Statisztikai függvények - harmadik rész

CSÚCSOSSÁG

Kiszámítja egy adathalmaz meredekségét (ehhez legalább 4 érték szükséges).

Szintaxis

CSÚCSOSSÁG(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=CSÚCSOSSÁG(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás inverzét.

Szintaxis

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Példa

Az =INVERZ.LOG.ELOSZLÁS(0,05;0;1) képlet eredménye 0,1930408167.

KICSI

Kiszámítja egy adathalmaz k-adik legkisebb értékét.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

KICSI(adatok; rang)

Az adatok az adatokat tartalmazó cellatartomány.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

KORREL

Kiszámítja a két adathalmaz közti korrelációs együtthatót.

Szintaxis

KORREL(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

A =KORREL(A1:A50;B1:B50) függvény kiszámítja a két adathalmaz közötti lineáris korreláció mértékét meghatározó korrelációs együtthatót.

KOVAR

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki.

Szintaxis

KOVAR(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANCIA.M

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki a sokaságból vett mintára.

Szintaxis

KOVARIANCIA.M(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

=KOVARIANCIA.M(A1:A30;B1:B30)

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

KOVARIANCIA.S

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki a teljes sokaságra.

Szintaxis

KOVARIANCIA.S(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

=KOVARIANCIA.S(A1:A30;B1:B30)

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

KRITBINOM

Azt a legkisebb értéket adja eredményül, amely esetén a kumulatív binomiális eloszlás egy adott feltételnél nagyobb vagy egyenlő.

Szintaxis

KRITBINOM(kísérletek; sp; alfa)

A kísérletek az összes kísérletek száma.

Az sp a sikeresség valószínűsége egy kísérlet alkalmával.

Az alfa az elérni, illetve meghaladni kívánt valószínűségi küszöbérték.

Példa

A =KRITBINOM(100;0,5;0,1) képlet eredménye 44.

LOG.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás értékeit.

Szintaxis

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

A szám azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan a lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (opcionális) a standard logaritmikus eloszlás középértéke.

A szórás (opcionális) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

A kumulatív (opcionális) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =LOG.ELOSZLÁS(0,1;0;1) képlet eredménye 0,01.

LOGNORM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás értékeit.

Szintaxis

LOGNORM.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás; kumulatív)

A szám (kötelező) azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan a lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás középértéke.

A szórás (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

A kumulatív (kötelező) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =LOGNORM.ELOSZLÁS(0,1;0;1;1) képlet eredménye 0,0106510993.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INVERZ

Kiszámítja a lognormális eloszlás inverzét.

Ez a függvény teljesen megegyezik az INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvénnyel, csak a más irodai csomagokkal való interoperabilitás miatt lett bevezetve.

Szintaxis

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

A szám (kötelező) azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (kötelező) a lognormális eloszlás számtani közepe.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Példa

A =LOGNORM.INVERZ(0,05;0;1) képlet eredménye 0,1930408167.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

MEGBÍZHATÓSÁG

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a normál eloszláshoz.

Szintaxis

MEGBÍZHATÓSÁG(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Példa

A =MEGBÍZHATÓSÁG(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,29.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a normál eloszláshoz.

Szintaxis

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Példa

A =MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,2939945977.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

MEGBÍZHATÓSÁG.T

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a Student-féle t-eloszláshoz.

Szintaxis

MEGBÍZHATÓSÁG.T(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Példa

A =MEGBÍZHATÓSÁG.T(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,297632542.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

NAGY

Kiszámítja egy adathalmaz k-adik legnagyobb értékét.

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

NAGY(adatok; rang)

Az adatok az adatokat tartalmazó cellatartomány.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

Támogasson minket!