Statisztikai függvények - negyedik rész

ÁTLAGHA

Visszaadja egy tartomány adott feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHA függvény összeadja a logikai tesztnek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

ÁTLAGHATÖBB

Visszaadja egy tartomány több feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHATÖBB függvény összeadja a logikai teszteknek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

FI

Returns the value of the probability density function for a given value considering the standard normal distribution.

Szintaxis

FI(szám)

Number is the value for which the probability density function is calculated.

Példa

=FI(2.25) értéke 0.0317.

=PHI(-2.25) also returns 0.0317 because the normal distribution is symmetrical.

=FI(0) értéke 0.3989.

tip

Calling PHI(Number) is equivalent to calling NORMDIST(Number,0,1,FALSE()) or NORM.S.DIST(Number;FALSE()), hence using the standard normal distribution with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1 with the Cumulative argument set to False.


INVERZ.NORM

A normál kumulatív eloszlás inverzét számítja ki.

Szintaxis

INVERZ.NORM(szám; középérték; szórás)

A szám az inverz normál eloszlás meghatározása során használt valószínűségi érték.

A középérték a normál eloszlás középértékét jelöli.

A szórás a normál eloszlás szórását jelöli.

Példa

A =INVERZ.NORM(0,9;63;5) eredményül 69,41-et ad. Ha egy átlagos tojás 63 g tömegű, és az adatok szórása 5, akkor 90% annak valószínűsége, hogy a tojás nem nehezebb 69,41 grammnál.

KVARTILIS

Kiszámítja egy adathalmaz kvartilisét.

Szintaxis

KVARTILIS(adatok; típus)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

A típus a kvartilis típusa. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIÁN), 3 = 75% és 4 = MAX.)

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =KVARTILIS(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek 50%-ával van összhangban.

KVARTILIS.KIZÁR

A megadott értékkészletből kiszámítja a kért kvartilist a 0 és 1 közötti (végpontokat nem beleértve) percentilis tartományra alapozva.

note

A KVARTILIS.TARTALMAZ és a KVARTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a KVARTILIS.TARTALMAZ függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza inkluzíve (a végpontokat beleértve), a KVARTILIS.KIZÁR függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


Szintaxis

KVARTILIS.KIZÁR(adatok; típus)

A adatok azokat az értékeket tartalmazzák, amelyekre az adott kvartilist ki kell számolni.

A típus egy 1 és 3 közötti egész szám, amely a kért kvartilist jelenti. Ha a típus 1 vagy 3, akkor a függvénynek átadott adattömbnek 2-nél több értéket kell tartalmaznia.

Példa

A =KVARTILIS.KIZÁR(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek tartományában az 50%-nak felel meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

KVARTILIS.TARTALMAZ

Kiszámítja egy adathalmaz kvartilisét.

note

A KVARTILIS.TARTALMAZ és a KVARTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a KVARTILIS.TARTALMAZ függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza inkluzíve (a végpontokat beleértve), a KVARTILIS.KIZÁR függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


Szintaxis

KVARTILIS.TARTALMAZ(adatok; típus)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

A típus a kvartilis típusa. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIÁN), 3 = 75% és 4 = MAX.)

Példa

A =KVARTILIS.TARTALMAZ(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek tartományában az 50%-nak felel meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

MAX

Az argumentumlista legnagyobb értékét adja eredményül.

A függvény eredménye 0, ha nincs megadva számérték, és ha a cellareferenciaként megadott cellatartományokban nem történt hiba. A szöveges cellákat a MIN() és a MAX() függvények figyelmen kívül hagyják. A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba. A MIN() vagy a MAX() függvényben karakterláncot használva – például MIN("karakterlánc") – hibát kap.

Szintaxis

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =MAX(A1;A2;A3;50;100;200) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

A =MAX(A1:B100) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

MAX2

Az argumentumlista legnagyobb értékét adja eredményül. A MAX függvénnyel szemben, itt szöveget is megadhat. A szöveg értéke 0.

A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba.

Szintaxis

MAX2(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

A =MAX2(A1;A2;A3;50;100;200;"szöveg") képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

A =MAX2(A1:B100) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

MEDIÁN

Kiszámítja a számhalmaz középső értékét. Páratlan számú értéket tartalmazó halmazban a középső érték a halmaz közepén elhelyezkedő érték. Páros számú értéket tartalmazó halmazban a középső érték a halmaz közepén elhelyezkedő két érték átlaga.

Szintaxis

MEDIÁN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

páratlan szám esetén: a =MEDIÁN(1;5;9;20;21) értéke 9, mert ez a középső érték.

páros szám esetén: a =MEDIÁN(1;5;9;20) a két középső érték, az 5 és a 9 átlagát adja eredményül, tehát a 7-et.

MIN

Az argumentumlista legkisebb értékét adja eredményül.

A függvény eredménye 0, ha nincs megadva számérték, és ha a cellareferenciaként megadott cellatartományokban nem történt hiba. A szöveges cellákat a MIN() és a MAX() függvények figyelmen kívül hagyják. A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba. A MIN() vagy a MAX() függvényben karakterláncot használva – például MIN("karakterlánc") – hibát kap.

