Statisztikai függvények - második rész

INVERZ.GAMMA

A Gamma-eloszlásfüggvény – GAMMA.ELOSZLÁS – inverzét számítja ki. Ez a függvény lehetővé teszi, hogy különböző eloszlású változókat keressen.

Syntax

INVERZ.GAMMA(szám; alfa; béta)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

A béta a gamma-eloszlás béta paramétere.

Example

Az =INVERZ.GAMMA(0,8;1;1) képlet eredménye 1,61.

GAMMA.INVERZ

A Gamma-eloszlásfüggvény – GAMMA.ELOSZLÁS – inverzét számítja ki. Ez a függvény lehetővé teszi, hogy különböző eloszlású változókat keressen.

Ez a függvény teljesen megegyezik az INVERZ.GAMMA függvénnyel, csak a más irodai csomagokkal való interoperabilitás miatt lett bevezetve.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

GAMMA.INVERZ(szám; alfa; béta)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

A béta a gamma-eloszlás béta paramétere.

Example

A =GAMMA.INVERZ(0,8;1;1) képlet eredménye 1,61.

GAMMALN

A gamma-függvény természetes alapú logaritmusát számítja ki. G(x).

Syntax

GAMMALN(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a gamma-függvény természetes logaritmusát ki kívánja számítani.

Example

A =GAMMALN(2) képlet eredménye 0.

GAMMALN.PONTOS

A gamma-függvény természetes alapú logaritmusát számítja ki. G(x).

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

GAMMALN.PONTOS(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a gamma-függvény természetes logaritmusát ki kívánja számítani.

Example

A =GAMMALN.PONTOS(2) képlet eredménye 0.

GAMMA

A gamma-függvény értékét adja vissza. Az INVERZ.GAMMA nem a GAMMA, hanem a GAMMA.ELOSZLÁS inverze.

Syntax

GAMMA(Number)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a gamma-függvényt ki kívánja számítani.

F.INVERZ

A kumulatív F valószínűségi eloszlás inverzét számítja ki. Az F-eloszlás az F-próbákhoz használandó, pontosabban ahhoz, hogy egy két eltérő adathalmaz közötti viszonyt beállítson.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

F.INVERZ(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz F eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.INVERZ(0,5;5;10) képlet eredménye 0,9319331609.

INVERZ.F

Az F valószínűségi eloszlás inverzét számítja ki. Az F-eloszlás az F-próbákhoz használandó, pontosabban ahhoz, hogy egy két eltérő adathalmaz közötti viszonyt beállítson.

Syntax

INVERZ.F(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz F eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =INVERZ.F(0,5;5;10) képlet eredménye 0,93.

F.PRÓBA

Egy F-próba eredményét adja vissza.

Syntax

F.PRÓBA(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első rekordtömb.

Az adatok_2 a második rekordtömb.

Example

Az =F.PRÓBA(A1:A30;B1:B12) függvény kiszámítja, hogy a két adathalmaz szórásnégyzete különbözik-e, és megadja a valószínűségét annak, hogy mindkét halmaz ugyanabból a teljes sokaságból jött.

F.PRÓB

Egy F-próba eredményét adja vissza.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

F.PRÓB(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első rekordtömb.

Az adatok_2 a második rekordtömb.

Example

Az =F.PRÓB(A1:A30;B1:B12) függvény kiszámítja, hogy a két adathalmaz szórásnégyzete különbözik-e, és megadja a valószínűségét annak, hogy mindkét halmaz ugyanabból a teljes sokaságból jött.

RÉSZÁTLAG

Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki úgy, hogy az adathalmaz felső és alsó részén az alfa paraméterrel megadott százalékú adatpontot elhagyja.

Syntax

RÉSZÁTLAG(adatok; alfa)

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb.

Az alfa a figyelmen kívül hagyott marginális adatok százalékos aránya.

Example

A =RÉSZÁTLAG(A1:A50; 0,1) kiszámítja az A1:A50 tartományban található számok középértékét az értékek legmagasabb értékeket képviselő felső 5%-ának, illetve a legalacsonyabb értékeket képviselő alsó 5%-ának figyelmen kívül hagyásával. A százalékos értékek a csonkítatlan átlagérték mennyiségére vonatkoznak, nem az összeadandó számok darabszámára.

F.ELOSZL

Kiszámítja a balszélű F-eloszlás értékeit.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan az F-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

Az =F.ELOSZL(0,8;8;12) képlet értéke 0,7095282499.

Az =F.ELOSZL(0,8;8;12;1) képlet értéke 0,3856603563.

GAMMA.ELOSZLÁS

Kiszámítja a gamma-eloszlás értékeit.

Az inverz függvény az INVERZ.GAMMA.

Syntax

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

A c (opcionális) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

A =GAMMA.ELOSZLÁS(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

GAMMA.ELOSZL

Kiszámítja a gamma-eloszlás értékeit.

Az inverz függvény az INVERZ.GAMMA vagy a GAMMA.INVERZ.

Ez a függvény teljesen megegyezik a GAMMA.ELOSZLÁS függvénnyel, csak a más irodai csomagokkal való interoperabilitás miatt lett bevezetve.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

GAMMA.ELOSZL(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a gamma-eloszlást ki kívánja számítani.

