Statisztikai függvények - első rész

DARABHATÖBB

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

B

Kiszámítja a valószínűséget egy binomiális eloszlású minta esetén.

Szintaxis

B(Trials; SP; T1 [; T2])

A kísérletek az egymástól független kísérletek száma.

Az sp a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

A k_1 a kísérletek számának alsó határa.

A k_2 (opcionális) a kísérletek számának felső határa.

Példa

Mi a valószínűsége annak, hogy tíz kockadobásból pontosan kétszer lesz az eredmény 6? A hatosdobás valószínűsége (akárcsak a többi számé) 1:6. A következő képletben ezek a tényezők szerepelnek.

A =B(10;1/6;2) képlet eredménye 29%-os valószínűség.

BETAINV

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Szintaxis

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

Példa

=BETAINV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

INVERZ.BÉTA Wiki oldal

BINOM.ELOSZL

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

Szintaxis

BINOM.ELOSZL(x; kísérletek; sp; c)

Az x a kísérletsorozat sikeres eseteinek száma.

A kísérletek az egymástól független kísérletek száma.

Az sp a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

A c = 0 egyetlen esemény valószínűségét számítja ki; a c = 1 a kumulatív valószínűséget számítja ki.

Példa

A =BINOM.ELOSZL(A1;12;0,5;0) megadja, hogy egy pénzérmét 12-szer feldobva mennyi annak a valószínűsége, hogy az A1 cellában megadott számú alkalommal lesz az eredmény fej (ha az A1 cella 0 és 12 közötti értéket tartalmaz).

A =BINOM.ELOSZL(A1;12;0,5;1) ugyanazon sorozat kumulatív valószínűségét mutatja meg. Ha például A1 = 4, akkor a sorozat kumulatív valószínűségét a 0, 1, 2, 3 vagy 4 alkalommal fej dobásának valószínűsége adja (nem kizáró VAGY).

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.DIST

BINOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a binomiális valószínűségi eloszlás egyes tényezőit.

Szintaxis

BINOM.ELOSZLÁS(x; kísérletek; sp; c)

Az x a kísérletsorozat sikeres eseteinek száma.

A kísérletek az egymástól független kísérletek száma.

Az sp a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

A c = 0 egyetlen esemény valószínűségét számítja ki; a c = 1 a kumulatív valószínűséget számítja ki.

Példa

A =BINOM.ELOSZLÁS(A1;12;0,5;0) megadja, hogy egy pénzérmét 12-szer feldobva mennyi annak a valószínűsége, hogy az A1 cellában megadott számú alkalommal lesz az eredmény fej (ha az A1 cella 0 és 12 közötti értéket tartalmaz).

A =BINOM.ELOSZLÁS(A1;12;0,5;1) ugyanazon sorozat kumulatív valószínűségét mutatja meg. Ha például A1 = 4, akkor a sorozat kumulatív valószínűségét a 0, 1, 2, 3 vagy 4 alkalommal fej dobásának valószínűsége adja (nem kizáró VAGY).

BINOM.INVERZ

Azt a legkisebb értéket adja eredményül, amely esetén a kumulatív binomiális eloszlás egy adott feltételnél nagyobb vagy egyenlő.

Szintaxis

BINOM.INVERZ(kísérletek; sp; alfa)

A kísérletek az összes kísérletek száma.

Az sp a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

Alpha The border probability that is attained or exceeded.

Példa

A =BINOM.INVERZ(8;0,6;0,9) képlet eredménye 7, ez a legkisebb érték, amelyre a kumulatív binomiális eloszlás nagyobb vagy egyenlő, mint a feltételként megadott érték.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.INV

BÉTA.ELOSZL

Kiszámítja a bétafüggvényt.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


Szintaxis

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

A szám (kötelező) a kezdő-, illetve a végérték között elhelyezkedő szám, amelynél a függvényt ki kívánja értékelni.

Az alfa (kötelező) az eloszlás paramétere.

A béta (kötelező) az eloszlás paramétere.

A kumulatív (kötelező) 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén, illetve a paraméter elhagyásakor a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

A kezdőérték (opcionális) a számra vonatkozó alsó korlát.

A végérték (opcionális) a számra vonatkozó felső korlát.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

Példa

A =BÉTA.ELOSZL(2;8;10;1;1;3) képlet eredménye 0,6854706.

A =BÉTA.ELOSZL(2;8;10;0;1;3) képlet eredménye 1,4837646.

Technikai információk

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.DIST

BÉTA.ELOSZLÁS

Kiszámítja a bétafüggvényt.

