Statisztikai függvények - negyedik rész

ÁTLAGHA

Visszaadja egy tartomány adott feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHA függvény összeadja a logikai tesztnek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

ÁTLAGHATÖBB

Visszaadja egy tartomány több feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHATÖBB függvény összeadja a logikai teszteknek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

AVEDEV

Az adatpontok középértéktől való abszolút eltérésének átlagát adja eredményül. Az adathalmaz szétosztását mutatja.

Syntax

AVEDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ÁTL.ELTÉRÉS(A1:A50)

AVERAGE

Az argumentumok átlagát adja eredményül.

Syntax

AVERAGE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=ÁTLAG(A1:A50)

AVERAGEA

Az argumentumok átlagát adja eredményül. Egy szöveg értéke 0.

Syntax

AVERAGEA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=ÁTLAGA(A1:A50)

FI

Returns the value of the probability density function for a given value considering the standard normal distribution.

Syntax

PHI(Number)

Number is the value for which the probability density function is calculated.

Example

=PHI(2.25) returns 0.0317.

=PHI(-2.25) also returns 0.0317 because the normal distribution is symmetrical.

=PHI(0) returns 0.3989.

tip

Calling PHI(Number) is equivalent to calling NORMDIST(Number,0,1,FALSE()) or NORM.S.DIST(Number;FALSE()), hence using the standard normal distribution with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1 with the Cumulative argument set to False.


INVERZ.NORM

A normál kumulatív eloszlás inverzét számítja ki.

Syntax

INVERZ.NORM(szám; középérték; szórás)

A szám az inverz normál eloszlás meghatározása során használt valószínűségi érték.

A középérték a normál eloszlás középértékét jelöli.

A szórás a normál eloszlás szórását jelöli.

Example

A =INVERZ.NORM(0,9;63;5) eredményül 69,41-et ad. Ha egy átlagos tojás 63 g tömegű, és az adatok szórása 5, akkor 90% annak valószínűsége, hogy a tojás nem nehezebb 69,41 grammnál.

KVARTILIS

Kiszámítja egy adathalmaz kvartilisét.

Syntax

KVARTILIS(adatok; típus)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

A típus a kvartilis típusa. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIÁN), 3 = 75% és 4 = MAX.)

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

A =KVARTILIS(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek 50%-ával van összhangban.

KVARTILIS.KIZÁR

A megadott értékkészletből kiszámítja a kért kvartilist a 0 és 1 közötti (végpontokat nem beleértve) percentilis tartományra alapozva.

note

A KVARTILIS.TARTALMAZ és a KVARTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a KVARTILIS.TARTALMAZ függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza inkluzíve (a végpontokat beleértve), a KVARTILIS.KIZÁR függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

KVARTILIS.KIZÁR(adatok; típus)

A adatok azokat az értékeket tartalmazzák, amelyekre az adott kvartilist ki kell számolni.

A típus egy 1 és 3 közötti egész szám, amely a kért kvartilist jelenti. Ha a típus 1 vagy 3, akkor a függvénynek átadott adattömbnek 2-nél több értéket kell tartalmaznia.

Example

A =KVARTILIS.KIZÁR(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek tartományában az 50%-nak felel meg.

KVARTILIS.TARTALMAZ

Kiszámítja egy adathalmaz kvartilisét.

note

A KVARTILIS.TARTALMAZ és a KVARTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a KVARTILIS.TARTALMAZ függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza inkluzíve (a végpontokat beleértve), a KVARTILIS.KIZÁR függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

KVARTILIS.TARTALMAZ(adatok; típus)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

A típus a kvartilis típusa. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIÁN), 3 = 75% és 4 = MAX.)

Example

A =KVARTILIS.TARTALMAZ(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek tartományában az 50%-nak felel meg.

MAX

Az argumentumlista legnagyobb értékét adja eredményül.

A függvény eredménye 0, ha nincs megadva számérték, és ha a cellareferenciaként megadott cellatartományokban nem történt hiba. A szöveges cellákat a MIN() és a MAX() függvények figyelmen kívül hagyják. A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba. A MIN() vagy a MAX() függvényben karakterláncot használva – például MIN("karakterlánc") – hibát kap.

Syntax

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

A =MAX(A1;A2;A3;50;100;200) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

A =MAX(A1:B100) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

MAXA

Az argumentumlista legnagyobb értékét adja eredményül. A MAX függvénnyel szemben, itt szöveget is megadhat. A szöveg értéke 0.

A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba.

Syntax

MAXA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

A =MAX2(A1;A2;A3;50;100;200;"szöveg") képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

A =MAX2(A1:B100) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

MEDIAN

Kiszámítja a számhalmaz középső értékét. Páratlan számú értéket tartalmazó halmazban a középső érték a halmaz közepén elhelyezkedő érték. Páros számú értéket tartalmazó halmazban a középső érték a halmaz közepén elhelyezkedő két érték átlaga.

