Statisztikai függvények - ötödik rész

SKEWP

Egy eloszlás torzulását számítja ki egy véletlen változó sokaságának használatával.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.1 óta érhető el.


Szintaxis

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példák

SKEWP(2;3;1;6;8;5) értéke 0.2329985562

SKEWP(A1:A6) returns 0.2329985562, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

ELŐREJELZÉS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS(érték; y_adatok; x_adatok)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Példa

Az =ELŐREJELZÉS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS(érték; y_adatok; x_adatok)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Példa

Az =ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

Technikai információk

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

FERDESÉG

Kiszámítja egy eloszlás torzulását.

Szintaxis

FERDESÉG(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =FERDESÉG(A1:A50) képlet a hivatkozott adatokra vonatkozó ferdeségértékét számítja ki.

INVERZ.STNORM

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

Szintaxis

INVERZ.STNORM(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =INVERZ.STNORM(0,908789) képlet eredménye 1,3333.

INVERZ.T

Kiszámítja a t-eloszlás inverzét.

Szintaxis

INVERZ.T(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

Az =INVERZ.T(0,1;6) képlet eredménye 1,94.

MEREDEKSÉG

Kiszámítja a lineáris regressziós egyenes meredekségét. A meredekség az x és y értékek által meghatározott adatpontokhoz van kiszámítva.

Szintaxis

MEREDEKSÉG(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Példa

=MEREDEKSÉG(A1:A50;B1:B50)

NORM.S.ELOSZLÁS

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

Szintaxis

NORM.S.ELOSZLÁS(szám; kumulatív)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

A kumulatív 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

Példa

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;0) képlet eredménye 0,419707245.

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;1) eredményül 0,8413447461-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

NORM.S.INVERZ

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

Szintaxis

NORM.S.INVERZ(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =NORM.S.INVERZ(0,908789) képlet eredménye 1,333334673.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

NORMALIZÁLÁS

Egy véletlen számot normalizált értékűvé alakít.

Szintaxis

NORMALIZÁLÁS(szám; középérték; szórás)

A szám a standardizálni kívánt érték.

A középérték az eloszlás aritmetikai közepe.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

Példa

A =NORMALIZÁLÁS(11;10;1) képlet eredménye 1. Egy normális eloszlás 11-es értéke, ha a középérték 10 és a szórás 1, annyival van a 10-es középérték felett, mint ahogy az 1 felette van a standard normális eloszlás középértékének.

RANG.EGY

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor ezek rangja azonos lesz.

note

A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.


Szintaxis

RANG.EGY(érték; adatok [; típus])

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =RANG.EGY(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

RANG.ÁTL

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor az eredmény az átlagos rang lesz.

note

A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.


Szintaxis

RANG.ÁTL(érték; adatok [; típus])

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =RANG.AVG(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

SORSZÁM

A szám egy mintában vett rangját számítja ki.

Szintaxis

SORSZÁM(érték; adatok [; típus])

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =SORSZÁM(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SQ

Kiszámítja a mintaátlagtól való eltérések négyzetösszegét.

Szintaxis

SQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=SQ(A1:A50)

STHIBAYX

Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.

Szintaxis

STHIBAYX(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Példa

=STHIBAYX(A1:A50;B1:B50)

STNORMELOSZL

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

Ez GAUSS(x)=STNORMELOSZL(x)-0,5

Szintaxis

STNORMELOSZL(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =STNORMELOSZL(1) eredményül 0,84-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

SZÓR.M

Kiszámítja a szórást a sokaságból vett minta alapján.

Szintaxis

SZÓR.M(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Példa

A =SZÓR.M(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.S

SZÓR.S

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

SZÓR.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

A =SZÓR.S(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.P

SZÓRÁS

Minta alapján becslést ad a szórásra.

Szintaxis

SZÓRÁS(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=STDEV(A1:A50) returns the estimated standard deviation based on the data referenced.

SZÓRÁSA

Kiszámítja a szórást, minta alapján történő becsléssel.

Szintaxis

SZÓRÁSA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values. Text has the value 0.

Példa

A =SZÓRÁSA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

SZÓRÁSP

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

SZÓRÁSP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =SZÓRÁSP(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓRÁSPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

SZÓRÁSPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Text has the value 0.