Szintaxis

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

A szám a kezdő-, illetve a végérték között elhelyezkedő szám, amelynél a függvényt ki kívánja értékelni.

Az alfa az eloszlás paramétere.

A béta az eloszlás paramétere.

A kezdőérték (opcionális) a számra vonatkozó alsó korlát.

A végérték (opcionális) a számra vonatkozó felső korlát.

A kumulatív (opcionális) 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén, illetve a paraméter elhagyásakor a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

Példa

=BETADIST(0.75;3;4) returns the value 0.96.

BÉTA.INVERZ

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Szintaxis

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

Példa

=BETA.INV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BÉTA.INVERZ Wiki oldal

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.INV

CHISQDIST

A χ²-eloszlás valószínűségsűrűség-függvényének értékét vagy kumulatív eloszlásfüggvényének értékét adja vissza.

Szintaxis

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a függvényt ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a χ²-eloszlás szabadságfokai.

A kumulatív (opcionális) 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén, illetve a paraméter elhagyásakor a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

CHISQINV

A CHISQDIST inverzét adja vissza.

Szintaxis

CHISQINV(valószínűség; szabadsági_fok)

A valószínűség a valószínűségi érték, amelyhez az inverz χ²-eloszlást számítja a függvény.

A szabadsági_fok a χ²-eloszlás szabadságfokai.

DARAB

Megszámolja, hány szám van a paraméterlistában. A szöveges bejegyzéseket kihagyja.

Szintaxis

DARAB(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A négy érték mezőben található 2, 4, 6, illetve nyolc elemet kívánja megszámlálni.

=DARAB(2;4;6;"nyolc") = 3. A számok száma tehát 3.

DARAB2

Megszámolja, hány érték van a paraméterlistában. A szöveges elemek is számítanak, még akkor is, ha 0 hosszúságú, üres karakterláncot tartalmaznak. Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a tömb vagy hivatkozás üres cellái nem lesznek figyelembe véve.

Szintaxis

DARAB2(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

A négy érték mezőben található 2, 4, 6, illetve nyolc elemet kívánja megszámlálni.

=DARAB2(2;4;6;"nyolc") = 4. Az értékek száma tehát 4.

DARABTELI

Azoknak a celláknak a számát adja eredményül, amelyek megfelelnek egy cellatartományban leírt feltételeknek.

Szintaxis

DARABTELI(tartomány; feltétel)

A tartomány a tartomány, amelyre a feltételek vonatkoznak.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Példa

Az A1:A10 cellatartomány 2000-től és 2009-ig tartalmazza a számokat. A B1 cella a 2006 számot tartalmazza. A B2 cellában a következő képlet szerepel:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - when B1 contains 2006, this returns 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) where cell C2 contains the text >2006 counts the number of cells in the range A1:A10 which are >2006.

Csak a negatív számok összeszámolása: =DARABTELI(A1:A10;"<0")

DARABÜRES

Az üres cellák számát adja vissza.

Szintaxis

DARABÜRES(tartomány)

Az üres cellák számát adja vissza a tartományban.

Példa

A =DARABÜRES(A1:B2) 4-et ad eredményül, ha az A1, A2, B1 és B2 cellák mind üresek.

EXP.ELOSZL

Kiszámítja az exponenciális eloszlást.

Szintaxis

EXP.ELOSZL(szám; lambda; c)

A szám a függvényérték.

A lambda a paraméterérték.

A c egy logikai érték, amely függvény alakját határozza meg. c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki, c = 1 pedig az eloszlást.

Példa

Az =EXP.ELOSZL(3;0,5;1) képlet eredménye 0,7768698399.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.EXPON.DIST

EXP.ELOSZLÁS

Kiszámítja az exponenciális eloszlást.

Szintaxis

EXP.ELOSZLÁS(szám; lambda; c)

A szám a függvényérték.

A lambda a paraméterérték.

A c egy logikai érték, amely függvény alakját határozza meg. c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki, c = 1 pedig az eloszlást.

Példa

Az =EXP.ELOSZLÁS(3;0,5;1) képlet eredménye 0,78.

INVERZ.KHI

A χ²-eloszlás egyoldalas valószínűségének inverzét számítja ki.

Szintaxis

INVERZ.KHI(szám; szabadsági_fok)

A szám a hiba-valószínűség értéke.

A szabadsági_fok a kísérlet szabadsági foka.

Példa

Egy kockával 1020-szor dob. Az 1-6 közötti számok rendre 195, 151, 148, 189, 183, illetve 154 alkalommal lettek a dobások eredményei (megfigyelési értékek). Azon hipotézist kívánja tesztelni, hogy a kocka nem cinkelt.