Syntax

MEDIAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

páratlan szám esetén: a =MEDIÁN(1;5;9;20;21) értéke 9, mert ez a középső érték.

páros szám esetén: a =MEDIÁN(1;5;9;20) a két középső érték, az 5 és a 9 átlagát adja eredményül, tehát a 7-et.

MIN

Az argumentumlista legkisebb értékét adja eredményül.

A függvény eredménye 0, ha nincs megadva számérték, és ha a cellareferenciaként megadott cellatartományokban nem történt hiba. A szöveges cellákat a MIN() és a MAX() függvények figyelmen kívül hagyják. A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba. A MIN() vagy a MAX() függvényben karakterláncot használva – például MIN("karakterlánc") – hibát kap.

Syntax

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

A =MIN(A1:B100) képlet eredménye a lista legkisebb értéke.

MINA

Az argumentumlista legkisebb értékét adja eredményül. Itt szöveget is megadhat. A szöveg értéke 0.

A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba.

Syntax

MINA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

A =MIN2(1;"szöveg";20) eredménye 0.

A =MIN2(A1:B100) képlet eredménye a lista legkisebb értéke.

MÓDUSZ

Kiszámítja az adathalmazban leggyakrabban előforduló értéket. Ha több, egyező gyakorisággal rendelkező érték létezik, akkor a függvény eredményül a legkisebbet adja. Hiba történik, ha egy érték sem jelenik meg legalább kétszer.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

MODE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MÓDUSZ(A1:A50)

MÓDUSZ.EGY

Kiszámítja az adathalmazban leggyakrabban előforduló értéket. Ha több, egyező gyakorisággal rendelkező érték létezik, akkor a függvény eredményül a legkisebbet adja. Hiba történik, ha egy érték sem jelenik meg legalább kétszer.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

MODE.SNGL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Ha az adathalmaz nem tartalmaz megegyező adatpontokat, a MÓDUSZ.EGY függvény #ÉRTÉK! hibával tér vissza.


Example

=MÓDUSZ.EGY(A1:A50)

MÓDUSZ.TÖBB

A megadott számok listájában előforduló statisztikai móduszok (leggyakrabban előforduló értékek) függőleges tömbjét adja vissza.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

MODE.MULT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Mivel a MÓDUSZ.TÖBB függvény tömböt ad vissza, tömbfüggvényként kell bevinni. Ha a függvényt nem tömbfüggvényként viszi be, csak az első móduszt fogja visszaadni, ami megegyezik a MÓDUSZ.EGY függvény eredményével.


Example

=MÓDUSZ.TÖBB(A1:A50)

NEGBINOM.ELOSZL

Kiszámítja a negatív binomiális eloszlást.

Syntax

NEGBINOM.ELOSZL(x; r; sp)

Az x a sikertelen próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az r a sikeres próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az sp egy kísérlet sikerességének valószínűsége.

Example

A =NEGBINOM.ELOSZL(1;1;0,5) képlet eredménye 0,25.

NEGBINOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a negatív binomiális eloszlást.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

NEGBINOM.ELOSZLÁS(x; r; sp; kumulatív)

Az x a sikertelen próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az r a sikeres próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az sp egy kísérlet sikerességének valószínűsége.

A kumulatív = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

A =NEGBINOM.ELOSZLÁS(1;1;0,5;0) képlet eredménye 0,25.

A =NEGBINOM.ELOSZLÁS(1;1;0,5;1) képlet eredménye 0,75.

NORM.ELOSZL

A normál kumulatív eloszlás sűrűségfüggvényét számítja ki.

Syntax

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

A szám azon érték, amely alapján a normál eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték az eloszlás középértéke.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

A c opcionális. A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

A =NORM.ELOSZL(70;63;5;0) képlet eredménye 0,03.

A =NORM.ELOSZL(70;63;5;1) képlet eredménye 0,92.

NORM.ELOSZLÁS

A normál kumulatív eloszlás sűrűségfüggvényét számítja ki.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

NORM.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás; c)

A szám azon érték, amely alapján a normál eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték az eloszlás középértéke.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

Az =NORM.ELOSZLÁS(70;63;5;0) képlet eredménye 0,029945493.

Az =NORM.ELOSZLÁS(70;63;5;1) képlet eredménye 0,9192433408.

NORM.INVERZ

A normál kumulatív eloszlás inverzét számítja ki.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

NORM.INVERZ(szám; középérték; szórás)

A szám az inverz normál eloszlás meghatározása során használt valószínűségi érték.

A középérték a normál eloszlás középértékét jelöli.

A szórás a normál eloszlás szórását jelöli.

Example

A =NORM.INVERZ(0,9;63;5) eredményül 69,4077578277-et ad. Ha egy átlagos tojás 63 g tömegű, és az adatok szórása 5, akkor 90% annak valószínűsége, hogy a tojás nem nehezebb 69,41 grammnál.