Az alfa a gamma-eloszlás alfa paramétere.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

A c (opcionális) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Example

A =GAMMA.ELOSZL(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

HIPERGEOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a hipergeometrikus eloszlást.

Syntax

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

Az x a véletlen mintán belül elért eredmények száma.

Az n_minta a véletlen minta mérete.

A sikeres a lehetséges eredmények száma a teljes sokaságon belül.

Az n_sokaság a teljes sokaság mérete.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability density function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The cumulative distribution function is the default if no value is specified for this parameter.

Example

A =HIPERGEOM.ELOSZLÁS(2;2;90;100) eredményül 0,81-et ad. Ha az asztalról leeső 100 db vajas kenyérből 90 db a vajas felére esik, akkor ha 2 db vajas kenyeret ejt le az asztalról, akkor annak a valószínűsége, hogy mindkettő a vajas felére esik, 81%.

HIPGEOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a hipergeometrikus eloszlást.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

HIPGEOM.ELOSZLÁS(x; n_minta; sikeres; n_sokaság; kumulatív)

Az x a véletlen mintán belül elért eredmények száma.

Az n_minta a véletlen minta mérete.

A sikeres a lehetséges eredmények száma a teljes sokaságon belül.

Az n_sokaság a teljes sokaság mérete.

A kumulatív 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

Example

A =HIPGEOM.ELOSZL(2;2;90;100;0) eredményül 0,8090909091-et ad. Ha az asztalról leeső 100 db vajas kenyérből 90 db a vajas felére esik, akkor ha 2 db vajas kenyeret ejt le az asztalról, akkor annak a valószínűsége, hogy mindkettő a vajas felére esik, 81%.

A =HIPGEOM.ELOSZLÁS(2;2;90;100;1) képlet eredménye 1.

F.INVERZ.JOBB

Kiszámítja a jobbszélű F-eloszlás inverzének értékét.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

F.INVERZ.JOBB(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az a valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz F eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.INVERZ.JOBB(0,5;5;10) képlet eredménye 0,9319331609.

GAUSS

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást.

Ez GAUSS(x)=STNORMELOSZL(x)-0,5

Syntax

GAUSS(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál eloszlás kiszámításra kerül.

Example

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

Z.PRÓBA

Kiszámítja annak a valószínűségét, hogy egy észlelt z-statisztika nagyobb lesz, mint a minta alapján kiszámított.

Syntax

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Az adatok az adott minta, amelyet egy normális eloszlású sokaságból vettek.

A μ a sokaság ismert átlaga.

Az opcionális σ a sokaság ismert szórása. Ha nincs megadva, akkor a megadott minta szórása lesz használva.

See also the Wiki page.

Z.PRÓB

Kiszámítja annak a valószínűségét, hogy egy észlelt z-statisztika nagyobb lesz, mint a minta alapján kiszámított.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Az adatok az adott minta, amelyet egy normális eloszlású sokaságból vettek.

A μ a sokaság ismert átlaga.

Az opcionális σ a sokaság ismert szórása. Ha nincs megadva, akkor a megadott minta szórása lesz használva.

Example

A =Z.PRÓB(A2:A20; 9; 2) egy A2:A20 tartományban levő mintán elvégzett z-próba eredményét adja vissza, ahol a minta egy ismerten 9-es átlagú és 2-es szórású sokaságból származik.

F.ELOSZLÁS.JOBB

Kiszámítja az F-eloszlás jobbszéli értékeit.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

F.ELOSZLÁS.JOBB(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan az F-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.ELOSZLÁS.JOBB(0,8;8;12) képlet értéke 0,6143396437.

F.ELOSZLÁS

Kiszámítja az F-eloszlás értékeit.

Syntax

F.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok_1; szabadsági_fok_2)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan az F-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok_1 az F-eloszlás számlálójában található szabadsági fok.

A szabadsági_fok_2 az F-eloszlás nevezőjében található szabadsági fok.

Example

Az =F.ELOSZLÁS(0,8;8;12) képlet értéke 0,61.

HARM.KÖZÉP

Kiszámítja egy adathalmaz harmonikus középértékét.

Syntax

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=HARM.KÖZÉP(23;46;69) = 37,64. Ennek a véletlen mintának 37,64 a harmonikus közepe.

MÉRTANI.KÖZÉP

Kiszámítja egy minta mértani közepét.

Syntax

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MÉRTANI.KÖZÉP(23;46;69) = 41,79. Tehát a véletlen minta mértani közepe 41,79.

FISHER

Kiszámítja x Fisher-transzformáltját, és létrehoz egy normál eloszláshoz közeli függvényt.

Syntax

FISHER(szám)

A szám a transzformálni kívánt érték.

Example

A =FISHER(0,5) képlet eredménye 0,55.

INVERZ.FISHER

Kiszámítja x inverz-Fisher-transzformáltját, és létrehoz egy normál eloszláshoz közeli függvényt.

Syntax

INVERZ.FISHER(szám)

A szám a visszirányú transzformációnak alávetni kívánt érték.

Example

Az =INVERZ.FISHER(0,5) képlet eredménye 0,46.

Please support us!