A véletlen minta χ²-eloszlása a fenti képlet segítségével állapítható meg. Mivel n dobás esetén a kockán egy adott szám várt értéke n-szer 1/6, vagyis 1020/6 = 170. A képlet a 13,27 χ² értéket adja eredményül.

Ha a (megfigyelt) χ² nagyobb vagy egyenlő az (elméleti) INVERZ.KHI χ²-tel, akkor a hipotézis elvethető, hiszen az elmélet és a kísérlet között fennálló eltérés túlságosan nagy. Ha a megfigyelt χ² kisebb az INVERZ.KHI eredménynél, akkor a hipotézis megerősítést nyer az adott hiba-valószínűség figyelembe vételével.

Az =INVERZ.KHI(0,05;5) képlet eredménye 11,07.

Az =INVERZ.KHI(0,02;5) képlet eredménye 13,39.

Ha a hiba valószínűsége 5%, akkor a kocka cinkelt. Ha a hiba valószínűsége 2%, akkor nincs oka azt feltételezni, hogy a kocka cinkelt.

KHI.ELOSZLÁS

A megadott χ²-ből kiszámítja a hipotézis fennállásának valószínűségértékét. A CHIDIST függvény összehasonlítja az összes értékre számított (megfigyelt érték-várt érték)^2/várt érték összegéből vett véletlenszerű mintaként megadni kívánt χ²-értéket az elméleti χ²-eloszlással, és ebből kiszámítja a vizsgált hipotézis valószínűségét.

A KHI.ELOSZLÁS által meghatározott valószínűséget a KHI.PRÓBA függvénnyel egyaránt kiszámolhatja.

Szintaxis

KHI.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok)

A szám a hiba-valószínűség meghatározására használt véletlen minta χ²-értéke.

A szabadsági_fok a kísérlet szabadsági foka.

Példa

A =KHI.ELOSZLÁS(13,27; 5) egyenlő 0,02-vel.

Ha a véletlen minta χ²-es értéke 13,27 és a kísérletnek 5 szabadsági foka van, akkor a feltételezést 2%-os hiba-valószínűséggel támasztja alá.

KHI.PRÓBA

Két tesztsorozat véletlenszerű eloszlástól való eltérésének valószínűségét a függetlenségi χ²-próbával számítja ki. A KHI.PRÓBA az adat χ²-es valószínűségi eloszlását adja meg.

A KHI.PRÓBA által meghatározott valószínűséget a KHI.ELOSZLÁS függvénnyel is meg tudja határozni, ez esetben a véletlen minta χ²-ét adattömb helyett paraméterként kell átadni (megadni).

Szintaxis

KHI.PRÓBA(m_adatok; v_adatok)

Az m_adatok a megfigyeléseket tartalmazó tömb.

A v_adatok a várt értékek tartománya.

Példa

m_adatok (megfigyelt)

v_adatok (várt)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


A =KHI.PRÓBA(A1:A6;B1:B6) eredményül 0,02-t ad. Ez az a valószínűség, amely kielégíti az elméleti χ²-eloszlás megfigyelt adatait.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS

A χ²-eloszlás valószínűségsűrűség-függvényének értékét vagy kumulatív eloszlásfüggvényének értékét adja vissza.

Szintaxis

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok; kumulatív)

A szám a hiba-valószínűség meghatározására használt véletlen minta χ²-értéke.

A szabadsági_fok a kísérlet szabadsági foka.

A kumulatív 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

Példa

A =KHINÉGYZET.ELOSZLÁS(3; 2; 0) képlet eredménye 0,1115650801, a 2 szabadsági fokú valószínűség-sűrűségi függvény x = 3 értéknél.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB

A megadott χ²-ből kiszámítja a hipotézis fennállásának valószínűségértékét. A KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvény összehasonlítja az összes értékre számított (megfigyelt érték-várt érték)^2/várt érték összegéből vett véletlenszerű mintaként megadni kívánt χ²-értéket az elméleti χ²-eloszlással, és ebből kiszámítja a vizsgált hipotézis valószínűségét.

A KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB által meghatározott valószínűséget a KHI.PRÓBA függvénnyel egyaránt kiszámolhatja.

Szintaxis

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB(szám; szabadsági_fok)

A szám a hiba-valószínűség meghatározására használt véletlen minta χ²-értéke.

A szabadsági_fok a kísérlet szabadsági foka.

Példa

A =KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB(13,27; 5) képlet eredménye 0,0209757694.

