értékei 50 és 60 között vannak. Minden A1:A50 tartományban levő értéknek van valószínűsége a B1:B50 tartományban.

VAR

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

Syntax

VAR(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

=VAR(A1:A50)

VAR.M

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

VAR.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

=VAR.M(A1:A50)

VARA

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre. A szövegeket nullának értelmezi.

Syntax

VARA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

=VARA(A1:A50)

SZÓRÁS

Minta alapján becslést ad a szórásra.

Syntax

STDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Example

=STDEV(A1:A50) returns the estimated standard deviation based on the data referenced.

Please support us!