Szintaxis

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =MIN(A1:B100) képlet eredménye a lista legkisebb értéke.

MIN2

Az argumentumlista legkisebb értékét adja eredményül. Itt szöveget is megadhat. A szöveg értéke 0.

A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba.

Szintaxis

MIN2(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

A =MIN2(1;"szöveg";20) eredménye 0.

A =MIN2(A1:B100) képlet eredménye a lista legkisebb értéke.

MÓDUSZ

Kiszámítja az adathalmazban leggyakrabban előforduló értéket. Ha több, egyező gyakorisággal rendelkező érték létezik, akkor a függvény eredményül a legkisebbet adja. Hiba történik, ha egy érték sem jelenik meg legalább kétszer.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

MÓDUSZ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=MÓDUSZ(A1:A50)

MÓDUSZ.EGY

Kiszámítja az adathalmazban leggyakrabban előforduló értéket. Ha több, egyező gyakorisággal rendelkező érték létezik, akkor a függvény eredményül a legkisebbet adja. Hiba történik, ha egy érték sem jelenik meg legalább kétszer.

Szintaxis

MÓDUSZ.EGY(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Ha az adathalmaz nem tartalmaz megegyező adatpontokat, a MÓDUSZ.EGY függvény #ÉRTÉK! hibával tér vissza.


Példa

=MÓDUSZ.EGY(A1:A50)

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

MÓDUSZ.TÖBB

A megadott számok listájában előforduló statisztikai móduszok (leggyakrabban előforduló értékek) függőleges tömbjét adja vissza.

Szintaxis

MÓDUSZ.TÖBB(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Mivel a MÓDUSZ.TÖBB függvény tömböt ad vissza, tömbfüggvényként kell bevinni. Ha a függvényt nem tömbfüggvényként viszi be, csak az első móduszt fogja visszaadni, ami megegyezik a MÓDUSZ.EGY függvény eredményével.


Példa

=MÓDUSZ.TÖBB(A1:A50)

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

NEGBINOM.ELOSZL

Kiszámítja a negatív binomiális eloszlást.

Szintaxis

NEGBINOM.ELOSZL(x; r; sp)

Az x a sikertelen próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az r a sikeres próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az sp egy kísérlet sikerességének valószínűsége.

Példa

A =NEGBINOM.ELOSZL(1;1;0,5) képlet eredménye 0,25.

NEGBINOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a negatív binomiális eloszlást.

Szintaxis

NEGBINOM.ELOSZLÁS(x; r; sp; kumulatív)

Az x a sikertelen próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az r a sikeres próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az sp egy kísérlet sikerességének valószínűsége.

A kumulatív = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =NEGBINOM.ELOSZLÁS(1;1;0,5;0) képlet eredménye 0,25.

A =NEGBINOM.ELOSZLÁS(1;1;0,5;1) képlet eredménye 0,75.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NORM.ELOSZL

A normál kumulatív eloszlás sűrűségfüggvényét számítja ki.

Szintaxis

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

A szám azon érték, amely alapján a normál eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték az eloszlás középértéke.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

A c opcionális. A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =NORM.ELOSZL(70;63;5;0) képlet eredménye 0,03.

A =NORM.ELOSZL(70;63;5;1) képlet eredménye 0,92.

NORM.ELOSZLÁS

A normál kumulatív eloszlás sűrűségfüggvényét számítja ki.

Szintaxis

NORM.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás; c)

A szám azon érték, amely alapján a normál eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték az eloszlás középértéke.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

Az =NORM.ELOSZLÁS(70;63;5;0) képlet eredménye 0,029945493.

Az =NORM.ELOSZLÁS(70;63;5;1) képlet eredménye 0,9192433408.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORM.INVERZ

A normál kumulatív eloszlás inverzét számítja ki.

Szintaxis

NORM.INVERZ(szám; középérték; szórás)

A szám az inverz normál eloszlás meghatározása során használt valószínűségi érték.

A középérték a normál eloszlás középértékét jelöli.

A szórás a normál eloszlás szórását jelöli.

Példa

A =NORM.INVERZ(0,9;63;5) eredményül 69,4077578277-et ad. Ha egy átlagos tojás 63 g tömegű, és az adatok szórása 5, akkor 90% annak valószínűsége, hogy a tojás nem nehezebb 69,41 grammnál.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.INV

PEARSON

Kiszámítja a Pearson-féle korrelációs együtthatót.

Szintaxis

PEARSON(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz tömbjét jelöli.

Az adatok_2 a második adathalmaz tömbjét jelöli.

Példa

A =PEARSON(A1:A30;B1:B30) függvény a két adathalmaz Pearson-féle korrelációs együtthatóját adja eredményül.

PERCENTILIS

Egy tömb adatértékeinek alfa-százalékosztályát adja eredményül. A százalékosztály eredményül az adatsorozatra vonatkozó skálaértéket adja, amely az adatsorozat legkisebb értékétől (alfa=0) a legnagyobbig (alfa=1) terjed. alfa = 25% esetén a százalékosztály az első kvartilist jelenti, alfa = 50% esetén pedig a középső értéket (MEDIÁN).