Ha a véletlen minta χ²-es értéke 13,27 és a kísérletnek 5 szabadsági foka van, akkor a feltételezést 2%-os hiba-valószínűséggel támasztja alá.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST.RT

KHINÉGYZET.INVERZ

A χ²-eloszlás bal oldalas valószínűségének inverzét számítja ki.

Szintaxis

KHINÉGYZET.INVERZ(valószínűség; szabadsági_fok)

A valószínűség a valószínűségi érték, amelyhez az inverz χ²-eloszlást számítja a függvény.

A szabadsági_fok a χ²-eloszlás szabadságfokai.

Példa

A =KHINÉGYZET.INVERZ(0,5;1) képlet eredménye 0,4549364231.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB

A χ²-eloszlás jobb oldalas valószínűségének inverzét számítja ki.

Szintaxis

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB(szám; szabadsági_fok)

A szám a hiba-valószínűség értéke.

A szabadsági_fok a kísérlet szabadsági foka.

Példa

Egy kockával 1020-szor dob. Az 1-6 közötti számok rendre 195, 151, 148, 189, 183, illetve 154 alkalommal lettek a dobások eredményei (megfigyelési értékek). Azon hipotézist kívánja tesztelni, hogy a kocka nem cinkelt.

A véletlen minta χ²-eloszlása a fenti képlet segítségével állapítható meg. Mivel n dobás esetén a kockán egy adott szám várt értéke n-szer 1/6, vagyis 1020/6 = 170. A képlet a 13,27 χ² értéket adja eredményül.

Ha a (megfigyelt) χ² nagyobb vagy egyenlő az (elméleti) INVERZ.KHI χ²-tel, akkor a hipotézis elvethető, hiszen az elmélet és a kísérlet között fennálló eltérés túlságosan nagy. Ha a megfigyelt χ² kisebb az INVERZ.KHI eredménynél, akkor a hipotézis megerősítést nyer az adott hiba-valószínűség figyelembe vételével.

A =KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB(0,05;5) képlet eredménye 11,0704976935.

A =KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB(0,05;5) képlet eredménye 13,388222599.

Ha a hiba valószínűsége 5%, akkor a kocka cinkelt. Ha a hiba valószínűsége 2%, akkor nincs oka azt feltételezni, hogy a kocka cinkelt.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV.RT

KHINÉGYZET.PRÓBA

Két tesztsorozat véletlenszerű eloszlástól való eltérésének valószínűségét a függetlenségi χ²-próbával számítja ki A KHINÉGYZET.PRÓBA az adat χ²-es valószínűségi eloszlását adja meg.

A KHINÉGYZET.PRÓBA által meghatározott valószínűséget a KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvénnyel is meg tudja határozni, ez esetben a véletlen minta χ²-ét adattömb helyett paraméterként kell átadni (megadni).

Szintaxis

KHINÉGYZET.PRÓBA(m_adatok; v_adatok)

Az m_adatok a megfigyeléseket tartalmazó tömb.

A v_adatok a várt értékek tartománya.

Példa

m_adatok (megfigyelt)

v_adatok (várt)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


A =KHINÉGYZET.PRÓBA(A1:A6;B1:B6) eredményül 0,0209708029-t ad. Ez az a valószínűség, amely kielégíti az elméleti χ²-eloszlás megfigyelt adatait.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.2 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.TEST

METSZ

Kiszámítja azt a pontot, ahol egy egyenes metszi az Y tengelyt ismert x és y értékek felhasználásával.

Szintaxis

METSZ(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok a megfigyelések vagy adatok függő halmaza.

Az x_adatok a megfigyelések vagy adatok független halmaza.

A mezőben neveket, tömböket vagy hivatkozásokat kell megadni. Számok közvetlenül is beírhatók.

Példa

A tengelymetszet kiszámításához használja a példatáblázat D3:D9 celláit y értékként, illetve táblázat C3:C9 celláit x értékként. Az adatbevitel a következő:

=METSZ(D3:D9;C3:C9) = 2,15.

RNÉGYZET

A megadott értékekhez tartozó Pearson-féle korrelációs együttható négyzetét számítja ki. Az RNÉGYZET (determinációs együttható) egy beállítás pontosságát mérő szám, és felhasználható regresszióanalízisre.

Szintaxis

RNÉGYZET(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok adatpontok tartománya vagy tömbje.

Az x_adatok adatpontok tartománya vagy tömbje.

Példa

Az =RNÉGYZET(A1:A20;B1:B20) kiszámítja az A és B oszlopok adathalmazainak determinációs együtthatóját.

Támogasson minket!