Statisztikai függvények - harmadik rész

MEGBÍZHATÓSÁG.T

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a Student-féle t-eloszláshoz.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

MEGBÍZHATÓSÁG.T(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Example

A =MEGBÍZHATÓSÁG.T(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,297632542.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a normál eloszláshoz.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Example

A =MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,2939945977.

KRITBINOM

Azt a legkisebb értéket adja eredményül, amely esetén a kumulatív binomiális eloszlás egy adott feltételnél nagyobb vagy egyenlő.

Syntax

KRITBINOM(kísérletek; sp; alfa)

A kísérletek az összes kísérletek száma.

Az sp a sikeresség valószínűsége egy kísérlet alkalmával.

Az alfa az elérni, illetve meghaladni kívánt valószínűségi küszöbérték.

Example

A =KRITBINOM(100;0,5;0,1) képlet eredménye 44.

KORREL

Kiszámítja a két adathalmaz közti korrelációs együtthatót.

Syntax

KORREL(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Example

A =KORREL(A1:A50;B1:B50) függvény kiszámítja a két adathalmaz közötti lineáris korreláció mértékét meghatározó korrelációs együtthatót.

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás inverzét.

Syntax

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

A szám azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték a lognormális eloszlás számtani közepe.

A szórás a lognormális eloszlás szórása.

Example

Az =INVERZ.LOG.ELOSZLÁS(0,05;0;1) képlet eredménye 0,1930408167.

LOGNORM.INVERZ

Kiszámítja a lognormális eloszlás inverzét.

Ez a függvény teljesen megegyezik az INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvénnyel, csak a más irodai csomagokkal való interoperabilitás miatt lett bevezetve.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

LOGNORM.INVERZ(szám; középérték; szórás)

A szám (kötelező) azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (kötelező) a lognormális eloszlás számtani közepe.

A szórás (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

Example

A =LOGNORM.INVERZ(0,05;0;1) képlet eredménye 0,1930408167.

LOG.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás értékeit.

Syntax

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

A szám azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan a lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (opcionális) a standard logaritmikus eloszlás középértéke.

A szórás (opcionális) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

A kumulatív (opcionális) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

A =LOG.ELOSZLÁS(0,1;0;1) képlet eredménye 0,01.

LOGNORM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás értékeit.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

LOGNORM.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás; kumulatív)

A szám (kötelező) azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan a lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás középértéke.

A szórás (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

A kumulatív (kötelező) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

A =LOGNORM.ELOSZLÁS(0,1;0;1;1) képlet eredménye 0,0106510993.

MEGBÍZHATÓSÁG

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a normál eloszláshoz.

Syntax

MEGBÍZHATÓSÁG(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Example

A =MEGBÍZHATÓSÁG(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,29.

KICSI

Kiszámítja egy adathalmaz k-adik legkisebb értékét.

Jegyzet ikon

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

KICSI(adatok; rang)

Az adatok az adatokat tartalmazó cellatartomány.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

NAGY

Kiszámítja egy adathalmaz k-adik legnagyobb értékét.

Jegyzet ikon

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

NAGY(adatok; rang)

Az adatok az adatokat tartalmazó cellatartomány.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

CSÚCSOSSÁG

Kiszámítja egy adathalmaz meredekségét (ehhez legalább 4 érték szükséges).

Syntax

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

Example

=CSÚCSOSSÁG(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

KOVARIANCIA.M

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki a sokaságból vett mintára.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

KOVARIANCIA.M(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Example

=KOVARIANCIA.M(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANCIA.S

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki a teljes sokaságra.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

KOVARIANCIA.S(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Example

=KOVARIANCIA.S(A1:A30;B1:B30)

KOVAR

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki.

Syntax

KOVAR(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Example

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

Please support us!