Szintaxis

PERCENTILIS(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0-1 között.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =PERCENTILIS(A1:A50;0,1) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

PERCENTILIS.KIZÁR

A megadott értéktartomány alfa-adik percentilisét adja vissza adott alfa értékre, 0 és 1 között (exkluzív). A percentilis egy adatsor skálaértékét adja meg, amely a legkisebbtől (alfa=0) a legnagyobb értékig (alfa=1) tart. Az alfa = 25% az első kvartilis. Az alfa = 50% a medián.

warning

Ha alfa nem többszöröse 1/(n+1)-nek, (ahol n a megadott tömbben levő értékek száma), akkor a függvény interpolál a megadott tömb értékei között a percentilisérték kiszámításánál. Ha azonban az alfa kisebb, mint 1/(n+1), vagy az alfa nagyobb, mint n/(n+1), akkor a függvény nem tud interpolálni, és hibával tér vissza.


note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Szintaxis

PERCENTILIS.KIZÁR(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0 és 1 között.

Példa

A =PERCENTILIS.KIZÁR(A1:A50;10%) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTILIS.TARTALMAZ

A megadott értéktartomány alfa-adik percentilisét adja vissza. A percentilis egy adatsor skálaértékét adja meg, amely a legkisebbtől (alfa=0) a legnagyobb értékig (alfa=1) tart. Az alfa = 25% az első kvartilis. Az alfa = 50% a medián.

note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Szintaxis

PERCENTILIS.TARTALMAZ(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0 és 1 között.

Példa

A =PERCENTILIS.TARTALMAZ(A1:A50;0,1) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

POISSON

Kiszámítja a Poisson-eloszlást.

Szintaxis

POISSON(szám; középérték [; c])

A szám azon értéket jelöli, amely alapján a Poisson-eloszlás kiszámításra kerül.

A középérték a Poisson-eloszlás középső értéke.

A c (opcionális) = 0 vagy HAMIS a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 vagy IGAZ az eloszlást számítja ki. Ha nincs megadva, akkor az Igaz alapértelmezett érték lesz a dokumentumba mentve a többi programmal és a LibreOffice régebbi verzióival való kompatibilitás érdekében.

Példa

A =POISSON(60;50;1) képlet eredménye 0,93.

POISSON.ELOSZLÁS

Kiszámítja a Poisson-eloszlást.

Szintaxis

POISSON.ELOSZLÁS(szám; középérték; kumulatív)

A szám azon értéket jelöli, amely alapján a Poisson-eloszlás kiszámításra kerül.

A középérték a Poisson-eloszlás középső értéke.

Cumulative = 0 or False to calculate the probability mass function; Cumulative = 1, True, or any other non-zero value to calculate the cumulative distribution function.

Példa

A =POISSON.ELOSZLÁS(60;50;1) képlet eredménye 0,9278398202.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

SZÁZALÉKRANG

Egy mintában egy érték százalékos rangját számítja ki.

Szintaxis

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR(adatok, érték [, szignifikancia])

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékosztálybeli rangját meg kívánja határozni.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =SZÁZALÉKRANG(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR

A megadott érték relatív pozícióját adja vissza 0 és 1 között (a végpontokat nem beleértve) a megadott tömbön belül.

note

A SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ és a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR között az a különbség, hogy a SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki inkluzíve (a végpontokat beleértve), a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


Szintaxis

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR(adatok, érték [, szignifikancia])

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékos rangját meg kívánja határozni.

A szignifikancia argumentum opcionális, és megadja a szignifikáns tizedesjegyek számát, amelyre a visszaadott százalékértéket kerekíteni kell.

Példa

A =SZÁZALÉKRANG.KIZÁR(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ

A megadott érték relatív pozícióját adja vissza 0 és 1 között (a végpontokat beleértve) a megadott tömbön belül.

note

A SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ és a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR között az a különbség, hogy a SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki inkluzíve (a végpontokat beleértve), a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


Szintaxis

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ(adatok, érték [, szignifikancia])

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékos rangját meg kívánja határozni.

A szignifikancia argumentum opcionális, és megadja a szignifikáns tizedesjegyek számát, amelyre a visszaadott százalékértéket kerekíteni kell.

Példa

A =SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

ÁTL.ELTÉRÉS

Az adatpontok középértéktől való abszolút eltérésének átlagát adja eredményül. Az adathalmaz szétosztását mutatja.

Szintaxis

ÁTL.ELTÉRÉS(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=ÁTL.ELTÉRÉS(A1:A50)

ÁTLAG

Az argumentumok átlagát adja eredményül.

Szintaxis

ÁTLAG(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=ÁTLAG(A1:A50)

ÁTLAG2

Az argumentumok átlagát adja eredményül. Egy szöveg értéke 0.

Szintaxis

ÁTLAG2(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

=ÁTLAGA(A1:A50)

Támogasson minket!