PEARSON

Kiszámítja a Pearson-féle korrelációs együtthatót.

Syntax

PEARSON(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz tömbjét jelöli.

Az adatok_2 a második adathalmaz tömbjét jelöli.

Example

A =PEARSON(A1:A30;B1:B30) függvény a két adathalmaz Pearson-féle korrelációs együtthatóját adja eredményül.

PERCENTILIS

Egy tömb adatértékeinek alfa-százalékosztályát adja eredményül. A százalékosztály eredményül az adatsorozatra vonatkozó skálaértéket adja, amely az adatsorozat legkisebb értékétől (alfa=0) a legnagyobbig (alfa=1) terjed. alfa = 25% esetén a százalékosztály az első kvartilist jelenti, alfa = 50% esetén pedig a középső értéket (MEDIÁN).

Syntax

PERCENTILIS(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0-1 között.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

A =PERCENTILIS(A1:A50;0,1) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

PERCENTILIS.KIZÁR

A megadott értéktartomány alfa-adik percentilisét adja vissza adott alfa értékre, 0 és 1 között (exkluzív). A percentilis egy adatsor skálaértékét adja meg, amely a legkisebbtől (alfa=0) a legnagyobb értékig (alfa=1) tart. Az alfa = 25% az első kvartilis. Az alfa = 50% a medián.

warning

Ha alfa nem többszöröse 1/(n+1)-nek, (ahol n a megadott tömbben levő értékek száma), akkor a függvény interpolál a megadott tömb értékei között a percentilisérték kiszámításánál. Ha azonban az alfa kisebb, mint 1/(n+1), vagy az alfa nagyobb, mint n/(n+1), akkor a függvény nem tud interpolálni, és hibával tér vissza.


note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

PERCENTILIS.KIZÁR(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0 és 1 között.

Example

A =PERCENTILIS.KIZÁR(A1:A50;10%) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

PERCENTILIS.TARTALMAZ

A megadott értéktartomány alfa-adik percentilisét adja vissza. A percentilis egy adatsor skálaértékét adja meg, amely a legkisebbtől (alfa=0) a legnagyobb értékig (alfa=1) tart. Az alfa = 25% az első kvartilis. Az alfa = 50% a medián.

note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

PERCENTILIS.TARTALMAZ(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0 és 1 között.

Example

A =PERCENTILIS.TARTALMAZ(A1:A50;0,1) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

POISSON

Kiszámítja a Poisson-eloszlást.

Syntax

POISSON(Number; Mean [; C])

A szám azon értéket jelöli, amely alapján a Poisson-eloszlás kiszámításra kerül.

A középérték a Poisson-eloszlás középső értéke.

A c (opcionális) = 0 vagy HAMIS a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 vagy IGAZ az eloszlást számítja ki. Ha nincs megadva, akkor az Igaz alapértelmezett érték lesz a dokumentumba mentve a többi programmal és a LibreOffice régebbi verzióival való kompatibilitás érdekében.

Example

A =POISSON(60;50;1) képlet eredménye 0,93.

POISSON.ELOSZLÁS

Kiszámítja a Poisson-eloszlást.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Syntax

POISSON.DIST(Number; Mean ; Cumulative)

A szám azon értéket jelöli, amely alapján a Poisson-eloszlás kiszámításra kerül.

A középérték a Poisson-eloszlás középső értéke.

Cumulative = 0 or False to calculate the probability mass function; Cumulative = 1, True, or any other non-zero value to calculate the cumulative distribution function.

Example

A =POISSON.ELOSZLÁS(60;50;1) képlet eredménye 0,9278398202.

SZÁZALÉKRANG

Egy mintában egy érték százalékos rangját számítja ki.

Syntax

PERCENTRANK(Data; Value [; Significance])

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékosztálybeli rangját meg kívánja határozni.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

A =SZÁZALÉKRANG(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR

A megadott érték relatív pozícióját adja vissza 0 és 1 között (a végpontokat nem beleértve) a megadott tömbön belül.

note

A SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ és a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR között az a különbség, hogy a SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki inkluzíve (a végpontokat beleértve), a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance])

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékos rangját meg kívánja határozni.

A szignifikancia argumentum opcionális, és megadja a szignifikáns tizedesjegyek számát, amelyre a visszaadott százalékértéket kerekíteni kell.

Example

A =SZÁZALÉKRANG.KIZÁR(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ

A megadott érték relatív pozícióját adja vissza 0 és 1 között (a végpontokat beleértve) a megadott tömbön belül.

note

A SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ és a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR között az a különbség, hogy a SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki inkluzíve (a végpontokat beleértve), a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).


tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

PERCENTRANK.INC(Data; Value [; Significance])

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékos rangját meg kívánja határozni.

A szignifikancia argumentum opcionális, és megadja a szignifikáns tizedesjegyek számát, amelyre a visszaadott százalékértéket kerekíteni kell.

Example

A =SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Támogasson minket!