Statisztikai függvények - második rész

F.ELOSZL

Kiszámítja a balszélű F-eloszlás értékeit.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Syntax

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan az F-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

Az =F.ELOSZL(0,8;8;12) képlet értéke 0,7095282499.

Az =F.ELOSZL(0,8;8;12;1) képlet értéke 0,3856603563.

F.ELOSZLÁS

Kiszámítja az F-eloszlás értékeit.

Syntax

F.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan az F-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.ELOSZLÁS(0,8;8;12) képlet értéke 0,61.

F.ELOSZLÁS.JOBB

Kiszámítja az F-eloszlás jobbszéli értékeit.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Syntax

F.ELOSZLÁS.JOBB(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan az F-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.ELOSZLÁS.JOBB(0,8;8;12) képlet értéke 0,6143396437.

F.INVERZ

A kumulatív F valószínűségi eloszlás inverzét számítja ki. Az F-eloszlás az F-próbákhoz használandó, pontosabban ahhoz, hogy egy két eltérő adathalmaz közötti viszonyt beállítson.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Syntax

F.INVERZ(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz F eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.INVERZ(0,5;5;10) képlet eredménye 0,9319331609.

F.INVERZ.JOBB

Kiszámítja a jobbszélű F-eloszlás inverzének értékét.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Syntax

F.INVERZ.JOBB(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz F eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.INVERZ.JOBB(0,5;5;10) képlet eredménye 0,9319331609.

F.PRÓB

Egy F-próba eredményét adja vissza.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Syntax

F.PRÓB(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első rekordtömb.

Az adatok_2 a második rekordtömb.

Example

Az =F.PRÓB(A1:A30;B1:B12) függvény kiszámítja, hogy a két adathalmaz szórásnégyzete különbözik-e, és megadja a valószínűségét annak, hogy mindkét halmaz ugyanabból a teljes sokaságból jött.

F.PRÓBA

Egy F-próba eredményét adja vissza.

Syntax

F.PRÓBA(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első rekordtömb.

Az adatok_2 a második rekordtömb.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Az =F.PRÓBA(A1:A30;B1:B12) függvény kiszámítja, hogy a két adathalmaz szórásnégyzete különbözik-e, és megadja a valószínűségét annak, hogy mindkét halmaz ugyanabból a teljes sokaságból jött.

FISHER

Kiszámítja x Fisher-transzformáltját, és létrehoz egy normál eloszláshoz közeli függvényt.

Syntax

FISHER(szám)

A szám a transzformálni kívánt érték.

Example

A =FISHER(0,5) képlet eredménye 0,55.

GAMMA

A gamma-függvény értékét adja vissza. Az INVERZ.GAMMA nem a GAMMA, hanem a GAMMA.ELOSZLÁS inverze.

Syntax

GAMMA(Number)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a gamma-függvényt ki kívánja számítani.

GAMMA.ELOSZL

Kiszámítja a gamma-eloszlás értékeit.

Az inverz függvény az INVERZ.GAMMA vagy a GAMMA.INVERZ.

This function is similar to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

Cumulative = 0 or False calculates the probability density function; Cumulative = 1, True, or any other value calculates the cumulative distribution function.

Example

A =GAMMA.ELOSZL(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

GAMMA.ELOSZLÁS

Kiszámítja a gamma-eloszlás értékeit.

Az inverz függvény az INVERZ.GAMMA.

Syntax

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

A c (opcionális) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

A =GAMMA.ELOSZLÁS(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

GAMMA.INVERZ

A Gamma-eloszlásfüggvény – GAMMA.ELOSZLÁS – inverzét számítja ki. Ez a függvény lehetővé teszi, hogy különböző eloszlású változókat keressen.

Ez a függvény teljesen megegyezik az INVERZ.GAMMA függvénnyel, csak a más irodai csomagokkal való interoperabilitás miatt lett bevezetve.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

GAMMA.INVERZ(szám; alfa; béta)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

A béta a gamma-eloszlás béta paramétere.

Example

A =GAMMA.INVERZ(0,8;1;1) képlet eredménye 1,61.

GAMMALN

A gamma-függvény természetes alapú logaritmusát számítja ki. G(x).

Syntax

GAMMALN(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a gamma-függvény természetes logaritmusát ki kívánja számítani.

Example

A =GAMMALN(2) képlet eredménye 0.

GAMMALN.PONTOS

A gamma-függvény természetes alapú logaritmusát számítja ki. G(x).

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

GAMMALN.PONTOS(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a gamma-függvény természetes logaritmusát ki kívánja számítani.

Example

A =GAMMALN.PONTOS(2) képlet eredménye 0.

GAUSS

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást.

Ez GAUSS(x)=STNORMELOSZL(x)-0,5

Syntax

GAUSS(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál eloszlás kiszámításra kerül.

Example

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

HARM.KÖZÉP

Kiszámítja egy adathalmaz harmonikus középértékét.

Syntax

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=HARM.KÖZÉP(23;46;69) = 37,64. Ennek a véletlen mintának 37,64 a harmonikus közepe.

HIPERGEOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a hipergeometrikus eloszlást.

Syntax

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

Az x a véletlen mintán belül elért eredmények száma.

Az n_minta a véletlen minta mérete.

A sikeres a lehetséges eredmények száma a teljes sokaságon belül.

Az n_sokaság a teljes sokaság mérete.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability mass function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The probability mass function is the default if no value is specified for this parameter.

Example

A =HIPERGEOM.ELOSZLÁS(2;2;90;100) eredményül 0,81-et ad. Ha az asztalról leeső 100 db vajas kenyérből 90 db a vajas felére esik, akkor ha 2 db vajas kenyeret ejt le az asztalról, akkor annak a valószínűsége, hogy mindkettő a vajas felére esik, 81%.

HIPGEOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a hipergeometrikus eloszlást.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Syntax

HIPGEOM.ELOSZLÁS(x; n_minta; sikeres; n_sokaság; kumulatív)

Az x a véletlen mintán belül elért eredmények száma.

Az n_minta a véletlen minta mérete.

A sikeres a lehetséges eredmények száma a teljes sokaságon belül.

Az n_sokaság a teljes sokaság mérete.

A kumulatív 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

Example

A =HIPGEOM.ELOSZL(2;2;90;100;0) eredményül 0,8090909091-et ad. Ha az asztalról leeső 100 db vajas kenyérből 90 db a vajas felére esik, akkor ha 2 db vajas kenyeret ejt le az asztalról, akkor annak a valószínűsége, hogy mindkettő a vajas felére esik, 81%.

A =HIPGEOM.ELOSZLÁS(2;2;90;100;1) képlet eredménye 1.

INVERZ.F

Az F valószínűségi eloszlás inverzét számítja ki. Az F-eloszlás az F-próbákhoz használandó, pontosabban ahhoz, hogy egy két eltérő adathalmaz közötti viszonyt beállítson.

Syntax

INVERZ.F(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz F eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =INVERZ.F(0,5;5;10) képlet eredménye 0,93.

INVERZ.FISHER

Kiszámítja x inverz-Fisher-transzformáltját, és létrehoz egy normál eloszláshoz közeli függvényt.

Syntax

INVERZ.FISHER(szám)

A szám a visszirányú transzformációnak alávetni kívánt érték.

Example

Az =INVERZ.FISHER(0,5) képlet eredménye 0,46.

INVERZ.GAMMA

A Gamma-eloszlásfüggvény – GAMMA.ELOSZLÁS – inverzét számítja ki. Ez a függvény lehetővé teszi, hogy különböző eloszlású változókat keressen.

Syntax

INVERZ.GAMMA(szám; alfa; béta)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

A béta a gamma-eloszlás béta paramétere.

Example

Az =INVERZ.GAMMA(0,8;1;1) képlet eredménye 1,61.

MÉRTANI.KÖZÉP

Kiszámítja egy minta mértani közepét.

Syntax

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MÉRTANI.KÖZÉP(23;46;69) = 41,79. Tehát a véletlen minta mértani közepe 41,79.

RÉSZÁTLAG

Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki úgy, hogy az adathalmaz felső és alsó részén az alfa paraméterrel megadott százalékú adatpontot elhagyja.

Syntax

RÉSZÁTLAG(adatok; alfa)

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb.

Az alfa a figyelmen kívül hagyott marginális adatok százalékos aránya.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

A =RÉSZÁTLAG(A1:A50; 0,1) kiszámítja az A1:A50 tartományban található számok középértékét az értékek legmagasabb értékeket képviselő felső 5%-ának, illetve a legalacsonyabb értékeket képviselő alsó 5%-ának figyelmen kívül hagyásával. A százalékos értékek a csonkítatlan átlagérték mennyiségére vonatkoznak, nem az összeadandó számok darabszámára.

Z.PRÓB

Kiszámítja annak a valószínűségét, hogy egy észlelt z-statisztika nagyobb lesz, mint a minta alapján kiszámított.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


Syntax

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Az adatok az adott minta, amelyet egy normális eloszlású sokaságból vettek.

A μ a sokaság ismert átlaga.

Az opcionális σ a sokaság ismert szórása. Ha nincs megadva, akkor a megadott minta szórása lesz használva.

Example

A =Z.PRÓB(A2:A20; 9; 2) egy A2:A20 tartományban levő mintán elvégzett z-próba eredményét adja vissza, ahol a minta egy ismerten 9-es átlagú és 2-es szórású sokaságból származik.

Z.PRÓBA

Kiszámítja annak a valószínűségét, hogy egy észlelt z-statisztika nagyobb lesz, mint a minta alapján kiszámított.

Syntax

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Az adatok az adott minta, amelyet egy normális eloszlású sokaságból vettek.

A μ a sokaság ismert átlaga.

Az opcionális σ a sokaság ismert szórása. Ha nincs megadva, akkor a megadott minta szórása lesz használva.

See also the Wiki page.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Támogasson minket!