Példa

A =SZÓRÁSPA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

T.ELOSZL

Kiszámítja a t-eloszlást.

Szintaxis

T.ELOSZL(szám; szabadsági_fok; kumulatív)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A kumulatív = 0 vagy HAMIS a valószínűségsűrűség-függvényt adja vissza, az 1 vagy IGAZ a kumulatív eloszlásfüggvényt adja vissza.

Példa

A =T.ELOSZL(1; 10; IGAZ) képet eredménye 0,8295534338.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST

T.ELOSZLÁS

Kiszámítja a t-eloszlást.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok; mód)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

Példa

=T.ELOSZLÁS(12; 5; 1)

T.ELOSZLÁS.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.ELOSZLÁS.2SZ(1; 10) képlet eredménye 0,3408931323.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

T.ELOSZLÁS.JOBB

Kiszámítja a jobb oldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS.JOBB(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.ELOSZLÁS.JOBB(1; 10) képlet eredménye 0,1704465662.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

T.INVERZ

Kiszámítja a t-eloszlás egyoldalas inverzét.

Szintaxis

T.INVERZ(szám; szabadsági_fok)

A szám az egyoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.INVERZ(0,1;6) képlet eredménye -1,4397557473.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV

T.INVERZ.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlás inverzét, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.INVERZ.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.INVERZ.2SZ(0,25; 10) képlet eredménye 1,221255395.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

T.PRÓB

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

Szintaxis

T.PRÓB(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Példa

=T.PRÓB(A1:A50;B1:B50;2;2)

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.TEST

T.PRÓBA

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

Szintaxis

T.PRÓBA(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Példa

=T.PRÓBA(A1:A50;B1:B50;2;2)

VALÓSZÍNŰSÉG

Kiszámítja egy értéktartomány értékeinek két korlát közé esésének valószínűségét. Ha nem ad meg végértéket, akkor a függvény a valószínűséget úgy számítja ki, hogy a kezdőértékkel megegyező adatok valószínűségeit összeadja.

Szintaxis

PROB(Data; Probability; Start [; End])

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A valószínűség a vonatkozó valószínűségeket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A kezdőérték azon tartomány kezdőértéke, amely valószínűségeit összegezni kívánja.

End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.

Példa

A =VALÓSZÍNŰSÉG(A1:A50;B1:B50;50;60) megadja azt a valószínűséget, hogy az A1:A50 cellatartomány értékei 50 és 60 között vannak. Minden A1:A50 tartományban levő értéknek van valószínűsége a B1:B50 tartományban.

VAR

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

Szintaxis

VAR(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=VAR(A1:A50)

VAR.M

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

Szintaxis

VAR.M(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Példa

=VAR.M(A1:A50)

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.S

VAR.S

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

Szintaxis

VAR.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

=VAR.P(A1:A50)

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.P

VARA

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre. A szövegeket nullának értelmezi.

Szintaxis

VARA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Példa

=VARA(A1:A50)

VARIÁCIÓK

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétlés nélküli permutációk számát.

Szintaxis

VARIÁCIÓK(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Példa

A =VARIÁCIÓK(6;3) képlet eredménye 120. 120 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend is számít.

VARIÁCIÓK.ISM

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétléses permutációk számát.

Szintaxis

VARIÁCIÓK.ISM(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Példa

Hányféleképpen tud kiválasztani 2 objektumot 11 közül?

Az =VARIÁCIÓK.ISM(11;2) eredményül 121-et ad.

Az =VARIÁCIÓK.ISM(6;3) képlet eredménye 216. 216 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend számít, és ha a húzás után a kihúzott kártyát visszatesszük a pakliba.

VARP

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

Szintaxis

VARP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=VARP(A1:A50)

VARPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórásnégyzetet. Szöveges mezők 0 értékkel számítanak.

Szintaxis

VARPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL az eloszlásfüggvényt számítja ki.

Szintaxis

WEIBULL(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Példa

A =WEIBULL(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

See also the Wiki page.

WEIBULL.DIST

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL.DIST a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL.DIST az eloszlásfüggvényt számítja ki.

Szintaxis

WEIBULL.DIST(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Példa

A =WEIBULL.DIST(2;1;1;1) képlet eredménye 0,8646647168.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


See also the Wiki page.

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

Támogasson minket!